چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رسول
نام خانوادگی : ترکش اصفهانی
پست الکترونیک : ra_tarkesh@pmc.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه امام حسين ع ايران 84
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه دولتي کاشان ايران 87
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه دولتي کاشان ايران 93


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 طراحي ماشين به کمک کامپيوتر- مکانيک کارشناسي
2 روش تحقيق کارشناسي ارشد
3 مباحث منتخب در مکانيک ( اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ) کارشناسي ارشد
4 روشهاي طراحي مهندسي کارشناسي
5 سمينار کارشناسي ارشد
6 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
7 اجزا محدود کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 روشهاي توليد قطعات به کمک ليزر
2 بهينه سازي مجموعه ها و خطوط توليد بر مبناي اصول DFMA
3 طراحي و تحليل و ساخت مخازن تحت فشار مطابق استاندارد ASME
4 طراحي به کمک کامپيوتر و تحليل هاي مختلف المان محدود
5 طراحي و ساخت تجهيزات پزشکي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Experimental and mathematical analysis on spring-back and bowing defects in cold roll forming process International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 2022 16/2 531-543
2 Multi-objective optimization of stainless steel 304 tube laser forming process using GA Engineering with Computers 2021 37 155–171
3 Optimization of laser forming parameters using genetic algorithms Journal of Advanced Materials and Processing 2019 7-2 52-60
4 Optimization of Finite Element Model of Laser Forming in Circular Path Using Genetic Algorithms and ANFIS SOFT COMPUTING 2016 20 2031–2045
5 Wave propagation behavior of coupled viscoelastic FG-CNTRPC micro plates subjected to electro-magnetic fields surrounded by orthotropic visco-Pasterna Microsystem Technologies 2016 23-8 3791–3816
6 بهينه‌سازي برش ورق‌هاي اينکونل 718 با ليزر CO2 به روش الگوريتم ازدحام ذرات روش هاي هوشمند در صنعت برق 1402 53 1-13
7 بررسي تاثير نانولوله‌هاي کربني تک جداره در بستر رزين اپوکسي بر جذب امواج الکترو مغناطيس در باند ايکس ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس 1395 5-16 81-89
8 •An accurate General Method to Correlate Saturated Vapor Pressure of Pure Substances PHYSICAL CHEMISTRY RESEARCH 1394 3 35-45
9 An investigation on the deflection estimator models in laser forming of the full circular paths JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 1393 2 268-276
10 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE COLLAR PRODUCTION ON THE PIERCED FLAT SHEET METAL USING LASER FORMING PROCESS JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 1393 2 277-284

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Tool Design and Construction for leak Testing of Gas Electrofusion Polyethylene Coupler by Vacuum Method. International Gas Union Research Conference rio de janeiro-Brazil 2017
2 بهبود فرآيند شکل دهي ليزري قطعات گنبدي شکل توليد شده با مسير مارپيچ بوسيله اعمال نيروي کمکي خارجي جانبي نهمين همايش ملي مکانيک دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر 1395
3 شبيه ‌سازي و تحليل المان محدود سه ‌بعدي فرآيند ماشين‌کاري روي ماده‌ي اينکونل 718 دومين همايش يافته هاي نوين در هوافضا مكانيك و علوم وابسته دانشگاه تهران 1395
4 تحليل المان محدود فرم دهي اينکونل 718 با اشعه ليزر و مشاهده تغييرات دمايي و تغيير شکل ورق در نرمافزار آباکوس اولين همايش يافته هاي نوين در هولفضا و علوم وابسته دانشگاه تهران 1394
5 راستا دادن به نانولوله هاي کربني چند جداره در زمينه پليمري اپوکسي و بررسي تاثير آن بر خواص مکانيکي کامپوزيت دومين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم،مهندسي و تکنولوژي استانبول 1394
6 تحليل المان محدود شفت توربين موتور ميني جت به منظور ارائه راهکارهاي افزايش سرعت كاركرد موتور اولين کنفرانس تخصصي توربين هاي گازي دانشگاه علم و صنعت 1391
7 انتشار موج پيچشي در نانو لوله¬کربني چند جداره¬ي واقع در محيط الاستيک نوزدهمين کنفرانس سالانه مکانيک دانشگاه بيرجند 1390
8 4.شناخت و بهينه سازي پارامترهاي موثر در خواص مکانيکي ورق هاي نانو کامپوزيت با استفاده از الگوريتم ژنتيک هفدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مکانيک دانشگاه تهران 1388
9 آناليز ارتعاشي تيرهاي کامپوزيتي لايه¬اي همراه با ترک عرضي با استفاده از تئوري مرتبه اول تغيير شکل برشي و تست¬هاي آزمايشگاهي کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
10 تدوين دانش طراحي براي ساخت بيرينگ هاي هوايي با روانکار هوا (Air Foil Bearing) کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
11 اعمال اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ(DFMA) بر روي بيرينگ هاي موتور ميني جت کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
12 بررسي اثر شکل رينگ فلزي بر ماکزيمم فشار فرم دهي وميزان کاهش ضخامت در بيلوزهاي فلزي کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386
13 کاربرد شبيه سازي المان محدود در فرآيند هيدروبالگ فرمينگ لوله کنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد دانشگاه نجف آباد 1386

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 مهندسي معکوس و استخراج نقشه هاي ساخت تروکار 11 و تروکار 5 لاپاروسکوپي مجری دقيق کاران فولاد برون دانشگاهی
2 طراحي و ساخت دستگاه جهت آزمون غيرمخرب اتصالات الکتروفيوژن کوپلر به روش خلا مجری شرکت گاز استان اصفهان برون دانشگاهی
3 ارائه روش هاي کارامد به منظور تخمين دقيق فشار بخار مواد خالص مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 راهنماي جامع مدل سازي و تحليل در نرم افزار abaqus تالیف 1390 عابد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه کاشان رتبه اول آزمون ورودي دکتري 88

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 طراحي براي ساخت و مونتاژ - DFMA 1391/03/23
2 اشنائي با فناوري نانو 1387/03/23


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير باشگاه پژوهشگران و نخبگان 1397