چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : جواد
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
پست الکترونیک : jjafari.f@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مکانيک - جامدات دانشگاه کاشان ايران 1382
کارشناسی ارشد مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1387
دکتری مکانيک - طراحي کاربردي دانشگاه کاشان ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Machine design 1 , 2 B.Sc
2 Strength of Material 1 B.Sc
3 Pressure Vessel Design B.Sc
4 Optimization کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سازه هاي هوشمند
2 بهينه سازي
3 مواد تابعي مدرج (FGM)
4 مکانيک تحليلي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Robust maximum power tracking with a novel second order sliding controller Transactions of institute of measurement and control 2021 43-5 1168-1175
2 Investigation of Penetration Behavior of Sandwich Structures with Fiber-metal Laminate Skins and Syntactic Foam Core Fibers and Polymers 2021 22-10 2846-2860
3 Experimental and numerical assessment of high-velocity impact behavior of syntactic foam core sandwich structures European Journal of Mechanics / A Solids 2021 90 104355
4 Mechanical behaviour of femoral prosthesis with various cross-section shape, implant configurations and material properties Journal Of Medical Engineering And Technology 2021 45-3 161-169
5 Mechanical Behavior and Optimization of Functionally Graded Hollow Cylinder with an Elliptic Hole Mechanics of Advanced Composite Structures 2020 7 189-201
6 Thermo‑mechanical behavior of a functionally graded hollow cylinder with an elliptic hole Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2020 66 42-66
7 Nonlinear Buckling Analysis of Cones with Rectangular Cutouts, Numerical and Experimental Investigation International Journal of Steel Structures 2020 20-1 35-45
8 3D Optimization of Gear Train Layout Using Particle Swarm Optimization Algorithm Journal of applied and computational mechanics 2020 6-4 823-840
9 Best pattern for placement of piezoelectric actuators in classical plate to reduce stress concentration using PSO algorithm Mechanics of Advanced Materials and Structures 2020 27-2 141-151
10 OPTIMIZATION OF PLACEMENTVOLTAGE OF PIEZOELECTRIC ACTUATORS ON AN L-SHAPE BEAM USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM International Journal of Optimization in Civil Engineering 2019 9-1 93-105
11 Fracture analysis of piezoelectromagnetic medium with axisymmetric cracks Theoretical and Applied Fracture Mechanics 2019 104 102337
12 Elastic Behavior of Functionally Graded Two Tangled Circles Chamber Journal of Applied and Computational Mechanics 2019 5(4) 667-679
13 Using Topology Optimization to Reduce Stress Concentration Factor in a Plate with a Hole Journal of Stress Analysis 2019 3-2 109-116
14 Determination of acoustoelastic/acoustoplastic constants to measure stress in elastic/plastic limits by using LCR wave NDT 2019 104 69-76
15 Best pattern for locating piezoelectric patches on a plate for maximum critical buckling loads, using particle swarm optimization algorithm Journal of Intelligent Material Systems and Structures 2018 29 2874-2884
16 Investigating the Effect of Stiffness/Thickness Ratio on the Optimal Location of Piezoelectric Actuators Through PSO Algorithm Journal of Solid Mechanics 2017 9-4 832-848
17 Damage Detection and Structural Health Monitoring of ST-37 Plate Using Smart Materials and Signal Processing by Artificial Neural Networks Journal of Advanced Materials and Processing 2017 5-3 33-44
18 Effect of stiffness and thickness ratio of host plate and piezoelectric patches on reduction of the stress concentration factor International Journal of Advanced Structural Engineering 2016 8-3 229–242
19 Optimum pattern of piezoelectric actuator placement for stress concentration reduction in a plate with a hole using particle swarm optimization algori Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 2015 229-4 614–628
20 Thermo-electromechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder under non-axisymmetric loads APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION 2015 7 939-954
21 Design, fabrication, and use of a new reconfigurable discrete die for forming tubular parts International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2014 75 1075-1063
22 Semi-analytical solution of time-dependent thermomechanical creep behavior of FGM hollow spheres MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS 2014 18 41-53
23 Gear train optimization based on minimum volume/weight design MECHANISM AND MACHINE THEORY 2014 73 197-217
24 Analytical Solution for Response of Piezoelectric Cylinder Under Electro-Thermo-Mechanical Fields Journal of Solid Mechanics 2013 5 350-370
25 Reducing Stress Concentration Factor around a Hole on a Plate by Piezoelectric Patch International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2013 6 59-64
26 Efect of electric feld on electromechanical response of a functionally graded piezoelectric material hollow cylinder TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING 2013 37 16-22
27 The Effect of Environment on Photovoltaic Module Efficiency Advanced Materials Research 2012 535 1283-1286
28 Two-dimensional solution for electro-mechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder APPL MATH MODEL 2012 36 5521- 5533
29 Effect of Lorentz Force on Non-Axisymmetric Thermo-Mechanical Behavior of Functionally Graded Hollow Cylinder Advanced Materials Research 2011 328 1094-1097
30 اندازه گيري ضريب آکوستوالاستيک در يک آلياژ فلزي پايه آهن براساس تئوري آکوستوالاستيسيته به منظور ارزيابي تنش فصلنامه مهندسي مکانيک مدرس 1398 19-10 2321-2328
31 بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر الگوي قرارگيري بهينه عملگرهاي پيزوالكتريك در كاهش تمركز تنش با استفاده از الگوريتم پرندگان مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز 1398 49-1- 49-58
32 A novel method to specify pattern recognition of actuators for stress reduction based on Particle swarm optimization method Smart Structures and Systems 1395 17-5 725-742
33 تحليل استوانه تابعي پيزوالکتريک تحت ميدانهاي دو بعدي الکترو ترمومکانيک مهندسي مکانيک مدرس 1393 14 83-90

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي اثر امواج اولتراسونيک Lcr براي بدست آوردن ضريب آکوستوالاستيک آلياژ فلزي پايه آهن بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه سمنان 1397
2 الگوي بهينه از محل قرارگيري عملگرهاي پيزوالکتريک بر توزيع تنش در اطراف شيار در يک صفحه شياردار تحت کشش با استفاده از الگوريتم بهينه سازي پرندگان (PSO) يست و پنجمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران تهران-دانشگاه تربيت مدرس 1396
3 بررسي اثر نسبت سفتي/ ضخامت بر محل بهينه عملگرهاي پيزوالکتريک بوسيله الگوريتم بهينه سازي پرندگان بيست و چهارمين همايش سالانه بينالمللي مهندسي مکانيک ايران - ISME 2016 دانشگاه يزد 1395
4 Reducing SCF in a Plate Using Topology Optimization and PSO Algorithm for Actuator Placement 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering دانشگاه يزد 1395
5 طراحي و ساخت دستگاه تست عملکرد و دوام سيبک خودرو بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشگاه يزد 1395
6 بررسي اثر نسبت سفتي و ضخامت بر محل بهينه عملگرهاي پيزوالکتريک در کاهش تمرکز تنش صفحات سوراخدار بيست و سومين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران ، ايران 1394
7 - - - -

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 کنترل ضريب تمرکز تنش به کمک القاي کرنش مجری دانشگاه ازاد اسلامي- واحد نجف اباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 طراحي نوارنقاله هاي لاستيکي تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 نگه دارنده پروب آلتراسونيک براي اندازه گيري تنش هاي الاستيک و پلاستيک ایران 1398
2 پمپ پيزوالکتريک خنک ساز دومرحله اي ایران 1398
3 سرشعله اجاق‌گاز با هندسه متغير ایران 1397

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مهندسي مکانيک - جامدات/خودرو 1392
2 مدير پژوهشي دانشکده فني و مهندسي 1392
3 رِئيس مركز تحقيقات فن آوري هاي نوين ساخت و توليد 1398