چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مینا
نام خانوادگی : نقابی
پست الکترونیک : mina_neghabi@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فيزيک کاشان ايران 1383
کارشناسی ارشد فيزيک يزد ايران 1385
دکتری فيزيک يزد ايران 1390


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اپتيک پدروتي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 فيزيک اتمي و مولکولي
2 ليزر و اپتيک
3 لايه هاي نازک
4 ديودهاي آلي
5 سلول هاي خورشيدي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Synthesis and characterization of linear/nonlinear optical properties of graphene oxide and reduced graphene oxide‑based zinc oxide nanocomposite scientific reports 2023 13 1-10
2 Design, fabrication and characterization of nanostructured SiO2/TiO2/ITO conductive Bragg reflectors for optoelectronic applications Optik 2022 270 169990
3 Improvement of Quality Factor and Reduction of Spectral Bandwidth of Microcavity OLED by Bragg Mirrors International Journal of Optics and Photonics (IJOP) 2022 16-1 79-90
4 Theoretical studies of energy states of CdSe/ZnS/CdSe and ZnS/CdSe/ZnS quantum dots with an impurity Materials Science and Engineering: B 2021 274 115489
5 Investigation on electrode erosion effects in high frequency rotary spark gap switches Optik 2021 237 166763
6 Optimization of Structure of Solar Cells Based on Lead Perovskites (CH3NH3PbX3, X: I, Br) Via Numerical Simulation Journal of Solar Energy Research (JSER) 2017 24 315-321
7 Investigation of structural and optoelectronic properties of annealed nickel phthalocyanine thin films MaterialsScienceinSemiconductorProcessing 2014 17 13-20
8 Improvement of performance of tetraphenylporphyrin-based red organic light emitting diodes using WO3 and C60 buffer layers Current Applied Physics 2013 13 302-306
9 Electrical and electroluminescence properties of ITO/PEDOT:PSS/TPD:Alq3:C60/Al organic light emitting diodes Current Applied Physics 2012 12 597-601
10 The effect of annealing on structural, electrical and optical properties of nanostructured ZnS/Ag/ZnS films Thin Solid Films 2011 519 5662-5666
11 Effects of air annealing on the optical electrical and structural properties of nanostructured ZnS Au ZnS films Applied Surface Science 2010 257 1602-1606

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بهبود ضريب کيفيت و کاهش پهناي نوار طيف در ميکروکاواک ديود نورگسيل آلي توسط آينه هاي براگ بيست و هشتمين کنفرانس ملي اپتيک و فوتونيک و چهاردهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران دانشگاه شهيد چمران اهواز 1400
2 Upconversion Nanoparticles Biological Applications دومين همايش بين‌المللي تحقيقات در علوم و فناوري نانو Tehran 2021
3 Study of the Yellow Organic Light Emitting Diodes using ZnS Metal ZnS Multilayer Anodes and Investigation of the Effect of BCP on Electroluminescent S Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4) جزيره کيش ايران 2012

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي تجربي ترابرد حامل¬هاي بار در نيم¬رساناهاي نانو ساختاري آلي مجری درون دانشگاهی
2 شبيه سازي پليمرهاي نانو ساختاري مزدوج و محاسبه خواص اپتيكي خطي و غير خطي آن ها مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مباني ليزر ترجمه 1401 جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
2 مکانيک کوانتومي براي اپتيک و ليزر 1394 اصفهان-
3 درآمدي بر نانو فناوري خشک تالیف 1384 آراسته

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 شرکت صنايع الکترواپتيک اصفهان تجاري سازي ميکروکاواک ديود نورگسيل سبز 2021

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 برهمکنش ليزر بافت 1398/09/12


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ