چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : بهرام
نام خانوادگی : سلیمانی
پست الکترونیک : soleymani_b@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 آمار حياتي واحتمال
2 آمار زيستي
3 روش تحقيق پزشکي و آمار حياتي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 تجزيه وتحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش ها بويژه تحقيقات پزشکي
2 مشاوره در مورد روش هاي آماري مورد نياز در تحقيقات بويژه تحقيقات پزشکي
3 مشاوره در مورد روش هاي تحقيق مورد نياز در پژوهش ها بويژه تحقيقات پزشکي
4 پژوهش در زمينه مسائل جمعيت شناسي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Preemptive low‑dose of ketamine does not effective on anesthetic consumption, perioperative analgesic requirement and postoperative pain, nausea an Journal of Research in Medical Sciences 2013 18-7 582-586
2 بررسي وضعيت سطح سرمي ويتامين D قبل از عمل جراحي در بيماران مبتلا به بيماري هاي دژنراتيو ستون فقرات مجله دانشکده پزشکي اصفهان 1394 33 1-16
3 افسردگي حين بارداري و بروز پره کلامپسي در سه ماهه سوم بارداري زنان مراجعه کننده به مراکز مراقبت هاي پره ناتال شهر اصفهان مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي 1394 12-1 103-110
4 بررسي اندازه خزانه واژگان بياني کودکان طبيعي 18-36 ماهه فارسي زبان مجله پژوهش در علوم توانبخشي 1390 7-5 681-687
5 تعيين اعتبار درون وبين ارزياب آزمون گفتار افراد مبتلا به شکاف کام بر اساس سيستم پارامترهاي جهاني- نسخه فارسي مجله پژوهش در علوم توانبخشي 1390 7-4 370-375

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ