چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : میثم
نام خانوادگی : جعفری
پست الکترونیک : mj_eia@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی محيط زيست لاهيجان ايران 1384
کارشناسی ارشد ارزيابي و آمايش سرزمين علوم و تحقيقات تهران ايران 1388
دکتری علوم محيط زيست - ارزيابي علوم و تحقيقات تهران ايران 1395


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Environmental Assessment
2 Application of Remote Sensing in Natural Recourses
3 Geographical Information Science (GIS) in Environmnet


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Environmetal Assessment
2 Landuse planning
3 Application of GIS in Environmental Sciences
4 Application of Remote Sensing in Environmental Sciences
5 Environmental Modeling
6 MCDM
7 DSS in Environmental Modeling
8 Environmetal Impact Assessment


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 روند تغييرات کاربري اراضي در حوضه آبخيز تالاب انزلي طي دوره هاي زماني با تاکيد بر توسعه شهري و اراضي ساخته شده فصلنامه محيط زيست 1391 53 - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 13.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه """تعيين واحدهاي مديريتي سيماي اکولوژيکي کوهستان بادرنظرگرفتن تهديدات و چالشهاي اصلي با کاربرد سامانه اطلاعات جغر مجری برون دانشگاهی
2 14.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه "شناسايي مناطق کانوني تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي " همکار برون دانشگاهی
3 16.همکاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت پروژه " بررسي قابليت طبيعت گردي پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه مازندران با استفاده از GISRS " به عنوان مسئول بخش ارزيابي و GIS همکار برون دانشگاهی
4 ارزيابي سيماي اکولوژيک منطقه حفاظت شده جاجرود همکار برون دانشگاهی
5 همکاري با آژانس همکاريهاي بين الملي ژاپن (JICA) جهت مديريت اکولوژيک تالاب انزلي به عنوان مدير بخش GIS مجری برون دانشگاهی
6 ارزشگذاري خدمات اقتصادي تالاب چغاخور با تکيه بر شناسايي و تعيين تغييرات تالاب همکار برون دانشگاهی
7 11.همکاري با دفتر UNDP سازمان ملل متحد و طرح ملي حفاظت از تنوع زيستي در سيماي حفاظتي زاگرس مرکزي در پروژه " شناسايي و تعيين ميزان تغييرات کاربري اراضي منطقه زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه " مجری برون دانشگاهی
8 رائه و طراحي مدل توسعه شهري در استان گيلان با استفاده از منطق فازي و تعيين ميزان سطح كاربري شهري توسعه يافته در اراضي نامطلوب با استفاده از .GIS/R مجری درون دانشگاهی
9 18.بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در شهرستان رشت با استفاده از GIS/RS. مجری برون دانشگاهی
10 20.بررسي ميزان تخريب اراضي جنگلي با استفاده از شاخص پوشش گياهي نرمالايز شده NDVI مربوط به دوره هاي زماني مختلف، مطالعه موردي: مناطق مركزي استان گيلان مجری برون دانشگاهی
11 21.ارزيابي ميزان تغييرات سطح تالاب انزلي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه در طي دوره 35 ساله مجری برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ