چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيدعلي
نام خانوادگی : گله داري
پست الکترونیک : ali.galehdari@gmail.com, ali.galehdari@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي مکانيک-طراحي جامدات دانشگاه شيراز ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي دانشگاه جامع امام حسين (ع) ايران 1389
دکتری مهندسي مکانيک-طراحي کاربردي فردوسي مشهد ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مقاومت مصالح 1 کارشناسي
2 مقاومت مصالح 3 کارشناسي
3 استاتيک کارشناسي
4 ديناميک کارشناسي
5 طراحي اجزا 1 کارشناسي
6 رفتار مکانيکي مواد کارشناسي ارشد
7 طراحي ماشين به کمک کامپيوتر کارشناسي ارشد
8 مکانيک ضربه کارشناسي ارشد
9 تئوري الاستيسيته کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مکانيک ضربه
2 آناليز مودال تير کامپوزيتي
3 بهينه سازي در طراحي
4 اندازه گيري تنش پسماند
5 جذب انرژِي
6 سازه لانه زنبوري مدرج
7 انفجار زير آب
8 کاهش صدمات وارد به سرنشين خودرو، بالگرد و موتور سيکلت بر اثر تصادف


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Design and Analysis of Graded Open-cell Aluminum Foam Shock Absorber for Helicopter Seats During Emergency Landing Conditions Journal of Stress Analysis 2020 4-2 81-91
2 Collapse of honeycomb cell as a result of buckling or plastic hinges, analytical, numerical and experimental study Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2019 41 (3 154-163
3 Design, optimisation and analysis of a helmet made with graded honeycomb structure under impact load International Journal of Crashworthiness 2019 24 (6 645-655
4 Investigating the Reason for Compressor Gearbox Gear Failure in Arfa Iron and Steel Company using Analytical and Fracture Studies international journal of advanced design and manufacturing technology 2018 11(2) 1-13
5 Modal Numerical Analysis of Helicopter Rotor Sample Using Holzer-Myklestad Method Journal of Stress Analysis 2018 3 (1) 111-121
6 Design and Analysis of Graded Honeycomb Shock Absorber for Increasing the Safety of Passengers in Armored Vehicles Exposed to Mine Explosion Journal of Solid Mechanics 2017 9-2 370-383
7 A New Approach to Buckling Analysis of Lattice Composite Structures Journal of Solid Mechanics 2017 9-3 599-607
8 Design and analysis of a graded honeycomb shock absorber for a helicopter seat during a crash condition INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS 2016 21-3 231-241
9 Evaluation of tensile strength of Al7075-SiC nanocomposite compacted by gas gun using spherical indentation test and neural networks Advanced Powder Technology 2016 27-4 1821-1827
10 مطالعه تجربي، عددي و تحليلي سازه لانه زنبوري مدرج تحت بارگذاري صفحه اي در سرعت پايين International Journal of Crashworthiness 2015 20-4 387-400
11 Low velocity impact and quasi static in plane loading on a graded honeycomb structure; experimental, analytical and numerical study Aerospace Science and Technology 1394 47 425-433
12 تحليل و بهينه سازي صفحه کامپوزيتي تحت بار انفجار زير آب با روش المان محدود مواد نوين 1393 4 43-56
13 بررسي تحليلي، عددي و تجربي جذب انرژي سازه لانه زنبوري مدرج تحت بارگذاري صفحه اي ضربه اي با سرعت کم ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس 1393 14 261-271
14 تحليل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بيشينه و تغيير فرم صفحه فلزي تحت بار انفجار زير آب علوم و فناوري هاي پدافند نوين 1390 3 207-216

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليل ضربه کم سرعت بر روي مخروط ناقص مشبک کامپوزيتي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران 1398
2 بررسي پارامترهاي موثر بر روي تحليل ديناميکي مخروط مشبک کامپوزيتي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران 1398
3 تحليل ديناميکي پوسته مخروطي مشبک کامپوزيتي تحت اثر ضربه کم سرعت سومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران- دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي 1397
4 طراحي و تحليل جاذب انرژي لانه زنبوري براي برخورد بدنه ي شناور با موانع سومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران 1397
5 بررسي علت شکست چرخ دنده گيربکس کمپرسور فرآيند cpxa-4ba شرکت آهن و فولاد ارفع بيست و پنجمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران تهران-دانشگاه تربيت مدرس 1396
6 طراحي، ساخت و تحليل سپر ميله اي خودرو تحت بارگذاري ضربه اي به روش تجربي و شبيه سازي در نرم افزار آباکوس دومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و هوافضا تهران 1396
7 مطالعه ي تاثير جنس مواد و فوم بر رفتار سازه ي لانه زنبوري مدرج تحت بارگذاري ضربه اي بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه يزد 1395
8 Design and analysis of a helmet equipped with graded honeycomb structure under impact of flat and Hemi-spherical anvils 11th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics, Implast 2016 Dehli 2016
9 Optimum design for graded honeycomb as energy absorber device in elevator cabin 11th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics, Implast 2016 Dehli 2016
10 طراحي و تحليل جاذب انرژي سازه لانه زنبوري مدرج براي سقوط کابين آسانسور دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا دانشگاه صنعتي امير كبير 1395
11 طراحي و تحليل کلاه کاسکت با ساختار لانه زنبوري مدرج تحت بار ضربه اي دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا دانشگاه صنعتي اميرکبير 1395
12 مطالعه عددي جذب انرژي يک سازه لانه زنبوري آلومينيومي پر شده با فوم مدرج و غير مدرج در بارگذاري درون صفحه اي دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، صنايع و هوافضا دانشگاه صنعتي اميرکبير 1395
13 آناليز مودال کوپل پره بالگرد نمونه با استفاده از روش هولزر-مايکل استاد اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مکانيک، مکاترونيک و بيو مکانيک دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران 1395
14 بررسي رفتار اتصال تير فولادي بال پهن به ستون قوطي شکل فولادي پر شده با بتن RCFT توسط ديافراگم عبوري امتداد يافته سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1394
15 بررسي اتصال تير به ستون قوطي پر شده با بتن CFT توسط ديافراگم عبوري کنفرانس بين المللي معماري، شهرسازي، عمران، هنر و محيط زيست تهران 1394
16 مطالعه سازه لانه زنبوري مدرج تحت بارگذاري ضربه اي درون و برون صفحه اي بيست و سومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران،ISME2015 دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير 1394
17 تعيين ضرايب شدت تنش براي نمونه با ترک باز لبه اي با استفاده از روش برش نگاري ديجيتال کنفرانس اروپايي شکست کازان روسيه 2012
18 تحليل برخي پارامترهاي موثر بر ضريب شدت تنش در نيم صفجه با لبه ترک عمودي در معرض گوه کج با استفاده از روش برش نگاري کنفرانس بين المللي ديناميک و مکانيک جامدات تجربي دانشگاه علم و صنعت 2012
19 بررسي اثر ضخامت پوشش سطح بر رفتار محفظه استوانه اي تحت موج ضربه اي ناشي از انفجار زير آب نوزدهمين همايش سالانه مهندسي مکانيک ايران دانشگاه بيرجند 1390
20 تعيين ضرايب شدت تنش در نيم صفحه بينهايت تحت تاثير گوه نامتقارن با استفاده از روش عددي و بررسي برخي پارامترهاي موثر بر مسئله و مقايسه با حل تحليلي کنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه هاي هوايي و قطعات صنعتي پير و فرسوده دانشگاه صنعتي شريف 1390
21 شبيه سازي اندازه گيري تنش پسماند به روش سوراخکاري عميق با نرم افزار آباکوس کنفرانس تمديد و تخمين عمر سازه هاي هوايي و قطعات صنعتي پير و فرسوده دانشگاه صنعتي شريف 1390
22 تحليل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار سيال در پديده انفجار زير آب کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک دانشگاه بيرجند 1390
23 شبيه سازي پديده انفجار زير آب کنفرانس دانشجويي مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد 1388
24 استفاده از الگوريتم ژنتيک به منظور بهينه سازي ضخامت لايه هاي صفحه کامپوزيتي تحت بار انفجار زير آب با استفاده از نرم افزار هاي آباکوس و متلب کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک دانشگاه تهران 1388
25 تحليل ديناميکي و استاتيکي درب ضد انفجار کنفرانس دانشجويي مهندسي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد 1388

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي و اجرا سيستم Bio Gas همکار پژوهشگاه نيرو برون دانشگاهی
2 طراحي کمرشکن 3 و 4 محوره، تحليل ديناميکي و اجزا محدود بهينه سازي وزني همکار شرکت فناوران پيشرو سپهر برون دانشگاهی
3 تحليل و شبيه سازي و تست انفجار زير آب همکار دانشگاه جامع امام حسين (ع) درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 ضرايب تمرکز تنش تالیف 1400 دانشگاه آزاد اسلامي. واحد نجف‌آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 دستگاه کنترل خودکار دبي و دماي سيال خروجي از مخزن ایران 1389

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه امام حسين (ع) دانش آموخته برتر در مقطع کارشناسي ارشد 1389

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ