چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهرداد
نام خانوادگی : نيكبخت
پست الکترونیک : nikbakht2020@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی -مهندسي مکانيک - -ايران -
کارشناسی ارشد -مهندسي صنايع - -ايران -
دکتری مهنددسي صنايع - صنايع دانشگاه سلطنتي مالزي مالزي 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات کارشناسي
2 روشهاي توليد کارشناسي
3 ايمني و بهداشت صنعتي کارشناسي
4 سيستم هاي توليد صنعتي کارشناسي ارشد
5 برنامه ريزي عمليات صنعتي کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد
7 سمينار كارشناسي ارشد
8 برنامه ريزي توليد کارشناسي
9 مديريت نگهداري و تعميرات جامع دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم هاي توليد صنعتي
2 برنامه ريزي
3 نگهداري و تعميرات
4 ايمني و بهداشت صنعتي
5 مدل سازي
6 برنامه ريزي توليد
7 مديريت نگهداري و تعميرات جامع


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Identifying and prioritizing resilient health system units to tackle the COVID-19 pandemic Socio-Economic Planning Sciences 2023 85 101452
2 A mathematical tri-level programming model for designing an integrated dynamic petroleum product supply chain Journal of Advances in Management Research 2022 19-4 651-674
3 Search in forest optimizer: a bioinspired metaheuristic algorithm for global optimization problems Soft Computing 2022 26 2325-2356
4 Developed Reverse Logistic Airline Service Quality (RL AIRQUAL) Model for Reverse Support Service Quality Gaps Analysis in Air Industry Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2022 9-1 95-107
5 A Fuzzy BWM Approach to Prioritize Distribution Network Enablers International Journal of Research in Industrial Engineering 2022 4/11 349-365
6 Envelopment analysis for global response to novel 2019 coronavirus SARS COV 2 COVID 19 Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2020 7-2 1-35
7 Organization s performance measurement model based on the critical success factors of the reverse supply chain in airline industry wit Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2020 7-1 177-190
8 Relationship Between Operational Performance in Industrial Manufacturing Companies with Approaches of Innovation, Quality, Efficiency and Productivity Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2018 7-1 29-38
9 Identification and Clustering Outsourcing Risks of Aviation Part Manufacturing Projects in Aviation Industries Organization Using K-means Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2018 7-4 17-30
10 Cause and Effect Analysis of Risks of Refinery Developmental Turnkey Projects through System Dynamics Approach Case Study: Development Project of Thir Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-2 73-92
11 Relationship between Technology Management and Operational Performance in Manufacturing Companies Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-4 69-79
12 Ranking of the Solutions of Reducing Electrical Energy Consumption in Isfahan Sepahan Cement Industry by Using Fuzzy TOPSIS Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-2 93-102
13 Identification and Ranking Green Supplier Selection Criteria Using One-Sample T-Test and FANP Methods: A Case Study for Petrochemical Industry Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-1 53-67
14 A Method for Ranking, Assessment and Evaluation of Sustainability Factors in Project Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-1 29-44
15 Providing a Framework to Identify Key Risk Indicato rs of Ecxecutive Projects of Natural Gas Distribution Companies, Case Study: Isfahan Gas Distri Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2015 5-7 462-467
16 شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در صنايع، مورد مطالعاتي شرکت پتروشيمي پارس جنوبي Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2015 ۲-1 ۳۴-۵۱
17 شبکه هاي زنجيره تامين CL International journal of Innovative Ideas 2012 12 1-6
18 طراحي زنجيره تامين چند سطحي در صنعت گاز طبيعي World Applied Science Journal 2012 20 54-63
19 سيستم نگهداري و تعميرات موتور ديزل Advanced Materials Research 2011 1 6755-6761
20 مدل‌سازي رياضي براي کمينه‌سازي هزينه‌هاي فرايند جوشکاري قوسي تنگستني گاز محافظ تصميم گيري و تحقيق در عمليات 1401 7 339-354
21 شناسايي و اولويت‏ بندي مؤلفه‏ هاي شايستگي حرفه‏ اي مهندسي صنايع مبتني بر اخلاق مهندسي با رويکرد دلفي فازي فصلنامه آموزش مهندسي ايران 1401 96/24 119-138
22 ارايه مدل ارزيابي ريسک ترک فلز جوش با تکنيک FBWM مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوري جوشکاري ايران 1400 7-2 139-150
23 ارزيابي ريسک خطرات بهداشت شغلي با رويکردCOHRA با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها دو فصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم 1398 5-2 171-194

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي الگوي معيارهاي ارزيابي عملکرد سيستم نگهداري و تعميرات صنعت نفت و گاز با رويکرد مديريت دارايي فيزيکي به کمک سوارا فازي هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه فردوسي مشهد 1401
2 Measurement and Analysis of Malmquist Index of Health System Units in Fight against SARS-CoV-2 (COVID-19) هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع و سيستم‌ها دانشگاه فردوسي مشهد 1400
3 ارزيابي و مديريت ريسک حريق عمارت تاريخي پنج دري دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري دانشگاه دامغان 1399
4 ارايه مدل اولويت بندي و تسهيم رفاهيات سازمان بر اساس سيستم امتياز بندي دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري دانشگاه دامغان 1399
5 Welding and inspection Industry Measurement System Analysis 16 th Iranian International Industrial Engineering Conference Alzahra University of Tehran 1398
6 ارايه مدل ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني با رويكرد TOPP ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه فردوسي مشهد 1399
7 ارزيابي اثربخشي فرهنگ سازماني واحدهاي سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها يازدهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها شيراز 1398
8 شناسايي عوامل کليدي تاثيرگذار بر بهره وري و کاهش هزينه سيستم مديريت مکانيزه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در شرکت انتقال گاز منطقه 2 اصفهان ششمين کنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر کارآفريني در صنايع دانشگاه علامه طباطبايي 1397
9 Interpretive Structural Modeling Analysis of Reverse Supply Chain Critical Success Factors in Air Industry پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع دانشگاه يزد 1397
10 استفاده از تحليل پوششي داده ها جهت ارزيابي عملکرد سازمان بر اساس عوامل اصلي موفقيت زنجيره تامين معکوس صنايع هوايي با رويکرد کيفيت خدمات ششمين کنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر کارآفريني در صنايع دانشگاه علامه طباطبايي 1397
11 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي در شرکت هاي بازرسي جوش ايران اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي تهران 1397
12 چارچوبي جهت شناسايي ابعاد و شاخص هاي موثر بر خدمات بانکداري الکترونيکي مطالعه موردي: بانک سپه دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
13 مدل سازي رياضي مکانيابي تسهيلات در شبکه زنجيره تامين حلقه بسته دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد واحد اسلامي نجف آباد 1396
14 ارايه چارچوب و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پايدار پروژه هاي شهري سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان ۱۳۹۵
15 ارايه چارچوب و شناسايي شاخص هاي موثر بر موفقيت پايدار پروژه هاي شهري سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک تهران 1395
16 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاخيرات پروژه هاي کلان عمراني مطالعه موردي: شهرداري هاي استان اصفهان سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک تهران ۱۳۹۵
17 شناسايي ريسک پروژه هاي کليد در دست واحدهاي تقطير و گاز مايع پالايشگاهي مطالعه موردي: پالايشگاه اصفهان کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع تهران ۱۳۹۵
18 ارايه چارچوب شناسايي و تعيين معيارهاي انتخاب تامين کننده با رويکرد سبز در صنايع پتروشيمي مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي اصفهان کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت حسابداري اقتصاد تهران 1394
19 ارايه چارچوب شناسايي شاخص هاي سرمايه گذاري در الگوي اقتصاد مقاومتي اولين کنفرانس بين المللي حسابداري مديريت و نوآوري در کسب و کار صومعه سرا - گيلان 1394
20 ارايه چارچوب شناسايي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنعت سيمان مطالعه موردي: سيمان سپاهان اصفهان دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن ۲۱ مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 1394
21 ارائه چارچوب شناسايي شاخص هاي کليدي ريسک پروژه هاي اجرايي شرکت هاي توزيع گاز طبيعي کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع مرکز همايش هاي صدا و سيما 1394
22 ارائه چارچوب شناسايي شاخص هاي کليدي ريسک هاي برون سپاري قطعه سازي محصولات هوايي، مطالعه موردي - شرکت صنايع هواپيما سازي ايران - هسا دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21 مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 1394
23 رتبه بندي عوامل موثر در موفقيت عملکرد پروژه ها در صنايع هوايي با استفاده از تکنيک فرايند سلسله مراتبي يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع تهران - مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد 1393
24 بررسي و شناسايي عوامل موثر در موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در صنعت پتروشيمي اولين همايش ملي پژوهشهاي مهندسي صنايع همدان 1393
25 ارائه روشي نظام مند به منظور رتبه بندي، ارزيابي و سنجش عوامل پايداري در پروژه دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد واحد لنجان 1393
26 اراثه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پروژه با رويکرد پايداري دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد واحد لنجان 1393
27 انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات با روش آناليز توسعه اي فازي و TOPSIS فازي - مطالعه موردي کارخانه تقويت فشار گاز اولين همايش ملي پژوهشهاي مهندسي صنايع همدان 1393
28 اولويت بندي شهرک هاي صنعتي بر اساس معيارهاي پدافند غيرعامل با استفاده از روش تاپسيس، مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي استان فارس دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
29 ارائه مدلي براي رتبه بندي شهرک هاي صنعتي بر اساس شاخص هاي پدافند غيرعامل با استفاده از روش الکتر، مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي استان فارس ششمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران (پدافند غيرعامل) مشهد مقدس 1392
30 ارزيابي روش هاي مختلف توليد نشيمنگاه و صفحه شير نفتي دروازه اي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و رويکرد مهندسي ارزش دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
31 The necessity of products recovery networks in economic jihad کنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي کرمان ۱۳۹۱

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 کيفيت و عملکرد خدمات: الگوها، ابزارها و شاخص ها تالیف 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران - جايزه ويژه پرفسور حسابي پايان نامه برتر - جايزه ويژه پرفسور حسابي 1397

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه رشته مهندسي صنايع 1395
2 مدير گروه تحصيلات تکميلي رشته مهندسي صنايع 1398