چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : رويا
نام خانوادگی : محمدعلي پوراهري
پست الکترونیک : roya.ahari@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1386
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع - صنايع صنعتي شريف ايران 1388
دکتری مهندسي صنايع صنعتي شريف ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 System Dynamics
2 MIS
3 Ergonomy
4 OR1
5 نظريه صف كارشناسي ارشد
6 روش هاي آماري كارشناسي ارشد
7 مديريت توليد كارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 System Dynamics and Analysis
2 Management Information Systems MIS
3 Neuro Fuzzy Networks


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 System dynamics model of production-inventory-routing system in the green supply chain Journal of Intelligent 2021 40-6 11441-11454
2 Data Envelopment Analysis in the Presence of Correlated Evaluation Variables Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2021 15 (3 251-263
3 A maximal covering facility location model for emergency services within an M (t)/M/m/m queuing system Journal of Modelling in Management 2021 16(3) 963-986
4 Reliability Model and Sensitivity Analysis for General Electronic Systems with Failure Types based on Non-identical Correlated Components Journal of Electronic Testing Theory and Applications 2020 36 9-21
5 Efficient Resource Allocation to Social Security Organization Hospitals in Iran by Using Centralized Data Envelopment Analysis Journal of Health Management and Informatics 2020 7(1) 59-67
6 A Simultaneous Optimization of Vehicle Routing when Picking and Delivering Multiple Products from Cross-Docks under Uncertainty Conditions International Journal of Engineering and Technology (IJET) 2019 11-4 982-997
7 A hybrid approach based on locally linear neuro-fuzzy modeling and TOPSIS to determine the quality grade of gas well-drilling projects JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 2014 114 99-106
8 پيش‌بيني بلندمدت تقاضا در زنجيره تامين انرژي الکتريکي صنايع سنگ آهن اسپيدان با استفاده از شبکه عصبي عميق و ماشين يادگيري شديد روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-49 1-20
9 آناليز حساسيت و بررسي قابليت اعتماد سيستمهاي منسجم با اجزاء وابسته در کارکرد مهندسي و مديريت کيفيت 1399 10(1) 49-59

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 سيستم اطلاعات منابع انساني، بررسي و تحليل نظري دومين كنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
2 ارائه مدل مكان يابي رقابتي با در نظر گرفتن سياست هاي قيمت كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت تهران 1395
3 ارائه مدل تلفيقي مكانيابي رقابتي با استرات‍‍ژي قيمت گذاري mill pricing دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها مشهد 1395
4 ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني با رويكرد بازاريابي داخلي و تعهد سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها - موردمطالعه شركت مهندسي فولاد تكنيك كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري تهران 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 شناسايي و کاوش عوامل خريد ظروف پلاستيکي آشپزخانه و رفتار خريد مصرف کنندگان مجری فن بسپار سپاهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ