چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : نیره
نام خانوادگی : ناصری
پست الکترونیک : naseri@nm.mui.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي شهرکرد ايران 1381
کارشناسی ارشد پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1384
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 اصول و مهارتهاي پرستاري کارشناسي
2 پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 کارشناسي
3 پرستاري بزرگسالان سالمندان 2 کارشناسي
4 پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 کارشناسي
5 پرستاري بزرگسالان سالمندان 4 کارشناسي
6 کارآموزي پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 الي 4 کارشناسي
7 بررسي وضعيت سلامت کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 استانداردهاي آموزش پرستاري
2 پرستاري در سرطان
3 پرستاري در قلب و عروق


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Social Support and Depression in Iranian Cancer Patients: the Role of Demographic Variables Journal of Caring Sciences 2018 (3)7 143-147
2 تجارب زيستي زنان مبتلا به بيماري ايسکميک قلب Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2012 17-2 142-137
3 تجارب زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان در ايران European Journal of cancer care 2012 21-3 340-348
4 حمايت اجتماعي در بيماران سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان سيدالشهدا اصفهان مجله تحقيقات پرستاري و مامايي 2012 17 279-283
5 ارايه استانداردهاي آموزش باليني پرستاري در ايران Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2009 14-2 71-76
6 اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران: تدوين فرايند Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2007 12-4 136-138
7 بررسي ارتباط متغيرهاي دموگرافيک با افسردگي در بيماران سرطاني نشريه مراقبت سرطان 1398 1-1 55-61
8 نگاهي بر موضوعات و کاربردهاي تامل و عمل تاملي در آموزش پرستاري مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي يزد 1398 14-2 123-135
9 تجربيات زيسته زنان مبتلا به بيماري‬هاي عروق کرونري از علائم خود: يک مطالعه پديدارشناسي مجله سلامت و مراقبت 1395 18-4 335-326
10 تجارب استرس در زنان نجات يافته از خودکشي مجله پژوهش پرستاري ايران 1390 6-21 68-78
11 تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش باليني پرستاري در ايران با اقتباس از استانداردهاي بين‌المللي مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي 1389 10 (1 71-81
12 تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران مجله سلامت و مراقبت (دانشكده پرستاري اردبيل) 1388 11-1 1-10

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي تاثيرموسيقي درماني بر تسكين درد بيماران سرطاني:يك مقاله مروري سمپوزيوم مراقبتهاي تسكيني دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1397
2 The effect of home nursing care on symptom control and treatment of chronic diseases اولين همايش منطقه اي علوم پرستاري و مامايي و مامايي Islamic Azad University- Najafabad 1396
3 نقش رفلکسولوژي در درمان علامتي مبتلايان به سرطان کولورکتال: يک مطالعه مروري کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال بيمارستان امام خميني تهران 1395
4 نقش پروبيوتيکها و پربييوتيکها در پيشگيري از سرطان کولورکتال کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال بيمارستان امام خميني تهران 1395
5 نقش بيومارکرهاي خوني در تشخيص، پيشگيري و درمان سرطان کولورکتال کنگره ساليانه تازه هاي تشخيص و درمان کانسر کولورکتال بيمارستان امام خميني تهران 1395
6 بررسي تاثير ماساژ رفلکسي در درمان وريدهاي واريسي: يک مطالعه مروري اولين همايش بين المللي مداخلات پيچيده قلبي هتل پارس شيراز 1395
7 تداوم زجر ورهايي: نمود تغيير در روند زندگي زنان مبتلابه بيماريهاي ايسکميک قلب: يک مطالعه کيفي اولين همايش بين المللي مداخلات پيچيده قلبي هتل پارس شيراز 1395
8 [جايگاه تغذيه در طب سنتي: يك مقاله مروري سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي در ايران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
9 کابرد رفلکسولوژي در بيماران تحت جراحي CABG دومين کنگره کشوري بيهوشي و مراقبتهاي ويژه در جراحيهاي قلب، توراکس و عروق يزد 1388
10 نتايج تحقيقات مربوط به ارتقا سلامت و کيفيت زندگي در مبتلايان به ام اس سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري مولتيپل اسکلروزيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387
11 کيفيت زندگي درام اس سومين سمينار سراسري ارتقا سلامت سنندج 1388
12 تجربه زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان International MASCC/ISOO Symposium هوستون ، تگزاس 2008
13 تدوين استانداردهاي ارزشيابي برنامه آموزش پرستاري در ايران هشتمين همايش کشوري آموزش پزشکي کرمان 1385
14 تدوين استانداردهاي اعتباربخشي آموزش پرستاري در ايران دومين کنگره رويکردهاي نوين در آموزش پرستاري و مامايي تهران 1385
15 بررسي ميزان تجارب يادگيري باليني دانشجويان پرستاري در سال 1382: مطالعه اي توصيفي همايش سراسري آموزش در پرستاري و مامايي زنجان 1384
16 روشهاي نوين آموزش باليني در پرستاري همايش سراسري آموزش نوين در پرستاري و مامايي اصفهان 1382

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تجربه زنده والدين داراي کودک مبتلا به سرطان همکار علوم پزشکي اصفهان برون دانشگاهی
2 ارتقا کيفيت مراقبت پرستاري از بيماران مبتلا به سرطان با بکارگيري سيستم الکترونيکي مراقبت پرستاري بر اساس مدل فرايند پرستاري همکار علوم پزشکي اصفهان برون دانشگاهی
3 تجارب زيستي زنان مبتلا به بيماري ايسکميک قلبي مجری علوم پزشکي اصفهان برون دانشگاهی
4 بررسي ارتباط حمايت اجتماعي و افسردگي در بيماران سرطاني مراجعه کننده به مرکز درماني سيدالشهدا اصفهان مجری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصول مهارتهاي باليني تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه پرستاري 1390