چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهره
نام خانوادگی : آجودانیان
پست الکترونیک : shajoudanian@yahoo.com;shajoudanian@pco.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي کامپيوتر - نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1384
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386
دکتری مهندسي کامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 نظريه زبان ها و ماشين ها کارشناسي
2 ساختمان داده ها کارشناسي
3 مهندسي نرم افزار 1 کارشناسي
4 مهندسي نرم افزار 2 کارشناسي
5 پايگاه داده ها کارشناسي
6 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد
7 تکامل نرم افزار کارشناسي ارشد
8 آزمون نرم افزار کارشناسي ارشد
9 روشهاي رسمي در توليد برنامه کارشناسي ارشد
10 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار کارشناسي
11 آزمون نرم افزار کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مهندسي خطوط محصول نرم افزار
2 روش هاي صوري در مهندسي نرم افزار
3 آزمون نرم افزار


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Optimized Feature Selection in Software Product Lines using Discrete Bat Algorithm International Journal of Computational Intelligence and Applications 2022 21-1 1-23
2 A model‐driven framework to enhance the consistency of logical integrity constraints: Introducing integrity regression testing Software Engineering in Practice 2019 49-2 274-300
3 Recommending human resources to project leaders using a collaborative filtering-based recommender system: Case study of gitHub Iet Software 2019 13-5 379-385
4 Automatic promotional specialization, generalization and analysis of Extended Feature Models with Cardinalities in Alloy journal of logical and algebraic methods in programming 2015 84 640-667
5 On Formalization of Extended Feature Model Using Promotion Technique in Z Indian Journal of Science and technology 2015 8 1-15
6 Combining Fuzzy Expert System with Data Mining in Diabetes Diagnosis Advances in Enviromental Biology 2014 8(11) 1276-1281
7 A Novel Solution for Author Attribution Problem in Anonymous E-mail Journal of Computing and Security 2014 1 297-305
8 Presenting a model for the deployment of service-oriented architecture governance in information and communication technology department of isfahan mu IRJASB 2013 5 1438 - 1445
9 ارائه يک مدل داده امنيتي جديد براي محاسبات ابري International Journal of Engineering and Technology 2012 4 -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مدل‌سازي و تحليل مبتني بر الگوهاي کاهش فرآيندهاي کسب‌وکار با استفاده از زبان مدل‌سازي Alloy به‌منظور سهولت محاسبه نيازمندي‌هاي غير عملکردي در آن‌ها پنجمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني دانشگاه فردوسي مشهد 1400
2 مروري بر روش‌هاي تست مبتني بر مدل چهارمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در برق و كامپيوتر اصفهان 1400
3 مروري جامع بر مطالعات اخير در بازسازي کدهاي تکراري: رويکردها و ابزارها چهارمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مديريت، حسابداري و کامپيوتر تهران 1400
4 تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان چهارمين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني دانشگاه تهران 1399
5 بررسي روشهاي آزمون رابط گرافيکي کاربر در برنامههاي کاربردي آندرويد ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1399
6 بررسي مدلها و روشهاي تحليل شکستهاي آبشاري در شبکههاي هوشمند برق ششمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1399
7 مروري بر داده کاوي آموزشي و تحليل رفتار فراگيران در موک ها ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي تهران 1399
8 کاتالوگي از الگوهاي يکپارچهسازي سازماني بهمنظور تحليل ارتباطات بين سرويسي در معماري ميکروسرويسها سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني تهران 1398
9 بررسي الگوهاي معماري سازماني به منظور تحليل پشتيباني فرآيندهاي کسب وکار سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني تهران 1398
10 مروري بر فقدان درک مشترک روي معماري سازماني سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني تهران 1398
11 حل محدوديت براي پيکربندي خط توليد نرم افزار با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري به صورت چند هدفه مبتني بر جستجو پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي موسسه آموزش عالي مقدس اردبيلي 1396
12 بررسي الگوريتم هاي IBEA، IBED و SMTIBEA جهت بهينه سازي مبتني بر جستجو در خطوط توليد نرم افزار کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر جهاد دانشگاهي اصفهان 1396
13 حاکميت معماري سرويس گرا مبتني بر تعامل پذيري: ارائه مدلي يکپارچه و قابل ارزيابي در راستاي تعامل اطلاعات بين سازمان هاي آموزشي اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
14 ارائهي مدلي براي استفاده از رايانش ابري در راستاي بهبود كيفي خدمات در مراكز مراقبتهاي بهداشتي در ايران کنفرانس بين‌المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي ICRAE2013 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1391
15 ارائه ي مدلي براي امنيت داده در محاسبات ابري ICRAE كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مهندسي 2013 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1391
16 ارائه ي مدلي جهت بومي سازي استراتژي دفاع در عمق در امنيت شبکه و تحليل آن با استفاده از تحليل سوات کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
17 ارائه يک الگوريتم ترکيبي براي شناسايي جلسات در کاوش استفاده از وب کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
18 ارائه ي رويکردي جهت اتوماتيک‌سازي کاهش موارد آزمون در پيشگوهاي آزمون اتوماتيک با استفاده از داده کاوي کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
19 رويکردي جديد در خوشه‌بندي صفحات وب براي بهبود کاوش استفاده از وب کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر - نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
20 ارائه ي الگوريتم ماکسيمم سازي انتشار تاثيرات در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از معيارهاي مرکزيت براي کشف دانش ضمني کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
21 ارائه يك رويكرد تركيبي در تشخيص و استخراج احساسات از يك متن کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
22 رويکردي جديد و مبتني بر مهندسي ارزش در دسته بندي مشتريان در بازاريابي مستقيم با استفاده از داده کاوي کمفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
23 بهينه سازي کاوش استفاده از وب با بهبود کارايي الگوريتم GSP کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
24 ارزيابي ارتباط موضوعي بلاگ‌ها و پست‌ها کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
25 تقسيم بندي و آناليز مشتريان تلفن ثابت مخابرات بر اساس ارزش طول عمر مشتري کنفرانس بين المللي داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1391
26 Deep Web Content Mining WASET Dubai 2009
27 محتواکاوي وب عميق دومين کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1387
28 استخراج دانش از پايگاه هاي داده تحت وب عميق با استفاده از وابستگي کاوي اولين کنفرانس داده کاوي ايران دانشگاه اميرکبير تهران 1386

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 آسيب شناسي و تحليل وضع موجود فناوري اطلاعات و تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شركت گاز استان اصفهان همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برون دانشگاهی
2 ارائه مدلي جهت استقرار حاکميت معماري سرويس گرا در سازمان هاي آموزشي همکار برون دانشگاهی
3 ارائه رويکردي مبتني بر فناوري اطلاعات ابري گرا، در حل بحران هاي بهداشت و درمان در ايران همکار برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو کميته تکنولوژي و مهندسي و علوم جهاني 1386
2 کارشناس IT برنامه از اتم تا کهکشان 1388
3 عضو هيات علمي 1389
4 سرپرست مسابقات برنامه نويسي ACM 1394
5 داور مجله 1394
6 داور مجله IET Software 1395