چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سلمان
نام خانوادگی : عباسیان نقنه
پست الکترونیک : ,salman_abasian@yahoo.com, s.abasian@pnu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی رياضي محض شهرکرد ايران، شهرکرد 1384
کارشناسی ارشد رياضي کاربردي (تحقيق در عمليات) تربيت معلم تهران ايران تهران 1386
دکتری رياضي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 معادلات ديفرانسيل معمولي کارشناسي
2 تحقيق در عمليات 3 کارشناسي ارشد
3 تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد
4 محاسبات عددي کارشناسي
5 کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت کارشناسي ارشد
6 نظريه مجموعه هاي فازي کارشناسي
7 بررسي مسائل منابع انساني در مديريت صنعتي کارشناسي ارشد
8 پژوهش عملياتي پيشرفته کارشناسي ارشد
9 تحليل آماري پيشرفته کارشناسي ارشد
10 اقتصاد عمومي 1 کارشناسي
11 اقتصاد عمومي 2 کارشناسي
12 سيستم هاي خبره در تصميم گيري مالي کارشناسي ارشد
13 مديريت مالي کارشناسي ارشد
14 مديريت مالي و سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
15 رياضي مالي 1 کارشناسي ارشد
16 مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد
17 رياضيات سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
18 بازارها و نهادهاي مالي کارشناسي ارشد
19 رياضي پيش دانشگاهي کارشناسي
20 رياضي عمومي 1 کارشناسي ناپيوسته
21 رياضي عمومي 2 کارشناسي ناپيوسته
22 برنامه ريزي غير خطي کارشناسي ارشد
23 آمار و احتمال مهندسي کارشناسي
24 مديرت سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
25 اقتصاد سنجي کارشناسي ارشد
26 اصول حسابداري کارشناسي
27 اصول مهندسي مالي کارشناسي
28 حقوق و دستمزد کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تحقيق در عمليات
2 تحليلي پوششي داده ها
3 سيستم هاي فازي
4 سيستم هاي اطلاعات مديريت
5 هوش مصنوعي
6 مديريت استراتژيک
7 تصميم گيري چند معياره
8 مديريت
9 تحليل آماري پيشرفته


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Implementation of ANN and GA on building with PCM at various setpoints, PCM types, and installation locations to boost energy saving and CO2 saving Engineering Analysis with Boundary Elements 2022 144 110-126
2 Does the addition of nanoparticles always lead to heat transfer enhancement? Numerical solution enriched by artificial neural network Engineering Analysis with Boundary Elements 2022 144 94-109
3 E-learning: development of a model to assess the acceptance and readiness of technology among language learners Computer Assisted Language Learning 2021 34-5 730-750
4 Effect of silica nano-materials on the viscosity of ethylene glycol: an experimental study by considering sonication duration effect Journal of Materials Research and Technology 2020 9-5 11905-11917
5 Willingness to Write (WTW): Development of a model in EFL writing classrooms Cogent Education 2020 7-1 1-16
6 Prioritization of critical individual factors influencing willingness to communicate: AHP method Journal of Multilingual and Multicultural Development 2019 40-6 461-474
7 Global Malmquist Productivity Index Based on Preference Common-Weights FILOMAT 2016 30-10 2653-2661
8 An evolutionary-based adaptive neuro-fuzzy inference system for intelligent short-term load forecasting International Transactions in Operational Research 2014 21 311–326
9 The presentation of model to improve the performance of employees in the private sector under the conditions of resistive economy INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS 2013 5 120-128
10 A new approach for the facility layout design in manufacturing systems Life Science Journal 2013 1 491-495
11 Developing a hybrid artificial intelligence model for outpatient visits forecasting in hospitals Applied Soft Computing 2012 12 700-711
12 Finding common weights based on the DM’s preference information Journal of the Operational Research Society 2011 62 1796–1800
13 Tourist arrival forecasting by evolutionary fuzzy systems Tourism Management 2010 32 1196-1203
14 An Intelligent ACO-SA Approach for Short Term Electricity Load Prediction Lecture Notes in Computer Science 2010 6216 623-633
15 Developing an Evolutionary Neural Network Model for Stock Index Forecasting Communications in Computer and Information Science 2010 93 407-415
16 انتخاب تأمين‌کننده صنايع هفتم تير اصفهان با استفاده از برنامه‌ريزي خطي و تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي و الگوريتم ژنتيک فصلنامه علوم و فنون نظامي 1397 13-43 129-155
17 شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر آينده‌پژوهي بر بودجه‌ريزي آجا با استفاده از روش (GAHP) مجله آينده پژوهي دفاعي 1395 1-3 87-111

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 رياضي عمومي 1 تالیف 1397 يار مانا
2 چارچوب نگارش مقاله به زبان انگليسي ترجمه 1395 جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
3 مباني نگارش مقاله به زبان انگليسي ترجمه 1395 انتشارت جهاد دانشگاهي واحد اصفهان
4 انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت 1395 انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ