چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : روح اله
نام خانوادگی : كيميايي فر
پست الکترونیک : kimiaefar.iaun@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فيزيک دانشگاه قم ايران 1382
کارشناسی ارشد ژئوفيزيک- لرزه شناسي دانشگاه تهران ايران 1385
دکتری ژئوفيزيک- لرزه شناسي علوم و تحقيقات تهران ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فيزيک عمومي مکانيک و الکتريسيته مغناطيس کارشناسي
2 روش تحقيق، رساله و مقاله نويسي پيشرفته دکتري تخصصي
3 روش تحقيق کارشناسي ارشد
4 سمينار کارشناسي ارشد
5 آمار و احتمال در اپتيک کارشناسي ارشد
6 زبان تخصصي (جبراني) دکتري
7 زبان تخصصي (جبراني ) کارشناسي ارشد
8 رايانه و برنامه سازي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش و تفسير داده هاي ژئوفيزيکي- پردازش تصوير - اکتشاف آنومالي در داده ها- کاربرد هاي هوش مصنوعي و محاسبات نرم- پيش بيني سريهاي زماني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Monitoring magma migration at Mt. Etna using the Seismic Amplitude Ratio Analysis method Annals of Geophysics 2022 65-4 1-15
2 Robust outlier detection in geo-spatial data based on LOLIMOT and KNN search Earth Science Informatics 2021 14 1065–1072
3 Random noise attenuation by Wiener-ANFIS filtering Journal of Applied Geophysics 2018 159 453-459
4 Seismic random noise attenuation using artificial neural network and wavelet packet analysis Arabian Journal of Geosciences 2016 9(234 1-11
5 مکانيابي مجدد سريع زمينلرزه با استفاده از شبکه عصبي- فازي آموزشديده بر مبناي روش اختالف زماني دوگانه فصلنامه علمي علوم زمين 1401 32-3 93-102

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Random Noise Attenuation in Reflection Seismic Data Using Adaptive Neuro-fuzzy Interference System (ANFIS) 78th EAGE Conference and Exhibition 2016 Vien, Austria 2016

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 Intelligent Methods with Applications in Volcanology and Seismology تالیف 2023 Springer Nature

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 وزارت علوم و تحقيقات رتبه سوم کنکور کارشناسي ارشد در سطح کل کشور در سهميه آزاد 1382

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه فيزيک 1397