چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مطهر
نام خانوادگی : رادی
پست الکترونیک : motahar.radi@par.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی ارتباط تصويري فردوسي مشهد ايران 1383
کارشناسی ارشد پژوهش هنر هنر تهران ايران 1386
دکتری فلسفه هنر آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايران -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Kilim weaving
2 Print design - design software
3 Art and Civilization of Islam
4 Art History
5 Geometric patterns of traditional Arts
6 Calligraphy and lettering design
7 Aesthetics


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 Islamic Calligraphy
2 Typography
3 Philosophy of Art


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 در باب زيبايي شناسي فصلنامه نقد كتاب هنر 1393 1 273-295

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 ضدزيبايي شناسي در هنر اسلامي همايش ملي علوم انساني و حکمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي تهران - سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کارگاه آموزشي طراحي و بافت شيردنگ 1394/02/30
2 طراحي و چاپ چهار رنگ بر روي پارچه 1392/12/13
3 مسائل زيبائي شناسي معاصر 1400/02/27


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه طراحي پارچه و لباس و فرش 1389
2 مدير گروه هاي طراحي پارچه ولباس و علمي کاربردي فرش 1391