چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید حسین
نام خانوادگی : موسوی
پست الکترونیک : h_musavi62@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه يزد ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک- تبديل انرژي دانشگاه کاشان ايران 1388
دکتری مهندسي مکانيک- تبديل انرژي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مکانيک سيالات کارشناسي ارشد
2 مکانيک سيالات کارشناسي
3 مباني کامپيوتر و برنامه نويسي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ديناميک سيالات محاسباتي
2 روش هاي بدون شبکه
3 تئوري جنبشي- روش لتيس بولتزمن


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Development of a three dimensional meshless numerical method for the solution of the Boltzmann equation on complex geometries Computers 2019 181 236-247
2 A mesh-free lattice Boltzmann solver for flows in complex geometries International Journal of Heat and Fluid Flow 2016 59 10-19
3 Meshless lattice Boltzmann method for the simulation of fluid flows PHYSICAL REVIEW E 2015 91 023310-1-023310-12
4 A nodal discontinuous Galerkin lattice Boltzmann method for fluid flow problems Computers and Fluids 2014 105 58-65
5 Buoyancy-driven fluid flow and heat transfer in a square cavity with a wavy baffle—Meshless numerical analysis Engineering Analysis with Boundary Elements 2013 37 366-382

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Meshless Local Petrov-Galerkin Method for Natural Convection in a Square Enclosure with a Wavy Fin Utilizing Nanofluids ISME 2010 Sharif University of Technology, Tehran, Iran 2010
2 Effect of a Shield on Mixed Convection in a Rectangular Enclosure with Moving Cold Sidewalls and a Heat Source on the Bottom Wall DSL 2009 Rome, Italy 2009

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ