چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيد بهروز
نام خانوادگی : مجيدي
پست الکترونیک : bmx@aut.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی --- --- --- ---
کارشناسی ارشد --- --- --- ---
دکتری مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اميركبير ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 طراحي ماشين هاي الكتريكي كارشناسي ارشد
2 ماشين هاي الكتريكي مدرن كارشناسي ارشد
3 الكترونيك قدرت و درايو كارشناسي ارشد
4 ماشين هاي الکتريکي 1 كارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي 2 كارشناسي
6 ماشين هاي الکتريکي 3 كارشناسي
7 حفاظت ورله كارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 طراحي ماشين هاي الکتريکي
2 الكترونيك قدرت و محركه هاي الكتريكي
3 انرژي هاي تجديد پذير


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Optimal Estimation of Weibull Distribution Parameters in order to Provide Preventive-Corrective Maintenance Program for Power Transformers Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2019 4-15 536-544
2 Design Analysis of a Magnetic Gear Box with Continuous Ratio Shifting Indian Journal of Science and Technology 2016 9-2 1-7
3 Modeling, Design, and Sensitivity Analysis of a Continuous Magnetic Gear Using Finite-Element Method Electric power components and systems 2016 44 1-11
4 Design and Analysis of an Interior Continuous Magnetic Gear Box Using Finite Element Method APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 2015 30 109-116
5 Analysis of H-bridge Current Source Parallel Resonant Inverter for Induction Heating International Review of Electrical Engineering 2010 5 2527-2534
6 Modified Direct Torque Control for Saturated Interior Permanent Magnet Synchronous Motors COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2010 29 126-138
7 Performance Improvement of Direct Torque Controlled Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using Artificial Intelligence مجله مهندسي برق و الكترونيك 2009 5-1 60-66
8 روش جديد تخمين اميد هزينه خرابي ترانسفورماتورهاي قدرت موازي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-44 37-46
9 بمب هاي الکترومغناطيسي و بررسي راه کارهاي حفاظت سامانه هاي الکتريکي در مقابل آن ها ماهنامه امواج برتر 1397 16-91 55-59
10 طراحي روتور در موتور سوئيچ رلوکتانس به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود روش هاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-32 13-19
11 طراحي و ساخت مبدل جديد دوبل فلاي بک نيم پل غيرمتقارن با سوئيچينگ نرم فصلنامه صنايع الکترونيک 1393 5-4 19-28

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کوپلينگ مغناطيسي شعاعي ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1399
2 Power Density Optimization Through Optimal Selection of PM properties in a PM-SyncRM Using FEM Analysis 10th International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC) Shiraz University, Iran 2019
3 Designing and Optimization of 9/12 Stator Permanent Magnet SRM to Improve Torque Ripple IEEE 28th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) Vancouver, BC, Canada, Canada 2019
4 A Comparative Study on Torque Performance of Spoke- and IPM-BLDC Motor using FEA پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران Department of Electrical Engineering Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 1397
5 فرمول بندي روتور و استاتور در ساختارهاي سوئيچ رلوکتانس دو فاز به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
6 Torque Performance Optimization Through Steel Sheet Selection for a Synchronous Reluctance Machine Using FEM Analysis 5th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
7 Modification and Implementation of Permanent Magnet Shaded Pole single Phase Motor چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران Islamic Azad University Najafabad, Iran 2018
8 Continuous Torque Generation in 4/2 SRM using Formulated Cut-Edge and FEM Analysis 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC) Amirkabir Univarsity of Technology 2018
9 A Comparative Study on Synchronous Reluctance and PM-Synchronous Reluctance Machine Torque Using FEM 9th Annual Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC) Amirkabir University of Technology 2018
10 طراحي بهينه نيروگاه هاي فتوولتاييک و سيستم ذخيره ساز انرژي با در نظر گرفتن پاسخگويي بار و ظرفيت انتقال چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
11 داده هاي خرابي و مدلسازي قابليت اطمينان ترانسفورماتورهاي قدرت دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق موسسه آموزش عالي علامه مجلسي 1396
12 طراحي بهينه‌ي ايستگاه‌هاي خورشيدي PV به همراه ذخيره‌سازي با درنظر گرفتن قيمت متغير برق و پاسخ بار دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق موسسه آموزش عالي علامه مجلسي 1396
13 مقايسه کاربردي ساختارهاي موتور سوئيچ رلوکتانسي بدون شار برگشتي بوسيله روش اجزاي محدود دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق موسسه آموزش عالي علامه مجلسي 1396
14 طراحي و بهينه سازي يک ماشين سنکرون آهنرباي دائم خطي دو طرفه با آرايش هالباخ با استفاده از روش اجزاي محدود دو بعدي و سه بعدي دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق موسسه آموزش عالي علامه مجلسي 1396
15 بهبود كارآيي موتور PM كنترل شده به روش DTC با درنظرگيري اشباع مغناطيسي بيست و چهارمين کنفرانس بين‌المللي قدرت تهران 1388
16 Performance Improvement of Direct Torque Controlled Permanent Magnet Synchronous Motor Drives by Considering Magnetic Saturation IEEE International Conference on Power Electronics and Motion Control Poznan Univ. of Technology Poznan, Poland 2008
17 Harmonic Optimization in Multi-Level Inverters using Harmony Search Algorithm 2th IEEE International Conference on Power and Energy Malaysia 2008
18 بهبود كارآيي محركه DTC ماشين‌القايي با بكارگيري تئوري قطاع هاي فازي بيست و سومين کنفرانس بين‌المللي قدرت Tehran 1387

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي و ساخت مبدل سوئيچينگ با ساختار فلاي‌بك- فوروارد با قابليت سوئيچينگ نرم مجری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد​ هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران 1397

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 حفاظت ژنراتورهاي الکتريکي 1397/10/03


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ