چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهرداد
نام خانوادگی : نيكبخت
پست الکترونیک : nikbakht2020@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی -مهندسي مکانيک - -ايران -
کارشناسی ارشد -مهندسي صنايع - -ايران -
دکتری مهنددسي صنايع - صنايع دانشگاه سلطنتي مالزي مالزي 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 برنامه ريزي نگهداري و تعميرات کارشناسي
2 روشهاي توليد کارشناسي
3 ايمني و بهداشت صنعتي کارشناسي
4 سيستم هاي توليد صنعتي کارشناسي ارشد
5 برنامه ريزي عمليات صنعتي کارشناسي ارشد
6 روش تحقيق کارشناسي ارشد
7 سمينار كارشناسي ارشد
8 برنامه ريزي توليد کارشناسي
9 مديريت نگهداري و تعميرات جامع دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم هاي توليد صنعتي
2 برنامه ريزي
3 نگهداري و تعميرات
4 ايمني و بهداشت صنعتي
5 مدل سازي
6 برنامه ريزي توليد
7 مديريت نگهداري و تعميرات جامع


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Organization s performance measurement model based on the critical success factors of the reverse supply chain in airline industry wit Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2020 7-1 177-190
2 Envelopment analysis for global response to novel 2019 coronavirus SARS COV 2 COVID 19 Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2020 7-2 1-35
3 Identification and Clustering Outsourcing Risks of Aviation Part Manufacturing Projects in Aviation Industries Organization Using K-means Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2018 7-4 17-30
4 Relationship Between Operational Performance in Industrial Manufacturing Companies with Approaches of Innovation, Quality, Efficiency and Productivity Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2018 7-1 29-38
5 Ranking of the Solutions of Reducing Electrical Energy Consumption in Isfahan Sepahan Cement Industry by Using Fuzzy TOPSIS Method Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-2 93-102
6 Cause and Effect Analysis of Risks of Refinery Developmental Turnkey Projects through System Dynamics Approach Case Study: Development Project of Thir Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-2 73-92
7 Relationship between Technology Management and Operational Performance in Manufacturing Companies Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2017 6-4 69-79
8 A Method for Ranking, Assessment and Evaluation of Sustainability Factors in Project Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-1 29-44
9 Identification and Ranking Green Supplier Selection Criteria Using One-Sample T-Test and FANP Methods: A Case Study for Petrochemical Industry Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2016 5-1 53-67
10 شناسايي و اولويت بندي موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در صنايع، مورد مطالعاتي شرکت پتروشيمي پارس جنوبي Journal of Applied Research on Industrial Engineering 2015 ۲-1 ۳۴-۵۱
11 Providing a Framework to Identify Key Risk Indicato rs of Ecxecutive Projects of Natural Gas Distribution Companies, Case Study: Isfahan Gas Distri Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 2015 5-7 462-467
12 طراحي زنجيره تامين چند سطحي در صنعت گاز طبيعي World Applied Science Journal 2012 20 54-63
13 شبکه هاي زنجيره تامين CL International journal of Innovative Ideas 2012 12 1-6
14 سيستم نگهداري و تعميرات موتور ديزل Advanced Materials Research 2011 1 6755-6761
15 ارزيابي ريسک خطرات بهداشت شغلي با رويکردCOHRA با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها دو فصلنامه مديريت مهندسي و رايانش نرم 1398 5-2 171-194

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Measurement and Analysis of Malmquist Index of Health System Units in Fight against SARS-CoV-2 (COVID-19) هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع و سيستم‌ها دانشگاه فردوسي مشهد 1400
2 ارزيابي و مديريت ريسک حريق عمارت تاريخي پنج دري دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري دانشگاه دامغان 1399
3 ارايه مدل اولويت بندي و تسهيم رفاهيات سازمان بر اساس سيستم امتياز بندي دومين کنفرانس بين المللي چالش ها و راهکارهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري دانشگاه دامغان 1399
4 Welding and inspection Industry Measurement System Analysis 16 th Iranian International Industrial Engineering Conference Alzahra University of Tehran 1398
5 ارايه مدل ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني با رويكرد TOPP ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه فردوسي مشهد 1399
6 ارزيابي اثربخشي فرهنگ سازماني واحدهاي سازماني با استفاده از تحليل پوششي داده ها يازدهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها شيراز 1398
7 شناسايي عوامل کليدي تاثيرگذار بر بهره وري و کاهش هزينه سيستم مديريت مکانيزه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در شرکت انتقال گاز منطقه 2 اصفهان ششمين کنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر کارآفريني در صنايع دانشگاه علامه طباطبايي 1397
8 Interpretive Structural Modeling Analysis of Reverse Supply Chain Critical Success Factors in Air Industry پانزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع دانشگاه يزد 1397
9 استفاده از تحليل پوششي داده ها جهت ارزيابي عملکرد سازمان بر اساس عوامل اصلي موفقيت زنجيره تامين معکوس صنايع هوايي با رويکرد کيفيت خدمات ششمين کنفرانس ملي تازه يافته ها در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر کارآفريني در صنايع دانشگاه علامه طباطبايي 1397
10 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در برنامه ريزي استراتژيک و عملياتي در شرکت هاي بازرسي جوش ايران اولين همايش بين المللي مديريت و مهندسي تهران 1397
11 چارچوبي جهت شناسايي ابعاد و شاخص هاي موثر بر خدمات بانکداري الکترونيکي مطالعه موردي: بانک سپه دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
12 مدل سازي رياضي مکانيابي تسهيلات در شبکه زنجيره تامين حلقه بسته دومين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات دانشگاه آزاد واحد اسلامي نجف آباد 1396
13 شناسايي ريسک پروژه هاي کليد در دست واحدهاي تقطير و گاز مايع پالايشگاهي مطالعه موردي: پالايشگاه اصفهان کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع تهران ۱۳۹۵
14 ارايه چارچوب و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پايدار پروژه هاي شهري سومين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد لنجان ۱۳۹۵
15 ارايه چارچوب و شناسايي شاخص هاي موثر بر موفقيت پايدار پروژه هاي شهري سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک تهران 1395
16 شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تاخيرات پروژه هاي کلان عمراني مطالعه موردي: شهرداري هاي استان اصفهان سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مکانيک تهران ۱۳۹۵
17 ارايه چارچوب شناسايي و تعيين معيارهاي انتخاب تامين کننده با رويکرد سبز در صنايع پتروشيمي مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي اصفهان کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت حسابداري اقتصاد تهران 1394
18 ارايه چارچوب شناسايي شاخص هاي سرمايه گذاري در الگوي اقتصاد مقاومتي اولين کنفرانس بين المللي حسابداري مديريت و نوآوري در کسب و کار صومعه سرا - گيلان 1394
19 ارايه چارچوب شناسايي راهکارهاي کاهش مصرف انرژي الکتريکي در صنعت سيمان مطالعه موردي: سيمان سپاهان اصفهان دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن ۲۱ مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 1394
20 ارائه چارچوب شناسايي شاخص هاي کليدي ريسک پروژه هاي اجرايي شرکت هاي توزيع گاز طبيعي کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع مرکز همايش هاي صدا و سيما 1394
21 ارائه چارچوب شناسايي شاخص هاي کليدي ريسک هاي برون سپاري قطعه سازي محصولات هوايي، مطالعه موردي - شرکت صنايع هواپيما سازي ايران - هسا دومين کنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21 مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 1394
22 رتبه بندي عوامل موثر در موفقيت عملکرد پروژه ها در صنايع هوايي با استفاده از تکنيک فرايند سلسله مراتبي يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع تهران - مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد 1393
23 بررسي و شناسايي عوامل موثر در موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز در صنعت پتروشيمي اولين همايش ملي پژوهشهاي مهندسي صنايع همدان 1393
24 ارائه روشي نظام مند به منظور رتبه بندي، ارزيابي و سنجش عوامل پايداري در پروژه دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد واحد لنجان 1393
25 اراثه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پروژه با رويکرد پايداري دومين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار دانشگاه آزاد واحد لنجان 1393
26 انتخاب استراتژي نگهداري و تعميرات با روش آناليز توسعه اي فازي و TOPSIS فازي - مطالعه موردي کارخانه تقويت فشار گاز اولين همايش ملي پژوهشهاي مهندسي صنايع همدان 1393
27 اولويت بندي شهرک هاي صنعتي بر اساس معيارهاي پدافند غيرعامل با استفاده از روش تاپسيس، مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي استان فارس دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
28 ارائه مدلي براي رتبه بندي شهرک هاي صنعتي بر اساس شاخص هاي پدافند غيرعامل با استفاده از روش الکتر، مطالعه موردي شهرک هاي صنعتي استان فارس ششمين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران (پدافند غيرعامل) مشهد مقدس 1392
29 ارزيابي روش هاي مختلف توليد نشيمنگاه و صفحه شير نفتي دروازه اي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و رويکرد مهندسي ارزش دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
30 The necessity of products recovery networks in economic jihad کنفرانس بين المللي جهاد اقتصادي کرمان ۱۳۹۱

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 کيفيت و عملکرد خدمات: الگوها، ابزارها و شاخص ها تالیف 1399 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران - جايزه ويژه پرفسور حسابي پايان نامه برتر - جايزه ويژه پرفسور حسابي 1397

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه رشته مهندسي صنايع 1395
2 مدير گروه تحصيلات تکميلي رشته مهندسي صنايع 1398