چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيدمحسن
نام خانوادگی : زارع
پست الکترونیک : dr_zare@hotmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مديريت صنعتي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين ايران 1384
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني - مديريت تحول دانشگاه اصفهان ايران 1387
دکتری مديريت بازرگاني - مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دانشگاه اصفهان ايران 1397


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 استراتژي هاي مديريت منابع انساني دکتري
2 مديريت منابع انساني پيشرفته ارشد
3 نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت دکتري
4 مديريت استراتژيک صنعتي ارشد
5 مديريت استراتژيک پيشرفته دکتري
6 روش تحقيق ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت منابع انساني
2 مديريت رفتار سازماني
3 مديريت استراتژيک


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي نقش حکمراني شايسته سالارانه و انتصاب مديران دولتي شايسته در بهبود سيستم اداري ششمين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم انساني، مديريت و بازاريابي ايران تهران 1402
2 بررسي تاثير رهبري استبدادي بر خلاقيت کارکنان با نقش تعديلگري سرمايه روانشناختي و فاصله قدرتي با در نظر گرفتن متغيرهاي واسطه اي نهمين کنفرانس بين المللي علوم مديريت و حسابداري تهران 1402
3 تحليل فرايند تکاملي پياده سازي سيستم پرداخت مبتني بر عملکرد پنجمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي الگوهاي نوين مديريت کسب و کار در شرايط ناپايدار تهران 1402
4 تحليل اثرات بحران کرونا بر کسب و کار ها با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
5 بررسي تاثير کوويد 19 بر فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان ها، چالش ها و راهکارها دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پساکرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ