چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ساسان
نام خانوادگی : زندي اصفهان
پست الکترونیک : sasanzandiesfahan@pmd.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد - - - -
دکتری فارماکولوژي شيراز ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 نوروفارماکولوژي
2 سايکوفارماکولوژي
3 گياهان دارويي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Investigating the Effect of Cinnamon Edible Drop on Balance and Fear of Falling in MS Patients Referred to MS Association in Isfahan Province Journal of Complementary Medicine Research 2020 11-4 260-264
2 Effects of Metformin on Weight Loss and Metabolic Control in Obese Patients With Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial Iranian Rehabilitation Journal 2019 17-4 359-367
3 Evaluating the effect of adding Fish oil to Fingolimod on TNF-alpha IL1beta IL6, and IFN-gamma in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A double-blind randomized placebo-controlled trial Clinical Neurology and Neurosurgery 2017 163 173-178
4 بررسي اثرات ضد خونريزي گياه غازياقي (Falcaria Vulgaris) جهت استفاده در پانسمان زخم هاي جنگي فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 1400 9-31 48-55

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو بنياد ملي نخبگان 1398
2 رئيس مرکز توسعه پژوهش هاي بيمارستاني (باليني) 1400
3 عضو کميته عالي صنعت 1400
4 دبير علمي دوره هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1400
5 دبير کميته اعتبار بخشي دانشگاهي علوم پزشکي 1401
6 سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي علوم پزشکي 1401