چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : پریسا
نام خانوادگی : محمدپور
پست الکترونیک : parisa.mohamadpour@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي تهران ايران 1382
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي شهيد بهشتي ايران 1387
دکتری آموزش زبان انگليسي علوم و تحقيقات ايران 1397


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 زبانشناسي، آواشناسي، تدريس مهارتها، آزمون سازي، زبان شناسي مقابله اي، تحليل خطاها، تهيه مطالب درسي، رايانه پيشرفته کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 learning strategies, teacher education, metacognition
2 استراتژيهاي يادگيري، فراشناخت، آموزش مربي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Impact of metacognitive strategy instruction on Iranian EFL learners’ listening anxiety International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2019 7-26 57-68
2 Task-based Meta-cognitive Instruction Approach to Self-regulation in Listening Comprehension Iranian Journal of English for Academic Purposes 2017 6-2 33-49
3 Realization of autonomy and English language proficiency among Iranian high school students Theory and practice in language studies 2013 3-7 1187-1193

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ