چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمد مهدی
نام خانوادگی : میرطلائی
پست الکترونیک : mirtalaei.iaun@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق - قدرت صنعتي اصفهان ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي برق - قدرت صنعتي اميرکبير ايران 1386
دکتری مهندسي برق - قدرت صنعتي اميرکبير ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 الکترونيک قدرت 1 کارشناسي ارشد
2 ماشين هاي الکتريکي 2 کارشناسي
3 ماشين هاي الکتريکي 3 کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي مخصوص کارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي 1 کارشناسي
6 الکترونيک قدرت 2 کارشناسي ارشد
7 محرکه هاي الکتريکي پيشرفته کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 الکترونيک قدرت
2 درايوهاي الکتريکي
3 سازگاري الکترومغناطيسي
4 روش هاي عددي در الکترومغناطيس


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Electronic Ballast Design for Fluorescent Lamps with High Power Factor Signal Processing and Renewable Energy 2023 7 13-25
2 A ZVS high step-up converter based on an integrated boost-cuk topology ELECTR ENG 2022 104 807-816
3 Analysis, design and implementation of a high step-up multi-port non-isolated converter with coupled inductor and soft switching for photovoltaic applications IET Generation, Transmission 2022 16 3473-3479
4 A ZVT Bi-directional Converter with Coupled-Filter-Inductor and Elimination of Input Current Notches Ieee Transactions On Industrial Electronics 2020 67-9 7461 - 7469
5 High step up boost fly back converter with soft switching for photovoltaic applications Journal Of Circuits, Systems, And Computers 2019 28-1 1950014-16
6 A high step-up DC–DC soft-switched converter using coupled inductor and switched capacitor International Journal of Electronics Letters 2017 6-3 260-271
7 Design and improvement of a soft switching high step-up boost converter with voltage multiplier IET Power Electronics 2017 10-15 2163 - 2169
8 A Combined Method of Moments and Near Field Measurements for EMI Evaluation of Switched Mode Power Supplies IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 2014 61 1811-1818
9 A Method of Moments Model for Determination of Radiated Magnetic Field from Switch Mode Power Supplies Components using Near Field Measurement Data APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 2013 28 672-679
10 Modeling the Electric Field Emission of Switch Mode Power Supplies Using Magnetic Near-Field Measurement and Method of Moments Journal of Basic and Applied Scientific Research 2013 3 597-602
11 Simplified Design and Optimization of Slotless Brushless DC Machine for Micro-Satellites Electro-Mechanical Batteries JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 2013 8 124-129
12 Design and Optimization of BLDC Generator for Wind Turbine Applications International Review on Modelling and Simulations 2012 5 899-904
13 Theoretical Analysis of Rotating Hollow Cylinder’s Vibrations Energy Procedia 2011 12 1023-1031
14 Reliability Comparison of MPPT Converter in DCM and CCM Operation Journal of Energy and Power Engineering 2011 5 993-998
15 Determination of aggregated load power consumption, under non-sinusoidal supply using an improved load model Energy Conversion and Management 2009 50 1563-1569
16 مبدل سوئيچنگ نرم غيره ايزوله بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف تزويج روش هاي هوشمند در صنعت برق 1403 15-57 1-14
17 مدار شارژ سيستم ذخيره‌کننده انرژي مبدل چندورودي با بهره بالا (طراحي، شبيه‌سازي و بررسي آزمايشگاهي) فناوري هاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز 1402 2-2 26-35
18 مبدل کليدزني نرم بهره ولتاژ بالاي با استفاده از خازن سوئيچ‌شونده با ورودي منبع جريان فناوري هاي نوين مهندسي برق در سيستم انرژي سبز 1402 2-3 1-12
19 طراحي يک مبدل چندورودي غيرايزوله با کليدزني نرم و بهره ولتاژ بالا نشريه علمي کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران 1400 10-2 75-87
20 مروري بر ساختار و بهبود پارامترهاي اصلي مبدل‌هاي افزاينده غيرايزوله DC/DC نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-47 1-29
21 ساختار جديد کليدزني نرم در مبدل DC/DC با ضريب بهره ولتاژ بالا و راندمان مناسب در توان انتقالي بالا نشريه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 1400 19-2 77-89
22 طراحي و پياده سازي يک مبدل غير ايزوله چند درگاهه با بهره ولتاژ بالا نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-46 33-48
23 شبيه سازي رفتار مبدل باک بوست ترکيبي با ولتاژ خروجي مثبت و بررسي ريپل ولتاژ در خروجي نشريه تحقيقات نوين در برق 1399 9-3 1-8
24 بسيار افزاينده بوست با سلف کوپل شده و تکنيک ديود-خازن DC-DC مبدل مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1398 10-39 3-12
25 طراحي و بهبود يک مبدل بوست بهره بالا با مدار چند برابر کننده ولتاژ فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1397 9-33 15-24
26 بررسي مبدل بوست فلاي بک بهره بالا در کاربرد سيستم هاي خورشيدي مجله روش هاي هوشمند در صنعت برق 1397 34 19-28
27 طراحي، مدلسازي و ساخت يک مبدل Z-Source بهره بالا براي کاربرد در اتصال منابع انرژي تجديدپذير به شبکه برق مجله مدلسازي در مهندسي 1397 16-53 221-229
28 طراحي، شبيه‏ سازي و پياده سازي يک مبدل بوست سه‏ سطحي بهره بالا با سلف کوپل شده و مدار کلمپ پسيو روش هاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-32 3-12
29 طراحي و ساخت يک مبدل بوست فلاي بک بهره بالا با سوئيچينگ نرم روش هاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-28 15-26
30 طراحي و ساخت يک مبدل ترکيبي بوست سپيک با بهره بالا و کليد زني نرم فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6-24 27-34

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليل، مدل سازي، شبيه سازي يک مبدل ترکيبي اصلاح ضريب توان با استفاده از سوئيچينگ جريان صفر پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
2 طراحي يک مبدل بسيارکاهنده لايه اي با استفاده ازتکنيک سوئيچ زني در ولتاژ صفر(ZVS) پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۷
3 طراحي يک مبدل تک سوئيچه بهره بالا تحت شرايط کليد زني نرم پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 ارائه و ساخت يک مبدل سوئيچينگ نرم براي اصلاح ضريب توان با قابليت افزايش ولتاژ پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
5 مبدل DC -DC سوئيچينگ نرم براي منابع انرژي تجديدپذير با قابليت بهره ولتاژ بالا کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون 1396
6 مبدل افزاينده سوئيچينگ نرم با بهره ولتاژ بالا کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازون 1396
7 ارائه يک مبدل افزاينده براي اتصال منابع توليد انرژي هاي تجديد پذير به شبکه برق سراسري کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون 1396
8 ايجاد شرايط سوئيچينگ نرم در مبدل دو جهته كليدزني در ولتاژ سپيك/زتا با استفاده از يك سوئيچ كمكي اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد 1395
9 بررسي مبدل اينترليود بهره بالا در کاربرد PV سومين کنفرانس ملي برق و کامپيوتر سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان 1395
10 آناليز مبدل بوست اينترليود رزنانسي تحت شرايط سوئيچينگ نرم سومين کنفرانس ملي برق و کامپيوتر سيستم هاي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان 1395
11 طراحي و شبيه سازي يک مبدل بوست سه سطحي بهره بالا با سلف کوپل شده و خازن اولين کنفرانس بين المللي چشم اندازهاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران 1395
12 ارائه يک مبدل دو جهته کليد زني نرم در ولتاژ صفر دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پزوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر موسسه آموزش عالي کسري رامسر 1395
13 طراحي و ساخت يک مبدل فلاي بک با مدولاسيون پهناي پالس و سوئيچينگ نرم با اسنابر پسيو غيرتلفاتي هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1395
14 طراحي، تحليل و شبيه سازي يک مبدل فلاي بک با کليد زني نرم کنفرانس بين المللي مهندسي برق دانشگاه تهران 1395
15 طراحي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيک و ردياب حداکثر توان در ميکروماهواره ها همايش ملي انرژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 94
16 طراحي و شبيه سازي منبع تغذيه توان ميکروماهواره ها دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران گرگان 1394
17 استفاده از مبدل تمام پل شيفت فاز رزونانسي در سيستم هاي انتقال توان بدون سيم القايي نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر تهران 1394
18 ارائه يک روش نوين در سيستم انتقال توان بدون سيم القايي براي کاربرد درشارژر باطري قلب مصنوعي نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر تهران 1394
19 ارائه مبدل جديد براي کاربردهاي انرژي هاي نو دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1394
20 استفاده از سلف تزويج در افزايش بهره مبدل بوست سپيک دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1394
21 Radiated Emission Determination from Near Field Measurements for EMI Evaluation of Switch Mode Power Supplies Components by Method of Moments 4th Power Electronics, Drive Systems Tehran 2013

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي شبيه سازي و ساخت يک مبدل سوئيچينگ چند کاناله با قابليت تنظيم مستقل جريان براي کاربردهاي حفاظت کاتدي مجری شرکت گاز استان اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ