چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مسعود
نام خانوادگی : شیرانی
پست الکترونیک : masoudshirani2019@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Legal Nature of Seaworthiness Obligation in Charter Party Agreements International Journal of Maritime Policy 2022 2-7 137-168
2 مباني فقهي نظام ثبت اسناد و امالک جامعه شناسي سياسي ايران، 1401 5-11 1487-1500
3 بررسي تعارض ميان قواعد امري و داوري تجاري بين المللي فصلنامه جامعه شناسي سياسي ايران 1401 5-7 803-821
4 امنيت حقوقي و رواني خريدار با حسن نيت در اسناد اموال غيرمنقول مجله حقوق پزشکي 1400 15 482-496
5 قانونگذاري بلاکچين در ايران، چين و انگلستان تمدن حقوقي 1399 3-7 176-185

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 هوش مصنوعي و اثرات آن بر تضمين روابط خانوادگي اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحکيم خانواده خميني شهر 1402
2 هوش مصنوعي و تضمين حقوق کودکان اولين همايش ملي حقوق خصوصي نوين با محوريت تحکيم خانواده خميني شهر 1402
3 پيشگيري از بزه ديدگي اشخاص در فضاي مجازي چهارمين کنفرانس ملي پدافند سايبري آذربايجان شرقي - مراغه 1402
4 آسيب هاي استفاده از فضاي مجازي براي اشخاص در پرتو اسناد بين المللي چهارمين کنفرانس ملي پدافند سايبري آذربايجان شرقي - مراغه 1402
5 بررسي قيمت در قرارداد هاي فروش گاز از منظر فقه و حقوق اسلامي اولين همايش ملي علوم انساني وحکمت اسلامي تهران 1400
6 چالش هاي عرضه خدمات مالي از سوي خارجيان در ايران؛ در پرتو مقررات گاتس(GATS) نخستين کنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ شيراز 1399

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ