چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : جواد
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
پست الکترونیک : jjafari.f@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه کاشان ايران 1382
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1387
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Machine design 1 , 2 B.Sc
2 Strength of Material 1 B.Sc
3 Pressure Vessel Design B.Sc
4 Optimization کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سازه هاي هوشمند
2 بهينه سازي
3 مواد تابعي مدرج (FGM)
4 مکانيک تحليلي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Mechanical behaviour of femoral prosthesis with various cross-section shape, implant configurations and material properties Journal Of Medical Engineering And Technology 2021 45-3 161-169
2 Experimental and numerical assessment of high-velocity impact behavior of syntactic foam core sandwich structures European Journal of Mechanics / A Solids 2021 90 104355
3 Best pattern for placement of piezoelectric actuators in classical plate to reduce stress concentration using PSO algorithm Mechanics of Advanced Materials and Structures 2020 27-2 141-151
4 3D Optimization of Gear Train Layout Using Particle Swarm Optimization Algorithm Journal of applied and computational mechanics 2020 6-4 823-840
5 Nonlinear Buckling Analysis of Cones with Rectangular Cutouts, Numerical and Experimental Investigation International Journal of Steel Structures 2020 20-1 35-45
6 Thermo‑mechanical behavior of a functionally graded hollow cylinder with an elliptic hole Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2020 66 42-66
7 Mechanical Behavior and Optimization of Functionally Graded Hollow Cylinder with an Elliptic Hole Mechanics of Advanced Composite Structures 2020 7 189-201
8 OPTIMIZATION OF PLACEMENTVOLTAGE OF PIEZOELECTRIC ACTUATORS ON AN L-SHAPE BEAM USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM International Journal of Optimization in Civil Engineering 2019 9-1 93-105
9 Determination of acoustoelastic/acoustoplastic constants to measure stress in elastic/plastic limits by using LCR wave NDT 2019 104 69-76
10 Using Topology Optimization to Reduce Stress Concentration Factor in a Plate with a Hole Journal of Stress Analysis 2019 3-2 109-116
11 Elastic Behavior of Functionally Graded Two Tangled Circles Chamber Journal of Applied and Computational Mechanics 2019 5(4) 667-679
12 Fracture analysis of piezoelectromagnetic medium with axisymmetric cracks Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2019 104 102337
13 Best pattern for locating piezoelectric patches on a plate for maximum critical buckling loads, using particle swarm optimization algorithm Journal of Intelligent Material Systems and Structures 2018 29 2874-2884
14 Damage Detection and Structural Health Monitoring of ST-37 Plate Using Smart Materials and Signal Processing by Artificial Neural Networks Journal of Advanced Materials and Processing 2017 5-3 33-44
15 Investigating the Effect of Stiffness/Thickness Ratio on the Optimal Location of Piezoelectric Actuators Through PSO Algorithm Journal of Solid Mechanics 2017 9-4 832-848
16 Effect of stiffness and thickness ratio of host plate and piezoelectric patches on reduction of the stress concentration factor International Journal of Advanced Structural Engineering 2016 8-3 229–242
17 Optimum pattern of piezoelectric actuator placement for stress concentration reduction in a plate with a hole using particle swarm optimization algori Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 2015 229-4 614–628
18 Thermo-electromechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder under non-axisymmetric loads APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION 2015 7 939-954
19 Semi-analytical solution of time-dependent thermomechanical creep behavior of FGM hollow spheres MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS 2014 18 41-53
20 Gear train optimization based on minimum volume/weight design MECHANISM AND MACHINE THEORY 2014 73 197-217
21 Design, fabrication, and use of a new reconfigurable discrete die for forming tubular parts International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2014 75 1075-1063
22 Efect of electric feld on electromechanical response of a functionally graded piezoelectric material hollow cylinder TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING 2013 37 16-22
23 Reducing Stress Concentration Factor around a Hole on a Plate by Piezoelectric Patch International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2013 6 59-64
24 Analytical Solution for Response of Piezoelectric Cylinder Under Electro-Thermo-Mechanical Fields Journal of Solid Mechanics 2013 5 350-370
25 Two-dimensional solution for electro-mechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder APPL MATH MODEL 2012 36 5521- 5533
26 The Effect of Environment on Photovoltaic Module Efficiency Advanced Materials Research 2012 535 1283-1286
27 Effect of Lorentz Force on Non-Axisymmetric Thermo-Mechanical Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinder Advanced Materials Research 2011 328 1094-1097
28 بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر الگوي قرارگيري بهينه عملگرهاي پيزوالكتريك در كاهش تمركز تنش با استفاده از الگوريتم پرندگان مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز 1398 49-1- 49-58
29 اندازه گيري ضريب آکوستوالاستيک در يک آلياژ فلزي پايه آهن براساس تئوري آکوستوالاستيسيته به منظور ارزيابي تنش فصلنامه مهندسي مکانيک مدرس 1398 19-10 2321-2328
30 A novel method to specify pattern recognition of actuators for stress reduction based on Particle swarm optimization method Smart Structures and Systems 1395 17-5 725-742
31 تحليل استوانه تابعي پيزوالکتريک تحت ميدانهاي دو بعدي الکترو ترمومکانيک مهندسي مکانيک مدرس 1393 14 83-90

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي اثر امواج اولتراسونيک Lcr براي بدست آوردن ضريب آکوستوالاستيک آلياژ فلزي پايه آهن بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه سمنان 1397
2 الگوي بهينه از محل قرارگيري عملگرهاي پيزوالکتريک بر توزيع تنش در اطراف شيار در يک صفحه شياردار تحت کشش با استفاده از الگوريتم بهينه سازي پرندگان (PSO) يست و پنجمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران تهران-دانشگاه تربيت مدرس 1396
3 بررسي اثر نسبت سفتي/ ضخامت بر محل بهينه عملگرهاي پيزوالکتريک بوسيله الگوريتم بهينه سازي پرندگان بيست و چهارمين همايش سالانه بينالمللي مهندسي مکانيک ايران - ISME 2016 دانشگاه يزد 1395
4 Reducing SCF in a Plate Using Topology Optimization and PSO Algorithm for Actuator Placement 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering دانشگاه يزد 1395
5 طراحي و ساخت دستگاه تست عملکرد و دوام سيبک خودرو بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه يزد 1395
6 بررسي اثر نسبت سفتي و ضخامت بر محل بهينه عملگرهاي پيزوالکتريک در کاهش تمرکز تنش صفحات سوراخدار بيست و سومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران ، ايران 1394
7 - - - -

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 کنترل ضريب تمرکز تنش به کمک القاي کرنش مجری دانشگاه ازاد اسلامي- واحد نجف اباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 طراحي نوارنقاله هاي لاستيکي تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 نگه دارنده پروب آلتراسونيک براي اندازه گيري تنش هاي الاستيک و پلاستيک ایران 1398
2 پمپ پيزوالکتريک خنک ساز دومرحله اي ایران 1398
3 سرشعله اجاق‌گاز با هندسه متغير ایران 1397

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مهندسي مکانيک - جامدات/خودرو 1392
2 مدير پژوهشي دانشکده فني و مهندسي 1392
3 رِئيس مركز تحقيقات فن آوري هاي نوين ساخت و توليد 1398