چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد
نام خانوادگی : نيلي
پست الکترونیک : mohammad.nili@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضي كاربردي دانشگاه اصفهان ايران 1381
کارشناسی ارشد رياضي كاربردي-آناليز عددي دانشگاه يزد ايران 1385
دکتری رياضي كاربردي دانشگاه يزد ايران 1388


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Advanced engineering mathematics M.Sc.
2 Linear algebra B.Sc.
3 Calculus I and II B.Sc.
4 Engineering mathematics B.Sc.
5 Differential equations B.Sc.
6 Numerical calculations B.Sc.
7 Advanced numerical calculations M.Sc.


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 روشهاي عددي
2 معادلات ديفرانسيل جزئي
3 معادلات ديفرانسيل عادي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 An Efficient Method for the Numerical Solution of the Nonlinear Hammerstein Fractional Integral Equations Filomat 2021 35(2) 419-429
2 An efficient method for the numerical solution of functional integral equations Journal of Linear and Topological Algebra 2020 9 (2) 105-111
3 An efficient method for mixed integral equations with phase lag International Journal of Computer Mathematics 2020 97 (6 1170–1182
4 Implicity linear collocation method and iterated implicity linear collocation method for the numerical solution of Hammerstein Fredholm integral equat Journal of Computational Mathematics 2020 38 (4 624-637
5 Numerical treatment of nonlinear Volterra integral equations of Urysohn type with proportional delay International Journal of Computer Mathematics 2020 97(3) 656-666
6 An accelerated gradient based iterative algorithm for solving systems of coupled generalized Sylvester-transpose matrix equations Journal of Linear and Topological Algebra 2019 (2)8 117-126
7 An efficient method for the numerical solution of Hammerstein mixed VF integral equations on 2D irregular domains Applied Mathematics and Computation 2018 344-3 46-56
8 Numerical solution of a type of weakly singular nonlinear Volterra integral equation by Tau Method Journal of Linear and Topological Algebra 2018 7-2 75-85
9 An efficient method for the numerical solution of a class of nonlinear fractional Fredholm integro-differential equations International journal of nonlinear sciences and numerical simulation 2018 19 (2 165-173
10 Moving least squares collocation method for Volterra integral equations with proportional delay International Journal of Computer Mathematics 2017 94-12 2335-2347
11 The method of radial basis functions for the solution of nonlinear Fredholm integral equations system Journal of Linear and Topological Algebra 2017 6-1 11-28
12 The numerical solution of nonlinear two-dimensional Volterra–Fredholm integral equations of the second kind based on the radial basis functions approx Applied Mathematics and Computation 2017 293 545-554
13 Solving systems of nonlinear equations using decomposition technique Journal of Linear and Topological Algebra 2016 5-3 187- 198
14 Tau approximation method for the weakly singular Volterra–Hammerstein integral equations Applied Mathematics and Computation 2016 285 241-247
15 A numerical solution of mixed Volterra Fredholm integral equations of Urysohn type on non-rectangular regions using meshless methods Journal of Linear and Topological Algebra 2015 4-4 289-304
16 The method of fundamental solutions for transient heat conduction in functionally graded materials: some special cases Journal of Linear and Topological Algebra 2013 2-2 117- 127
17 A mathematically simple method based on definition for computing eigenvalues, generalized eigenvalues and quadratic Journal of Linear and Topological Algebra 2012 1 69-77
18 Application of Chebyshev approximation in the process of variational iteration method for solving differential algebraic equations Mathematical and Computational Applications 2011 16 969-978
19 SERIES EXPANSION AND MODIFIED DECOMPOSITION METHODS FOR LANE-EMDEN EQUATIONS OF INDEX k International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics 2010 1 37-45
20 The method of fundamental solutions for the inverse space-dependent heat source problem Engineering Analysis with Boundary Elements 2009 33 1231-1235
21 Application of He s Variational Iteration Method for Lienard Equations World Applied Sciences Journal 2009 7 1077-1079
22 An Adomian decomposition method for solving Lienard equations in general form ANZIAM JOURNAL 2009 51 302-308

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 On uniquness of a spacewise dependent heat source in a time-fractional heat diffusion process 46-th Iranian annual mathematics conference Yazd university 1394

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 رياضي عمومي يك تالیف 1397 يار مانا
2 رياضيات مهندسي 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 واحد نجف آباد تقدير 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه رياضي 1393