چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد امین
نام خانوادگی : هنرور
پست الکترونیک : Amin.Honarvar@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مخابرات نجف آباد ايران 1383
کارشناسی ارشد مخابرات (ميدان) شيراز ايران 1386
دکتری مخابرات (ميدان) علوم و تحقيقات تهران ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تئوري الکترومغناطيس کارشناسي
2 تئوري آنتن کارشناسي
3 مايکروويو1 کارشناسي
4 ميدان و امواج کارشناسي
5 مايکرويو 2 کارشناسي ارشد
6 الکترومغناطيس پيشرفته کارشناسي ارشد
7 رياضي مهندسي پيشرفته کارشناسي ارشد
8 طراحي مدارات فرکانس بالا کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 فيلتر هاي مايکروويوي
2 طراحي آنتن هاي مايکرو استريپي
3 حل عددي در الکترومغناطيس
4 طراحي تقويت کننده هاي RF
5 روش حل عددي المان محدود


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Decentralized Robust Adaptive Control Based On Dynamic Programming for SVC Complement Controller Design International Journal of Smart Electrical Engineering 2022 11-1 41-48
2 Miniature In-Phase Wilkinson Power Divider with Pair of Parallel Transmission-Lines for Application in Wireless Microwave Systems IETE Journal of Research 2021 67-2 227-234
3 High‐gain, high‐isolation, and wideband millimetre‐wave closely spaced multiple‐input multiple‐output antenna with metamaterial wall and metamaterial IET Microwaves, Antennas 2021 15-4 379-388
4 Gain Enhancement of Wideband Circularly Polarized UWB Antenna Using FSS Radio Science 2021 56-1 e2020RS007098
5 A Novel High-Isolation Resistor-Less Millimeter-Wave Power Divider Based on Metamaterial Structures for 5G Applications IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology 2021 11-2 294-301
6 Gain enhancement and mutual coupling reduction of multiple input multiple-output antenna for millimeter-wave applications using two types of novel met International Journal of RF and microwave computer-Aided Engineering 2020 30-1 e22006
7 A hybrid multiband printed loop antenna for WLAN/WiMAX bands for applications in MIMO systems Turkish Journal of Electrical Engineering 2019 27 4541-4550
8 Multi-way and poly-phase wideband differential phase shifter based on metamaterial technology AEU - International Journal of Electronics and Communications 2019 110 1-7
9 Compact Tri-Band Microstrip Filter Using Three Types of Resonators for Bluetooth, WIMAX, and WLAN Applications Progress In Electromagnetics Research C 2019 91 241-252
10 Compact tri-band Wilkinson power divider based on metamaterial structure for Bluetooth, WiMAX, and WLAN applications Journal of Electromagnetic Waves and Applications 2019 33-6 707-721
11 High-gain bow-tie antenna using array of two-sided planar metamaterial loading for H-band applications International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering 2018 28-7 1-7
12 High Q-Factor Narrow-Band Bandpass Filter Using Cylindrical Dielectric Resonators for X-Band Applications Progress In Electromagnetics Research Letters 2018 77 65-71
13 Novel Tunable Peace-Logo Planar Metamaterial Unit-Cell for Millimeter-Wave Applications ETRI Journal 2018 40-3 389-395
14 Compact UWB MIMO Antenna with Band-Notched Characteristic Microwave and optical technology letters 2017 59-5 1037-1041
15 Quad notched-band UWB BPF based on quintuple-mode resonator International Journal of Microwave and Wireless Technologies 2017 (EuCA 1433-1439
16 A design of triple lines Wilkinson power divider for application in wireless communication systems Journal of Electromagnetic Waves and Applications 2016 30-16 2110-2124
17 Design of High-Isolation Compact MIMO Antenna for UWB Application Progress In Electromagnetics Research C 2016 62 119-129
18 UWB Bandpass Filters with Triple Notched Band Characteristics Implemented Using Wave Cancellation Technique Microwave and Optical Technology Letters 2016 58-8 1875–1879
19 Omnidirectional UWB Monopole Antenna with WLAN Notched-band Functionality Majlesi Journal of Electrical Engineering 2016 10-2 1-7
20 Compact Planar Quad-Band Bandpass Filter for Application in GPS, WLAN, WiMAX and 5G WiFi Progress In Electromagnetics Research Letters 2016 63 115-121
21 A Compact UWB Bandpass Filter with High Selectivity and Dual Notched-Band Journal of Communication Engineering 2015 4-2 100-110
22 Broadband Circularly Polarized Stair-Shaped Slot Antenna ELECTROMAGNETICS 2015 35 443-452
23 Multiband Antenna for Portable Device Applications MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 2015 57 956-959
24 HIGH SELECTIVITY UWB BANDPASS FILTER WITH A WIDE NOTCHED-BAND Microwave and optical technology letters 2015 57 634-639
25 Compact Wideband Phase Shifter International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering 2013 23 47-51
26 A Novel Compact Size UWB Bandpass Filter with Sharp Rejection Skirt and Wide Upper-Stopband Based on Multiple-Mode Resonator Progress In Electromagnetics Research C 2013 43 175-185
27 Design of Coplanar Waveguide UWB Bandpass Filter Using Stub-loaded Resonator with Notched Band MICROW OPT TECHN LET 2012 54 2056-2061
28 طراحي يک آنتن دو بيمي سر آتش با استفاده از - ساختار متامتريالي پيشنهادي جهت استفاده در کاربردهاي MIMO در باند فرکانسي 60 گيگاهرتز روش هاي هوشمند در صنعت برق 1401 13-49 133-144
29 Design of a Proposed Millimeter-Wave Metamaterial Structure to Increase the End-Fire Antenna Gain (In Persian) مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز 1397 48-4 1517-1527
30 Design and Simulation of a Dual-Band Filtering Power Divider Using Stepped Impedance Resonators and a Novel Method for Generation of Transmission Zero فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-31 13-20
31 Design and Simulation of a Novel Broadband Circularly Polarized Microstrip Slot Antenna (In Persian) فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-26 55-62
32 طراحي و شبيه سازي يك آنتن چند ورودي چند خروجي(MIMO) فوق پهن- باند (UWB) با كاهش تزويج متقابل و ابعاد كوچك فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-25 15-20
33 Design and Simulation of a Wilkinson Power Divider with High Isolation for Tri-Band Operation Using PSO Algorithm (in Persian فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6-23 13-20
34 Design and Simulation of a Novel UWB Bandpass Filter with Compact Size, Wide Upper Stopband and Four Mode-Resonances in Passband فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6 57-62
35 Design and Simulation of a Novel UWB Bandpass Filter with Sharp Roll-Off, Compact Size and Wide Upper Stopband based on a Multiple-Mode Resonator Intelligent Procedures in Electrical Technology 1392 16 3-10

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 A Planar Millimeter-wave Bow-tie Metamaterial Structure for 5G Applications 2021 Photonics Hangzhou, China 2021
2 بررسي حالت گذراي حسگر زيستي الکتروشيميايي گلوکز مبتني بر گرافن و عوامل موثر پنجمين كنفرانس ملي كهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
3 طراحي يک ساختار فراماده¬ي ريزنوار براي باند فرکانسي موج ميلي¬متري و کاربرد در سيستم¬هاي مخابراتي بي¬سيم IEEE 802.11aj چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
4 طراحي بهينه ي پهناي باند سيگنال بسيار پهن باند در رادار تانک چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات كاربردي در مهندسي برق مكانيك، كامپيوتر و فن آوري اطلاعات دانشگاه شيراز 1397
5 اندازه گيري عمق مايع در رادار تانک با استفاده فيلتر منطبق در سيگنال به نويز پايين چهارمين كنفرانس ملي تحقيقات كاربردي در مهندسي برق مكانيك، كامپيوتر و فن آوري اطلاعات دانشگاه شيراز 1397
6 افزايش بهره ي آنتن پاپيوني سر-آتش با استفاده از ساختار فراماده پيشنهادي كنفرانس ملي فن‌آوري هاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر جهاد دانشگاهي اصفهان 1396
7 Coplanar-fed UWB Elliptical Patch Antenna with Notched Band Characteristics PIERS2010 چين 2010
8 Ku-band Balanced Resistive FET Mixer with Very Low IMD3 PIERS2010 چين 2010
9 Power Amplifier Linearization Using Feed-forward Technique for Wide Band Communication System Radio-Frequency Integration Technology, 2009. RFIT 2009. IEEE International Symposium On کشور سنگاپور 2009
10 Design of a Novel Circularly Polarized Microstrip Patch Antenna Using EBG Structure MMS2009 مراکش 2009
11 Finite Element Modeling MMS2008 سوريه 2008

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 •طراحي، شبيه سازي و ساخت آنتن مايکرواستريپي چند بانده براي کاربردهاي تلفن همراه مجری - درون دانشگاهی
2 •طراحي و شبيه سازي يک شيفت دهنده فاز UWB مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير دفتر ارتباط با صنعت 1391
2 مدير گروه مهندسي برق- الكترونيك 1393
3 مدير گروه كارشناسي مهندسي برق 1397
4 مدير گروه كارشناسي ارشد كليه گرايش هاي مهندسي برق 1399