چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمد
نام خانوادگی : کارگر
پست الکترونیک : kargar@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق الکترونيک شهرکرد ايران 1385
کارشناسی ارشد مهندسي برق کنترل آزاد اسلامي نجف آباد ايران 1387
دکتری مهندسي برق کنترل آزاد اسلامي-علوم تحقيقات ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 کنترل خطي
2 کنترل مدرن
3 کنترل ديجيتال و غير خطي
4 کنترل پيش بين ارشد
5 برنامه ريزي خطي و غير خطي ارشد
6 انداره گيري الکتريکي کارشناسي
7 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
8 اتوماسيون صنعتي کارشناسي ارشد
9 مباني تحقيق در عمليات کارشناسي
10 تشخيص عيب دکتري
11 کنترل صنعتي کارشناسي
12 کنترل پيش بين دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 کنترل مبتني بر پيش بيني مدل
2 کنترل سيستم هاي تحمل پذير عيب
3 تشخيص و شناسايي عيب
4 کنترل غير خطي
5 برنامه ريزي خطي و غير خطي
6 اتوماسيون صنعتي و خانگي
7 سيستم هاي مدريت ساختمان


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Simultaneous fault localization and detection of analog circuits using deep learning approach Computers ۲۰۲۱ 92 ۱۰۷۱۶
2 Fuzzy modelling of combustion efficiency and control of excess air flow case study: 320-MW steam unit/Isfahan Power Plant/Iran clean energy ۲۰۲۱ 5-2 229–242
3 Integrated model predictive fault-tolerant control, and fault detection based on the parity space approach for a reverse osmosis desalination unit Transactions of the Institute of Measurement and Control ۲۰۲۰ 42-10 1882-1894
4 مروري بر کنترل پديده سرج و مدلسازي در کمپرسورهاي گريز از مرکز نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق ۱۴۰۱ 13-۵۰ ۱-۳۰
5 مدل سازي کمپرسور 250-K با استفاده از روش سري موازي نارکس و فازي سلسله مراتبي مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - الف مهندسي برق ۱۴۰۰ 18-3 ۱۹۱-۱۹۸
6 کنترل سرج کمپرسور گريز از مرکز با استفاده از شير بازگشتي کيفيت و بهره برداري صنعت برق ايران ۱۴۰۰ 10-۳ ۱۴-۲۵
7 کنترل شرايط محيطي داخل ساختمان بر مبناي مدل و استفاده از روش کنترل پيش بين نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق ۱۳۹۹ 11-44 ۲۱-۳۵
8 Robust model predictive control for a small reverse osmosis desalination unit subject to uncertainty and actuator fault WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY 2020 (4)20 1229–1240
9 Fault detection and diagnosis in air handling using data-driven methods Journal of Building Engineering Volume 2020 31 101388
10 کنترل تحمل پذير عيب با روش کنترل پيش بين غير خطي به همراه تشخيص عيب مبتني بر مدل IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 2015 10-5 547–553
11 Integrated nonlinear model predictive fault tolerant control and multiple model based fault detection and diagnosis Chemical Engineering Research and Design 2014 92-2 340-349
12 طراحي سيستم تحمل پذير عيب با استفاده از روش کنترل پيشبين و شناسايي عيب مبتني بر مدل براي يک رأکتور شيميايي نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-49 21-39

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 طراحي مناطق و شناسايي مدل فضاي حالت انرژي حرارتي در ساختمان پنجمين کنفرانس مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
2 تشخيص عيب در مدارات آنالوگ با استفاده از EMD بهبوديافته سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران دانشگاه خوارزمي 1397

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 كنترل پروسه احتراق بويلر به روش فازي و بررسي ميزان تاثير آن بر روي راندمان احتراق و صرفه جويي سوخت مجری نيروگاه اصفهان برون دانشگاهی
2 شناسايي مدل ترانسفورمرهاي توزيع در جهت کاهش تلفات باري مجری دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 سيستم هاي ساختمان هوشمند ترجمه ۱۳۹۶ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشکاه آزاد اسلامي نفر اول آزمون دکتري مهندسي برق کنترل در سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۷

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ