چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهشید
نام خانوادگی : معینی مهر
پست الکترونیک : M.moeinimehr@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مامايي علوم پزشکي اهواز ايران 1372
کارشناسی ارشد آموزش مامايي علوم پزشکي ايران ايران 1378
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 کارآموزي نوزادان کارشناسي
2 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 1 کارشناسي
3 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 4 کارشناسي
4 کارآموزي بارداري وزايمان کارشناسي
5 کارآموزي بهداشت مادروکودک کارشناسي
6 کارآموزي بيماريهاي زنان کارشناسي
7 بيماريهاي داخلي جراحي وعفوني دربارداري1 کارشناسي
8 بيماريهاي داخلي جراحي وعفوني دربارداري3 کارشناسي
9 اخلاق مقررات مامايي وپزشکي قانوني کارشناسي
10 اختلالات عملکرد جنسي آموزش ومشاوره کارشناسي
11 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 3 کارشناسي
12 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 2 کارشناسي
13 اصول وفنون پرستاري وروش کاردراتاق زايمان (نظري) کارشناسي
14 اصول وفنون پرستاري وروش کاردراتاق زايمان(عملي) کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Takepart in 12th International Congress of Gynecology
2 Takepart in Internal Congress of oldes Islamic Azad university Najaf Abad branch
3 Translator and editor problem solving in womens health care book
4 manager and executive of research project of Surveying association of depression in pregnancy with preeclampsia
5 asistant of research project of PMS and antropometric index
6 asistant of research of pelvic and back pain in pregnancy and Its risk factors
7 Takepart in Internal Congress of clinical news in nursing and midwifery IslamicAzad university najaf Abad branch
8 takepart in first fertility
9 refree of articles (fertility


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي انواع روش هاي غير دارويي مؤثربرکاهش اضطراب در زنان باردار گروه کمخطر وپر خطر مطالعه مروري Internal Medicine Today 1402 28/3 300-329
2 بررسي انواع روش هاي تن آرامي در بارداري وزايمان مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد 1400 29-2 3462-78
3 ارتباط افسردگي حين بارداري وبروزپره اکلامپسي درسه ماهه سوم بارداري مجله توسعه پژوهش در پرستاري ومامايي 1394 12-1 103-110
4 بررسي انواع درد لگن و کمر در بارداري و ريسک فاکتورهاي موثردرايجاد درد مجله تحقيقات نظام سلامت 1393 10-2 226-234

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ترس و استرس ناشي از کرونا و راه هاي مقابله با آن دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي وحكمراني در جهان پسا كرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
2 بررسي سلامت روان زنان باردار وشيرده در دوران همه گيري كرونا دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي وحكمراني در جهان پسا كرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 بررسي رايحه درماني ونقاط فشاري وگياهان دارويي برروند زايمان سومين کنگره بين المللي سلامت زنان وخانواده دانشگاه علوم پزشکي تهران 1399
4 بررسي خطرات وپيامدهاي کرونا ويروس جديد(covid-19) در مادران مبتلا اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا وحکمراني در جهان پسا کرونا دانشکده پرستاري مامايي- نجف آباد 1399
5 بررسي تأثيرگياهان داويي برروندزايمان وپيامدهاي مادري جنيني اولين کنگره بين المللي پريناتالوژي وهفتمين کنگره سراسري پريناتالوژي ونئوناتالوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1398
6 بررسي نقش تغذيه مناسب در دوران بارداري وسلامت جسمي ورواني نوزادان اولين کنگره بين المللي پريناتالوژي وهفتمين کنگره سراسري پريناتالوژي و نئوناتالوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز 1398
7 اعتياد وسلامت جنسي زنان ومردان همايش ملي ارتقا سلامت زنان دانشکده پرستاري ومامايي اصفهان 1398
8 تأثير نوع زايمان برسلامت نوزادان کنگره نوزادان ايران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1397
9 بررسي پيامد حاملگي ناخواسته درزنان آسيب پذير دومين کنگره بين المللي سلامت باروري وفرزند آوري مرکزهمايش هاي رازي تهران 1396
10 تعيين مشخصات ومشکلات بارداري درزنان دجارافسردگي حين بارداري مراجعه کننده به مراکز پره ناتال شهر اصفهان دومين کتگره علوم سلامت باروري وفرزند آوري تهران مرکز همايشهاي رازي 1396
11 طب سنتي درپيشگيري ودرمان بيماريهاي کبدي سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روشهاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
12 کاربرد طب سنتي درکنترل علائم سندرم پيش ازقاعدگي سمپوزيوم اصلاح سبک زندگي با روشهاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
13 توسعه توانبخشي بيماران مبتلا به شكاف لب وكام با 590 برنامه مراقبت پرستاري كنگره بين المللي شكاف لب وكام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1395
14 بررسي ارتباط افسردگي حين بارداري با مشخصات وعوارض بارداري درزنان مراجعه کننده به مراکز مراقبت‌هاي بارداري شهر اصفهان 89 تا 91 سومين کنفرانس علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي استانبول 1395
15 Correlation of depression during pregnancy and sociodemographic characteristics inpregnant women attending prenatal care center of isfahan in 2010-201 The 1st International Congress on Reproductive Health and Childbearing دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايزان 1395
16 Breast self-examination practice and its impact on breast cancer early diagnosis كنگره بين المللي چالش هاي باليني در مامايي زنان و نازايي دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1394
17 پيشگيري ازعوارض قلبي عروقي درديابت با بهبود سبک زندگي همايش خودمراقبتي درديابت دانشکده پرستاري مامايي 1393
18 مقايسه اثردرمان با انسولين وتغييرسبک زندگي درزنان مبتلا به ديابت حاملگي برميزان سزارين وپذيرش نوزاد دربخش هاي مراقبتهاي ويژه همايش داخلي خودمراقبتي درديابت دانشکده پرستاري مامايي 1393
19 شيوع اختلال عملکرد جنسي وتاثيراستفاده ازروشهاي پيشگيري ازبارداري دردانشجويان پزشکي آلمان اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري دانشکده پرستاري مامايي 1391
20 هيپنوتيزم و زايمان همايش تازه هاي بالين در پرستاري ومامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390
21 ارتباط تمايل جنسي قبل ازعمل و کيفيت زندگي پس ازعمل راديکال پروستاتکتومي اولين همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري دانگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
22 کاتاراکت درسالمندي همايش ارتقا سلامت درسالمندي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389
23 بررسي عفونت هاي اوره آپلاسما اوره آليتيکوم با مايکوپلاسما هومينيس وکيفيت سيمن درمردان نابارور دوازدهمين کنگره بين المللي زنان وزايمان مرکز همايشهاي بين المللي امام خميني 1389
24 1393

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 - مجری درون دانشگاهی
2 همکار درون دانشگاهی
3 بررسي سنجش تراکم استخواني درمصرف کنندگان کنندگان روش هاي هورموني پيشگيري ازبارداري ورابطۀ آن با طول مدت مصرف همکار درون دانشگاهی
4 بررسي انواع درد کمر ولگن دربارداري وريسک فاکتورهاي مؤثربرايجاد درد همکار درون دانشگاهی
5 بررسي ارتباط افسردگي حين بارداري با بروز پره اکلامپسي درزنان مراجعه کننده به مراکزمراقبت هاي پره ناتال شهراصفهان مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 الگوريتم هاي مامايي در بارداري هاي پر خطرواورژانس هاي مامايي تالیف 1402 آيين هنر
2 اصول مهارتهاي باليني -ويرايش جديد تالیف 1398 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
3 کتابچه گزارش فعاليت باليني روزانه دانشجويان کارشناسي مامايي تدوین 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحدنجف آباد
4 واژه نامه زنان ومامايي تدوین 1396 کنکاش
5 اصول مهارتهاي باليني تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
6 کتاب جامع رويه هاي مامايي در بلوک زايمان تدوین 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
7 تشخيص ودرمان بيماريهاي زنان براساس مدل حل مسئله ترجمه 1393 انتشارات کنکاش

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 جشنواره فرهيختگان کتاب برتر 1399

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 اورژانس هاي زنان ومامايي 1382/03/03


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديرگروه مامايي 1394