چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهدی
نام خانوادگی : خضری
پست الکترونیک : mahdi_khezri_ee@yahoo.com, mahdi.khezri@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق (مخابرات) دانشگاه نجف آباد ايران 1381
کارشناسی ارشد مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) دانشگاه صنعتي شريف ايران 1385
دکتری مهندسي پزشکي (بيوالکتريک) دانشگاه تربيت مدرس ايران 1394


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي
2 سيستمهاي کنترل خطي کارشناسي
3 فيزيک پزشکي کارشناسي
4 مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي کارشناسي
5 روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي کارشناسي
6 مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي
7 مدارهاي الکتريکي 1 کارشناسي
8 پردازش سيگنالهاي پزشکي کارشناسي ارشد و دکتري
9 کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني کارشناسي ارشد و دکتري
10 توانبخشي و اندامهاي مصنوعي کارشناسي ارشد
11 ضايعات حرکتي و روشهاي کيفي-کمي توانبخشي حرکت کارشناسي ارشد
12 ويولت و کاربرد آن در پردازش سيگنال و تصوير کارشناسي ارشد
13 پديده هاي بيوالکتريکي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش سيگنالهاي پزشکي
2 محاسبات عاطفي
3 تشخيص الگو
4 کنترل سيستمهاي عصبي عضلاني
5 تحليل هاي زمان-فرکانس


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Reliable emotion recognition system based on dynamic adaptive fusion of forehead biopotentials and physiological signals Computer methods and programs in biomedicine 2015 122 149-164
2 A Neuro-Fuzzy Inference System for sEMG Based Identification of Hand Motion Commands IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS 2011 58-5 1952-1960
3 An Exploratory Study to Design a Novel Hand Movement Identification System Computers in Biology and Medicine 2009 39-5 433-442
4 Real-time intelligent pattern recognition Algorithm for surface EMG signals Biomedical Engineering Online 2007 6-45 1-12
5 تشخيص استرس برمبناي همجوشي سيگنال هاي فيزيولوژيکي چندگانه با استفاده از نظريه شواهد دمپستر- شفر نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1402 14-55 19-31
6 شناسايي بيماران ADHD با استفاده از ويژگيهاي برمبناي موجک سيگنالهاي EEG نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-47 1-11
7 ارايه يک مدل ساختاري کامل از عضله اسکلتي با درنظرگرفتن اثر گيرندههاي دوک عضلاني و گلژي تاندون روشهاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-41 33-45
8 شناسايي حرکات تصور شده برمبناي ويژگيهاي ديناميکي سيگنال الکتروانسفالوگرافي نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1399 11-43 13-27
9 همجوشي تطبيقي سيگنال­هاي بيوالکتريک پيشاني و فيزيولوژيکي براي تشخيص احساس فصلنامه تازه هاي علوم شناختي 1394 17-4 45-62
10 شناسايي حالات عاطفي تصور شده ذهني با استفاده از همجوشي نتايج سيگنالهاي فيزيولوژيکي چندگانه فصلنامه مهندسي پزشکي زيستي 1393 8-4 340-359

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي چالش هاي موجود در طراحي سيستم هاي تشخيص احساسات با استفاده از سيگنال هاي فيزيولوژيکي ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم‌هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
2 ارايه مدل ساختاري کامل از عضله اسکلتي با درنظرگرفتن فيدبک گيرندههاي حسي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
3 تعيين اثرگذاري درمان نوروفيدبک براي بيماران ADHD با استفاده از ويژگيهاي بر مبناي موجک سيگنال EEG پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 تعيين عمق بيهوشي با تجزيه مد تجربي سيگنال EEG چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
5 Automatic Detection of Premature Ventricular Contraction Based on Photoplethysmography Using Chaotic Features and High Order Statistics 2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA) Rome, Italy 2018
6 Recognition of Music-Induced Emotions Based on Heart-Brain Connectivity بيست و چهارمين کنفرانس ملي مهندسي زيست پزشکي ايران و دومين کنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشکي دانشگاه صنعتي اميرکبير 1396
7 Surface Electromyogram Signal Estimation Based on Wavelet Thresholding Technique 30th Annual International IEEE EMBS Conference ونکوور، کانادا 2008
8 Neuro-Fuzzy Surface EMG Pattern Recognition for Multifunctional Hand Prosthesis Control IEEE International Symposium on Industrial Electronics اسپانيا 2007
9 A New Real-Time Fuzzy Inference System for EMG Pattern Recognition Suitable for Hand Prosthesis Control Ninth International Scientific Conference «Pattern Recognition and Information Processing مينسک بلاروس 2007
10 Introducing a New Multi-Wavelet Function Suitable For sEMG Signal to Identify Hand Motion Commands 29th Annual Internati onal Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society ليون، فرانسه 2007
11 A Novel Approach to Recognize Hand Movements Via sEMG Patterns 29th Annual Internati onal Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Lyon, France 2007
12 An Inventive Quadratic Time-Frequency Scheme Based on Wigner-Ville Distribution for Classification of sEMG Signals 6th International Special Topic Conference on ITAB Tokyo, Japan 2007

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تشخيص ريتم هاي مختلف از سيگنال الکتروکارديوگرام همکار شرکت پويندگان راه سعادت درون دانشگاهی
2 تشخيص ريتم هاي قابل اعمال شوک از سيگنال الکتروکارديوگرام همکار شرکت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی
3 بررسي تغييرات پروفايل فشار خون بيماران دياليزي همکار شرکت پويندگان راه سعادت برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ