چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رويا
نام خانوادگی : محمدعلي پوراهري
پست الکترونیک : roya.ahari@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع - صنايع صنعتي شريف ايران 1388
دکتری مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 System Dynamics
2 MIS
3 Ergonomy
4 OR1
5 نظريه صف كارشناسي ارشد
6 روش هاي آماري كارشناسي ارشد
7 مديريت توليد كارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 System Dynamics and Analysis
2 Management Information Systems MIS
3 Neuro Fuzzy Networks


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Reliability model and sensitivity analysis for wind turbine with failure types based on non-identical correlated components Energy source, part A: recovery, utilization and Environmental Effects 2023 45(2) 3503-3518
2 Long term electricity demand forecasting in the steel complex micro grid electricity supply chain Energies 2022 15 1-17
3 a multi objective mathematical model of financial flows in omni channel distribution systems journal of inteligent and fuzzy systems 2022 42(6) 4851-4879
4 System dynamics model of production-inventory-routing system in the green supply chain Journal of Intelligent 2021 40-6 11441-11454
5 Data Envelopment Analysis in the Presence of Correlated Evaluation Variables Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2021 15 (3 251-263
6 A maximal covering facility location model for emergency services within an M (t)/M/m/m queuing system Journal of Modelling in Management 2021 16(3) 963-986
7 Reliability Model and Sensitivity Analysis for General Electronic Systems with Failure Types based on Non-identical Correlated Components Journal of Electronic Testing Theory and Applications 2020 36 9-21
8 Efficient Resource Allocation to Social Security Organization Hospitals in Iran by Using Centralized Data Envelopment Analysis Journal of Health Management and Informatics 2020 7(1) 59-67
9 A Simultaneous Optimization of Vehicle Routing when Picking and Delivering Multiple Products from Cross-Docks under Uncertainty Conditions International Journal of Engineering and Technology (IJET) 2019 11-4 982-997
10 A hybrid approach based on locally linear neuro-fuzzy modeling and TOPSIS to determine the quality grade of gas well-drilling projects JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 2014 114 99-106
11 A Hybrid Method for Long-Term Demand Forecasting in the Electrical Energy Supply Chain of Basic Metal Production Industries in the Presence of Incomplete Data Technovations of electrical engineering in green energy system 1402 2(1) 117-139
12 پيش‌بيني بلندمدت تقاضا در زنجيره تامين انرژي الکتريکي صنايع سنگ آهن اسپيدان با استفاده از شبکه عصبي عميق و ماشين يادگيري شديد روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-49 1-20
13 ارائه مدل پويايي سيستم براي بهينه سازي چندهدفه توليد– موجودي– مسيريابي در زنجيره تامين سبز تحت شرايط عدم قطعيت فصلنامه مديريت راهبردي در سيستم هاي صنعتي (مديريت صنعتي سابق) 1400 58 80-97
14 آناليز حساسيت و بررسي قابليت اعتماد سيستمهاي منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد مهندسي و مديريت کيفيت 1399 10(1) 49-59

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 سيستم اطلاعات منابع انساني، بررسي و تحليل نظري دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
2 ارائه مدل مكان يابي رقابتي با در نظر گرفتن سياست هاي قيمت كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت تهران 1395
3 ارائه مدل تلفيقي مكانيابي رقابتي با استرات‍‍ژي قيمت گذاري mill pricing دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها مشهد 1395
4 ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني با رويكرد بازاريابي داخلي و تعهد سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها - موردمطالعه شركت مهندسي فولاد تكنيك كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري تهران 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 شناسايي و کاوش عوامل خريد ظروف پلاستيکي آشپزخانه و رفتار خريد مصرف کنندگان مجری فن بسپار سپاهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ