چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهدی
نام خانوادگی : منصوری حسن آبادی
پست الکترونیک : MMansouri@pmt.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي و علم مواد شيراز ايران 1382
کارشناسی ارشد مهندسي و علم مواد صنعتي شريف ايران 1385
دکتری مهندسي و علم مواد صنعتي شريف ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 انجماد پيشرفته فلزات کارشناسي ارشد
2 ريخته گري فلزات کارشناسي
3 انجماد فلزات کارشناسي
4 لحيم کاري سخت و نرم کارشناسي ارشد
5 خواص فيزيکي 1 و 2 کارشناسي
6 آزمايشگاه هاي ريخته گري و انجماد فلزات کارشناسي
7 آزمايشگاه جوشکاري و ورقکاري کارشناسي
8 آزمايشگاه عمليات حرارتي کارشناسي
9 آزمايشگاه متالوگرافي کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ريخته گري
2 انجماد فلزات
3 مواد آمورف
4 جوشکاري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Effect of copper on the thermal stability and non-isothermal crystallization behavior of Al86Ni10-xCuxRE4 (x= 0.5–2.5) amorphous alloys prepared by me Journal of Non-Crystalline Solids 2019 506 46-50
2 Crystallization Kinetics Study in Al87Ni10La3 Amorphous Alloy Journal of Advanced Materials and Processing 2018 6-3 80-88
3 Non-isothermal kinetics study of primary crystallization in amorphous Al86Ni10Zr2MM2 alloy Journal of Non-Crystalline Solids 2017 468 1-4
4 INVESTIGATION OF INTERCRITICAL HEAT TREATMENT TEMPERATURE EFFECT ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF DUAL PHASE (DP) STEEL Metallurgical and Materials Engineering 2017 23-2 143-152
5 Development of fcc-Al nanoparticles during crystallization of amorphous Al-Ni alloys containing mischmetal: Microstructure and hardness evaluation MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2014 604 92-97
6 Nonisothermal kinetic studies of crystallization in amorphous Al86Ni10MM4 alloy Journal of None Crystalline Solids 2014 387 36-40
7 FAILURE MODE TRANSITION IN RESISTANCE SPOT WELDED DP 780 ADVANCED HIGH STRENGTH STEE EFFECT OF LOADING CONDITIONS Materials and technology 2014 48-1 67-71
8 INVESTIGATION OF GATING PARAMETERS, TEMPERATURE AND DENSITY EFFECTS ON MOLD FILLING IN THE LOST FOAM CASTING (LFC) PROCESS BY DIRECT OBSERVATION METHO Metallurgical and Materials Engineering 2013 19-1 1-10
9 CORRELATION BETWEEN MACRO/MICRO STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF DISSIMILAR RESISTANCE SPOT WELDS OF AISI 304 AUSTENITIC STAINLESS STEEL AND AIS Metallurgical and Materials Engineering 2010 16-2 133-146
10 مود شکست جوش مقاومتي نقطه اي فولاد دو فازي DP780 در آزمون کشش متقاطع فرايند هاي نوين در مهندسي مواد 1392 7-2 45-54

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 آلياژ آمورف آلومينيوم Al89Ni7MM4: سينتيک و مکانيزم تبلور اوليه نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1399
2 جوشکاري مقاومتي نقطه اي نامشابه DP980/st12: بررسي ريزساختار و عملکرد مکانيکي نهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1399
3 بررسي رفتار جوشکاري، ريزساختار و خواص مکانيکي جوش مقاومتي نقطه‌اي فولاد دوفازي نامشابه DP980 به st12 هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1398
4 ارزيابي ريزساختار و خواص مکانيکي مقاطع جوش کامپوزيتي آلياژ آلومينيوم 6061 جوشکاري شده با آلياژ پرکننده 5083 حاوي نانو ذرات استحکام بخش TiO2 به روش تيگ هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1398
5 تاثير نانو ذرات اکسيد تيتانيوم بر ريزساختار و خواص مکانيکي اتصالات آلومينيوم 6061 در روش تيگ نوزدهمين کنفرانس ملي جوش و بازرسي و هشتمين کنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب دانشگاه مالک اشتر 1397
6 بررسي رفتار جوشکاري، ريزساختار و خواص مکانيکي جوش مقاومتي نقطه‌اي فولاد دوفازي نامشابه DP980 به st12 هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1398
7 بررسي جوش‌هاي مقاومتي نقطه‌اي ناهمجنس فولادهاي st12/DP980 در آزمون کشش متقاطع: ريزساختار و رفتار شکست هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي تهران 1398
8 Effect of inter-critical heat treatment on mechanical properties of DP steels International Conference on Experimental Solid Mechanics Album X-Mech 2016 تهران 1394
9 Martensite Volume Fraction Effect on the Dual-Phase Steel Work Hardening Behavior International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2016) تهران 1394
10 Melt Spinning of Amorphous Aluminum Alloys Containing Transition (Ni, Fe, Cu) and Mish Metals: Thermal Stability and Nano-crystallization European Congress and Exhibition on Powder Metallurgy.2016 Hamburg-Germany 2016
11 Effect of Misch Metal on the Crystallization Behavior and Thermal Stability of Al90-xNi10MMx Metallic Glass The 10th International Conference on Bulk Metallic Glasses چين 2014
12 Property evaluation of thermal and oxidation behavior in Al-rich Al-TM-MM metallic glasses TMS-2014 آمريکا 1392
13 Crystallization behavior of amorphous Al82 Ni5 Fe5 MM8 alloy International Union of Materials Research Societies – International Conference in Asia 2012 Busan-Korea 2012
14 بررسي تاثير دما و دانسيته مدل فومي بر سرعت پر شدن قالب در روش LFC هجدهمين سمينار ساليانه انجمن علمي ريخته گري ايران دانشگاه تهران 1385
15 تاثير طراحي سيستم راهگاهي بر نحوه پر شدن قالب در فرايندريخته گري با مدل هاي از بين رونده دهمين کنفرانس ساليانه انجمن مهندسين متالورژي ايران مشهد 1385

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 AL-BASED BULK METALLIC GLASS WITH MISCH METAL AND CONDUCTIVE PASTE COMPOSITION USING THE SAME سایر 2013
2 ساخت فيلرهاي نانو کامپوزيتي به روش پاشش پودر ایران 1399

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ