چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمدمهدي
نام خانوادگی : رزاقي
پست الکترونیک : m_m_razzaghi@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - 1383
کارشناسی ارشد - تهران - 1387
دکتری مهندسي هوافضا علوم و تحقيقات تهران ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آيروديناميك كارشناسي
2 برنامه‌نويسي كامپيوتر كارشناسي
3 مقدمه‌اي بر مهندسي هوافضا كارشناسي
4 مكانيك سيالات كارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ديناميك سيالات محاسباتي
2 توليد شبكه‌ محاسباتي
3 آيروديناميك
4 هيدروديناميك


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Investigating the mechanical properties and fusion zone microstructure of dissimilar laser weld joint of duplex 2205 stainless steel and A516 carbon steel Optics and Laser Technology 2023 158 108875
2 Investigating the thermal behavior of aluminum-oxygen mixture in the presence of Cu walls by molecular dynamics simulation Engineering Analysis with Boundary Elements 2023 153 146-151
3 Numerical study of the cooling effect of a PVT on its thermal and electrical efficiency using a Cu tube of different diameters and lengths Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 52 102044
4 Numerical and experimental study of thermal efficiency of a spiral flat plate solar collector by changing the spiral diameter, flow rate, and pipe diameter Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 53 1-14
5 Modeling and thermoeconomic analysis of a 60 MW combined heat and power cycle via feedwater heating compared to a solar power tower Sustainable Energy Technologies and Assessments 2022 54 102861
6 Numerical study on trajectory of released store with manipulation of grid connections Aircraft Engineering and Aerospace Technology 2021 93-5 768-775
7 a changing-connectivity moving grid method for large displacement Aut Journal Of Mechanical Engineering 2019 3-1 107-112
8 A Moving Mesh Method with Defining Deformable Layers Progress in Computational Fluid Dynamics 2017 17-2 63-74
9 A 3D Moving Mesh Method for Simulation of Flow around a Rotational Body Journal of Applied Fluid Mechanics 2016 9-2 1023-1034
10 بررسي عددي جريان لايه مرزي در پايين دست موانع متحرك متوالي نشريه علمي- پژوهشي مهندسي هوانوردي 1399 22-9 98-106
11 شبكه محاسباتي هوشمند پيرامون جسم متحرك سه‌بعدي نشريه علمي پژوهشي مكانيك سيالات و آيروديناميك 1397 7-2 73-88

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 A numerical study on a series of circular cylinders with different surface distribution The 18th International Conference of Iranian Aerospace Society دانشگاه اميركبير 1398
2 بررسي روشهاي كاهش پساي آيروديناميكي بر روي يك صفحه صاف عمود بر مسير جريان هجدهمين کنفرانس بين الملي انجمن هوافضاي ايران دانشگاه اميركبير 1398
3 ارزيابي بازده رسوب شويي در سد شراب گرو نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1391
4 بررسي روش يالين ودسيلوا در پيش بيني خصوصيات هندسي رودخانه‌ها(مطالعه موردي رودخانه خرسان) هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1388
5 بررسي خصوصيات مقطع‌پر و تعيين روابط رژيم بر مبناي آن در رودخانه‌ها (مطالعه موردي رودخانه خرسان) هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1388
6 طبقه‌بندي مقاطع عرضي رودخانه‌ها با استفاده از دياگرام b-f-m هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه دانشگاه شهيد چمران اهواز 1388

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 آيروديناميك شهري تالیف 1397 ديانت

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار مقام برگزيده مسابقات طراحي وساخت شناور پرنده 1393

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 محاسب و ناظر اجرايي 1386
2 مسئول دفتر طراحي 1387
3 دبير كميته هاوركرافت اولين دوره مسابقات شيخ‌بهايي 1395
4 عضو كميته داوران مسابقات دوچرخه الكتريكي 1397
5 مدير گروه مكانيك سيالات و هوافضا 1398