چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فریبرز
نام خانوادگی : حقیقت‏ دار فشارکی
پست الکترونیک : fr_haghighat@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی برق-قدرت آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1384
کارشناسی ارشد برق-قدرت اصفهان ايران 1387
دکتری برق-قدرت اصفهان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 قابليت اعتماد در سيستم هاي قدرت کارشناسي ارشد
2 کنترل مدرن Modern Control
3 بررسي سيستم هاي قدرت کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 روش هاي محاسباتي در مونيتورينگ و بهره برداري از سيستم قدرت
2 ارزيابي کيفيت توان در سيستم قدرت


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 The Effect of Shunt FACTS Devices on Voltage Regulation in Transmission Lines Signal Processing and Renewable Energy 2022 6 85-94
2 Simultaneous Optimal Design of Measurement and Communication Infrastructures in Hierarchical Structured WAMS IEEE Transactions on Smart Grid 2014 5-1 312-319
3 A new method for simultaneous optimal placement of PMUs and PDCs for maximizing data transmission reliability along with providing the power system ob Electric Power Systems Research 2013 100 43-54
4 Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using sequential Monte Carlo simulation Electrical Power and Energy Systems 2013 53 987–993
5 A new method for optimal placement of phasor measurement units to maintain full network observability under various contingencies Electric Power Systems Research 2012 89 1-10
6 Adaptive Nonlinear Feedback Design for Chaos Suppression and Regulation in Uncertain Unified Chaotic System International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2011 7-5 2051-2062
7 Adaptive Set-Point Tracking of the Lorenz Chaotic System Using Non-Linear Feedback CHAOS SOLITONS 2009 40 1938-1945
8 Optimal Measurement Placement for Static Harmonic State Estimation in the Power System Networks Based on Genetic Algorithm Journal of Electrical Engineering and Technology 2009 4 175-184
9 جايابي و تعيين اندازه بهينه خازن‎ها و منابع توليد پراکنده با هدف بهبود قابليت اطمينان و حداقل نمودن تلفات در شبکه ‎هاي توزيع روش هاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-43 83-94
10 طراحي کنترل‌کننده‌ي STATCOM با استفاده از الگوريتم پسگام مقاوم بهبوديافته مبتني بر PSO جهت کاهش اغتشاشات سيگنال بزرگ در سيستم‌هاي قدرت روش هاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-37 3-12
11 جايابي واحدهاي اندازه‌گيري فازوري در شبکه‌هاي قدرت و توزيع بهينه افزونگي اندازه‌گيري‌ها روش هاي هوشمند در صنعت برق 1397 9-36 3-14

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مـتد پيشنهادي جهت بررسي شاخص SAIDIدر مناطق تحت مطالعه نهمين کنفرانس منطقه اي سيرد تهران 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ