چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرهاد
نام خانوادگی : فغانی
پست الکترونیک : faghani@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1383
کارشناسی ارشد مهندسي برق-مخابرات يزد ايران 1385
دکتری مهندسي برق-مخابرات يزد ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تئوري پيشرفته مخابرات کارشناسي ارشد
2 شبکه هاي مخابرات داده کارشناسي ارشد
3 مهندسي ترافيک در شبکه هاي مخابراتي کارشناسي ارشد
4 تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها کارشناسي
5 شبکه هاي کامپيوتري کارشناسي
6 مخابرات 1 کارشناسي
7 مخابرات 2 کارشناسي
8 مهندسي ترافيک در شبکه کارشناسي
9 مباحث ويژه در مخابرات 1 کارشناسي
10 مباحثي در مخابرات ديجيتال دکتري
11 مدلسازي و ارزيابي عملكرد شبكه كارشناسي ارشد- دكتري
12 سوئيچينگ و مسيردهي در شبكه هاي مخابراتي كارشناسي ارشد- دكتري
13 امنيت در شبکه هاي مخابراتي تحصيلات تکميلي
14 برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي
15 يادگيري ماشين کارشناسي ارشد
16 مخابرات ديجيتال کارشناسي
17 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
18 زبان تخصصي پيشرفته دکتراي تخصصي
19 سمينار کارشناسي ارشد
20 روش تحقيق کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شبكه هاي نرم افزار محور
2 مهندسي ترافيك در شبكه هاي مخابرات داده
3 سوئيچينگ و مسيريابي در شبكه هاي مخابراتي
4 شبكه هاي مركز داده (DCN)
5 امنيت در شبکه


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 A new routing algorithm based on 2-hop neighbourhood information scheme for total power minimisation in wireless ad hoc networks International Journal of Systems, Control and Communications 2021 12-2 91-115
2 Doughnutie: An efficient and low-latency cloud data center network architecture concurrency and computation: practice and experience 2021 33-20 1-34
3 Platonica: an efficient and high-performance dual-centric data center network architecture Cluster Computing 2020 24 997–1032
4 Performance Improvement of Data Offloading using Multi-rate IEEE 802.11 WLAN Majlesi Journal of Electrical Engineering 2019 13-1 121-126
5 Crystal: A scalable and fault-tolerant Archimedean-based server-centric cloud data center network architecture Computer Communications 2019 147 159-179
6 Review on Real Time Human Face Detection and Tracking Using Cascade Detectors and Histogram Based Trackers Majlesi Journal of Multimedia Processing 2015 4 1-8
7 Using Imperialist Competitive Algorithms in Clustering of Wireless Mesh Networks Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2015 4 99-105
8 Isolated Forwarding Strategy in Metro Ethernet Networks Journal of Network and Systems Management ,Springer US 2014 - -
9 The Implementation of Observing Systems of Wide-area Communicational Networks with the Capacity of Assembled, Secure and Nonstop Control Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014 2 497-506
10 Shortcut Switching Strategy in Metro Ethernet Networks Computer Communications 2011 34 1022-1032
11 Selecting the Best Spanning Tree in Metro Ethernet Networks using Genetic Algorithm IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security 2008 8 106-112
12 ارائه يک روش جديد خوشه‌بندي در جهت مسيريابي سلسله‌مراتبي با مصرف انرژي کارآمد در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم روشهاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-29 3-12
13 بررسي عملکرد و نحوه مدل‌سازي ترافيک‌هاي کنفرانس ويدئويي رايج در شبکه‌هاي مخابراتي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1392 16 49-62
14 پياده سازي سيستمهاي ترکيبي حذف انعکاس از گفتار فارسي و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسي براي سنجش کارآيي آنها روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 12 35-45

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 استقرار و چيدمان پهپادهاي مخابراتي در شبکههاي نسل آينده به منظور دستيابي به نرخ بالاي داده براي کاربران شبکه ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
2 ارزيابي اثر حرکت گره چاهک بر مصرف انرژي و تأخير در شبکه هاي حسگر بيسيم ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 ارائه يک مدل پيش بيني ترافيک شبکه هاي نرم افزار محور با استفاده از فيلتر کالمن پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 ارائه راهکار جهت حل چالشهاي محرمانگي اطلاعات در شبکه‌هاي IOT پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
5 Energy-Efficient Management by New Algorithm Based on 2-Hops Neighborhood Information in Wireless Ad hoc Networks پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
6 بهبود زمان بازيابي خرابي با استفاده از اتصالات مسدود شده در شبکه هاي اترنت شهري چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 ارائه يک الگوريتم بهينه شده انتخاب درخت جهت بهبود بازيابي خرابي پيوند در شبکه هاي حسگر بيسيم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
8 ارائه يک الگوريتم جديد جهت مديريت انرژي مصرفي گره ها مبتني بر الگوريتم درخت پوشاي کمينه در شبکه هاي بيسيم اقتضايي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
9 Software Defined Network Traffic Estimation Using the Kalman Filter چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
10 تشخيص نفوذ در شبکه بر اساس تبديل موجک گسسته دومين كنفرانس بين المللي تحقيقات بنيادين در مهندسي برق تهران، دانشگاه علامه طباطبائي 1396
11 Flow Table Design in Software Defined Networking based on PSO algorithm for enhanced packet loss and delay 16th International Conference on Electronics, Information, and Communication ( پوكت-تايلند 1395
12 A New Ethernet Switching Based on Extended Shortcut Switching Strategy 16th International Conference on Electronics, Information, and Communication پوكت- تاياند 1395
13 ارزيابي عملكرد پروتكلهاي مسيريابي OSPF و RIP در بستر MPLS اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شيراز-دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي شيراز 1395
14 بررسي ساختار و پيكربندي پروتكل مسيريابي OSPF در بستر MPLS اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شيراز - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز 1395
15 ارائه يک الگوريتم مسيريابي سلسله مراتبي براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم به منظور کاهش انرژي و افزايش طول عمر شبکه با استفاده از ساختار درختي- قطاعي دومين همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران 1394
16 ارائه ي يک طرح بازيابي مسير براي بهبود پروتکل AOMDV در شبكه هاي ادهاك سيار نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر تهران، ايران 1394
17 Using imperialist competitive algorithms in clustering of wireless mesh networks هفتمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
18 Bi-level Tree Sector Clustering for Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks 2nd International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering تركيه 2015
19 استفاده از روش هاي شناسايي آماري الگو در خوشه بندي شبکه هاي مخابراتي بي سيم دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1393
20 روش‌هاي کاهش تشعشعات خارج از باند در سيستم‌هاي راديو شناختي مبتني بر OFDM دومين کنفرانس ملي ايده‌هاي نو در مهندسي برق اصفهان، ايران 1392
21 به كارگيري تكنولوژي MPLSجهت ايجاد سرويسDTSدر مراكز ديسپاچينگ بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي برق ايران تهران، ايران 1392
22 New Forwarding Strategy for Metro Ethernet Networks Based on Hierarchical Addressing The 14th international Conference on Advanced Communication Technology, ICACT سئول، کره جنوبي 1391
23 Enhanced Forwarding Strategy in Metro Ethernet Networks The 14th international Conference on Advanced Communication Technology, ICACT سئول، کره جنوبي 1391
24 Toward Benchmarks for Evaluation of Forwarding Strategies in Metro Ethernet Networks Third International Conference on Computational Intelligence, Communication Systems and Networks (CCSyN) بالي، اندونزي 1390
25 An analytic comparison of shortcut switching strategy and spanning tree protocol Computing, Communication, Control, and Management, CCCM سانيا، چين 1390
26 Isolated Forwarding Strategy in Ethernet Networks Sixth International Symposium on Frontiers of Information Systems and Network Applications, FINA پرث، استراليا 1389
27 A New Ethernet Switching Method based on Extended Forwarding Topology International Conference on Future Computer and Communication, ICFCC کوالالامپور، مالزي 1388
28 Traffic Engineering in Ethernet Networks by Using Shortcut Switching Strategy International Conference on Future Computer and Communication, ICFCC کوالالامپور، مالزي 1389
29 بهسازي و بهبود قابليت فهم سيگنال گفتار آغشته به انعکاس با استفاده از روش هاي دوميکروفونه پانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران تهران، ايران 1386
30 تخمين پهناي باند موجود در شبکه هاي کامپيوتري با استفاده از فيلتر کالمن سيزدهمين کنفرانس ملي انجمن مهندسي کامپيوتر کيش، ايران 1385
31 Dual-microphone speech dereverberation The International Symposium on Signal Processing and its Applications, ISSPA شارجه، امارات متحده عربي 2007
32 ارائه دادگان فارسي براي آزمون DRT جهت سنجش قابليت فهم سيگنال گفتار چهاردهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران تهران، ايران. 1385

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 بررسي عملکرد و نحوه مدلسازي ترافيکهاي کنفرانس ويدئويي رايج در شبکه‌هاي مخابراتي مجری درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 کتاب برق 2 تالیف 1383 ارکان و دانش پژوهان برين
2 کتاب برق 1 تالیف 1382 ارکان و دانش پژوهان برين
3 تشريح کامل مسائل مباني احتمال شلدون راس تالیف 1381 ارکان و دانش پژوهان برين

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه يزد دانش آموخته رتبه اول کارشناسي ارشد 1387
2 دانشگاه يزد پژوهشگر برتر 1388

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 مديريت يک روند تحقيقي از انتخاب موضوع تا ارائه نتايج 1392/08/27
2 سيستمهاي مخابراتي در MATLAB 1392/12/14
3 سرقت علمي 1395/09/26
4 برنامه نويسي به زبان پايتون 1400/01/29
5 برنامه نويسي پايتون مقدماتي 1401/01/20
6 سخنراني علمي يادگيري ماشين و ابزارهاي شبيه سازي مربوط به آن 1400/12/04


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مخابرات 1390
2 مدير گروه کارشناسي سيستمهاي ديجيتال 1391