چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : آزاده السادات
نام خانوادگی : حسینی دستگردی
پست الکترونیک : azade.hoseini@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی هوشبري علوم پزشکي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد فيزيولوژي علوم پزشکي اصفهان ايران 1396
دکتری فيزيولوژي علوم پزشکي اصفهان ايران 1401


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ديابت، غدد درون ريز، اعصاب، حافظه و يادگيري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 The therapeutic effects of magnesium in insulin secretion and insulin resistance Advanced biomedical research 2022 11 54-65
2 GABA administration improves liver function and insulin resistance in offspring of type 2 diabetic rats Scientific reports 2021 11 1-27
3 Effects of crocin on locomotor activity as well as novel object recognition and object location memories in Physiology and Pharmacology 2020 24 123-132
4 Effect of Crocin, Exercise, and Crocin-accompanied Exercise on Learning and Memory in Rats under Chronic Unpredictable Stress Advanced biomedical research 2018 7 137-143
5 Effects of Crocin on Learning and Memory in Rats Under Chronic Restraint Stress with Special Focus on the Hippocampal and Frontal Cortex Corticosterone Levels Advanced biomedical research 2017 6 1-7
6 The effects of acute, sub-chronic and chronic psychical stress on the brain electrical activity in male rats Physiology and Pharmacology 2017 21 185-192

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ