چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : اکرم
نام خانوادگی : دهقانی چم پیری
پست الکترونیک : ddehghani55@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ايران 1378
کارشناسی ارشد روانشناسي باليني علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ايران 1383
دکتری روانشناسي اصفهان ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آزمونهاي عيني و فرافکن کارشناسي ارشد
2 مصاحبه باليني کارشناسي ارشد
3 اصول روانشناسي باليني کارشناسي ارشد
4 روانشناسي رشد کارشناسي ارشد
5 آمار پيشرفته کارشناسي ارشد
6 کاراموزي فردي کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 روانشناسي باليني
2 روانشناسي سلامت


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Predicting the Quality of Life Based on Health-Promoting and Mindfulness Lifestyle in Pregnant Women with Obesity Referring to Comprehensive Health Ce Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2021 11-1 11-19
2 Predicting Women Sexual Function through Sexual Self Efficacy according to the Mediator Variable of Conflict Resolution Techniques Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal 2020 9-4 23-30
3 Effect of compassion- focused group therapy on psychological symptoms in mothers of attention- deficit hyperactivity disorder children: A pilot study Counselling and Psychotherapy Research 2019 19-1 1-9
4 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کيفيت زندگي بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مجله علمي پژوهشي افق دانش 2018 24-3 246-252
5 مقايسۀ اثربخشي برنامۀ آموزشي رفتار با کودکان طالق ويژه مادر و برنامۀ مداخله ويژه کودکان طلاق بر تاب آوري کودکان طلاق پژوهشنامه روانشناسي مثبت 1400 7-4 70-86
6 پيش بيني کيفيت زندگي بر اساس راهبردهاي مقابله با استرس و سلامت معنوي در زنان باردار مبتلا به چاقي سلامت اجتماعي 1400 8-2 264-276
7 خوردن هيجاني و خودشفقت ورزي در افراد فربه: نقش واسطه ايي پردازش هيجاني روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني 1399 17-66 205 - 216
8 تاثير پذيرش- عمل و نشخوار فكري بر كاركرد جنسي زنان با ميانجيگري تحمل پريشاني مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 1399 18-1 61-72
9 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر ابراز وجود دختران جانبازان جنگ تحميلي طب جانباز 1398 11-3 147-151
10 اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر ذهن آگاهي و مهارتهاي بين فردي در دانشجويان زن افسرده مجله مطالعات ناتواني 1398 60-9 1-7
11 اثربخشي گروه درماني مبتني بر شفقت بر رشد پس از سانحه در مادران کودکان با اختلال نارسايي توجه/ فزونکنشي مجله سلامت روان کودک 1398 6-1 239-250
12 نقش اجتناب تجربه اي و سرمايه هاي روانشناختي در پيش بيني احساس تنهايي با ميانجيگري معناي زندگي در سالمندان علوم روانشناختي 1398 18-74 223-234
13 نقش سرمايه هاي روانشناختي و انعطاف پذيري روانشناختي در پيش بيني احساس تنهايي سالمندان مجله روانشناسي پيري 1398 5-1 77-88
14 تأثير آموزش تنظيم هيجان بر مهارتهاي اجتماعي کودکان با اختلال طيف اوتيسم فصلنامه سلامت روان کودک 1398 6-1 138-148
15 مقايسه سبک هاي مقابله اي و دفاعي رزمندگان مبتلا و غيرمبتلا به اختلال استرس پس از سانحه فصلنامه علمي - پژوهشي طب جانباز 1397 10-2 99-105
16 اثر بخشي طرح واره درماني گروهي بر طرد- بريدگي و خود گرداني - عملکرد مختل در مردان تحت درمان با داروي نگهدارنده متادون مجله تحقيقات نظام سلامت 1397 14-2 227-234
17 اثربخشي طرح واره درماني بر تنظيم هيجاني، خودکار آمدي و وسوسه در مردان عضو انجمن معتادان گمنام فصلنامه علمي - پژوهشي اعتياد پژوهي 1397 12-48 188-204
18 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي 1397 13-51 63-83
19 مقايسه سلامت روان و ابعاد شخصيت زنان داراي سندرم تخمدان پلي‌کيستيک با زنان عادي مجله تحقيقات نظام سلامت 1397 14-3 279-284
20 اثر بخشي رفتار درماني ديالکتيکي به شيوه گروهي بر افسردگي و استرس ادراک شده دانشجويان دختر نشريه آموزش پرستاري 1397 7-6 24-30
21 تأثير گروه درماني مبتني بر شفقت بر کيفيت زندگي و تغيير در اهداف و اولويتهاي مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزونکنشي فصلنامه سلامت روان کودک 1397 5-1 127-138
22 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ( ACT ) بر شادکامي و مطلوبيت اجتماعي در زنان حوزوي فصلنامه فرهنگي تربيتي زنان و خانواده 1397 12-42 113-126
23 اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد غني شده با شفقت بر علائم وسواس دانش آموزان مبتلا به وسواس فکري عملي مطالعات روان شناختي 1396 13-4 93-108
24 بررسي نقش سبک و کيفيت زندگي در پيش بيني افسردگي در مبتلايان به ديابت نوع 2 فصلنامه پرستاري ديابت 1396 5-4 293-304
25 اثربخشي طرح واره درماني گروهي بر باورهاي فراشناختي وکاهش دوز متادون در مردان تحت درمان با متادون فصلنامه اعتياد پژوهي سوء مصرف مواد 1396 11-44 169-186
26 اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر افسردگي و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگي عمده مجله تحقيقات نظام سلامت 1396 13-4 515-521
27 بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه بهزيستي کودکان پيش دبستاني مجله پژوهش و سلامت 1394 6 137-144

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي اثربخشي آموزش فرزندپروري مثبت بر بهزيستي کودکان پيش دبستاني دومين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان دانشگاه شهيد بهشتي 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي و سنجش سلامت روان و تيپ هاي شغلي در کارمندان شهرداري مجری دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 پروتکل يکپارچه براي درمان فراتشخيصي اختلالات هيجاني نوجوانان تالیف 1399 نشر اختر
2 مصاحبه انگيزشي در مدارس ترجمه 1400 انتشارات دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
3 تاثير سرمايه هاي روانشناختي بر رضايت جنسي و سازگاري زناشويي تالیف 1396 انتشارات دا

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 درمان مبتني بر پذيرش و تعهد 1394/09/12


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو شوراي گروه روانشناسي 1393