چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : شهرزاد
نام خانوادگی : نيازي
پست الکترونیک : niazi_60@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1382
کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي تهران ايران 1385
دکتری زبان و ادبيات فارسي اصفهان ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 معاني و بيان
2 مثنوي
3 متون نثر
4 آيين نگارش و ويرايش


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 دستور زبان
2 بلاغت
3 تحليل متون نظم و نثر


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 تحليل داستان رستم و سهراب در شاهنامه و پويانمايي کيانوش دالوند بر اساس الگوي اقتباس ريچارد کريوولن پژوهش نامۀ ادب حماسي 1400 17-1- 191-223
2 فئوداليسم در کليدر از منظر نقد مضموني پژوهشهاي نقد ادبي و سبک شناسي 1399 11-4 149-170
3 عناصر داستاني موجود در قصه هاي عاميانه و قابليت آن براي پويا نمايي با تاكيد بر قصه هاي مشدي گلين خانم مطالعات داستاني 1399 5-3 145-161
4 مقايسه تطبيقي هنجارگريزي و شگردهاي کاربرد آن در شعر فرخي يزدي، عارف قزويني و ميرزادۀ عشقي جستارنامه ادبيات تطبيقي 1399 4-14 95-120
5 تحليل کهن الگوي زن گيتي در اشعار ناصرخسرو قبادياني فصلنامه زبان و ادب فارسي 1399 12-44 1-35
6 تحليل ‌موضوع و کارکرد ‌اشعار پراکنده ‌در ‌داستان‌هاي ‌عاميانۀ ‌فارسي؛ مطالعۀ موردي: داستان ‌بوستان‌خيال دو ماهنامه فرهنگ و ادبيات عامه 1399 8-35 221-250
7 نقش تمثيل در بيان فلسفة برخي عبادات و مستحبات در معارف بهاء ولد تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي 1399 45 53-74
8 جايگاه صور خيال در آموزه هاي معارف بها ولد پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1399 12-46 52-80
9 انديشه هاي عرفاني گهلوي در شرح محبت نامه جامي عرفان اسلامي 1399 16-63 193-214
10 خراب آباد مدرنيسم و جهان انتقادي رمان؛ بررسي تطبيقي رمان هاي «نوزده هشتاد و چهار» و «بهشت خاکستري» فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقي 1399 14-53 33-59
11 تحليل مقايسه اي شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعه موردي صفارزاده، راکعي، کاشاني و وحيدي فنون ادبي 1398 11-3- 145-160
12 بررسي سيره دادرسي قاضيان در قرن هفتم فصلنامه کاوشنامه 1398 20-43 217-244
13 بررسي تطبيقي انديشه هاي عرفاني عبدالرحمن جامي و محمد بن غلام گلوي عرفانيات در ادب فارسي 1398 38 101-123
14 تحليلي بر رويکرد سبکي نسخه خطي شرح محبت نامه جامي پژوهشنامه نسخه شناسي متون نظم و نثر فارسي 1397 3-7 125-148
15 ادب دادوري در حکايتهاي منظوم و منثور ادبيات فارسي فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي 1397 10-40 127-162
16 تحليل و بررسي گونه‌هاي تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تاکيد بر کتاب بيعت با بيداري فصلنامه زيبايي شناسي ادبي 1397 16-35 41-61
17 تحليل و مقايسه ويژگيهاي مکتب رمانتيسم در اشعار سهراب سپهري، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1394 5-15 97-120
18 تحليل و مقايسه عناصر موسيقايي در غزليات سعدي و رهي معيري فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي (در دري) 1394 5-17 7-24
19 تحليل بلاغي غزليات کمال اسماعيل از منظر تشبيه فصلنامه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1392 3-9 83-91
20 يادي از دكتر محمدجواد شريعت حافظ 1391 99 31-32
21 به ياد استاد شريعت جهان كتاب 1391 283-2 43-44
22 بررسي و تحليل زبان عرفاني در آثار عين القضات همداني پژوهشهاي فلسفي-كلامي 1389 45-46 267- 286
23 يادنامه دكتر حميد فرزام پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 1389 5 121-122
24 يادنامه دكتر خسرو فرشيدورد پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 1389 5 117-120
25 تحليل ساختاري داستان نل و دمن فيضي دكني فصلنامه تخصصي نقد ادبي 1389 14 180- 210
26 بررسي و نقد مصدرهاي جعلي در لغت نامه دهخدا آيينه ميراث - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مدح اهل بيت (ع) در اشعار پير جمال اردستاني نقش شهرستان اردستان در تاريخ فرهنگ و ادب ايران دانشگاه پيام نور اردستان 1400
2 تحليل و بررسي ضرب‌المثل‌ها و كنايه‌هاي عاميانه شهرضا دومين همايش ملي نگاهي نو به زبان و ادب عامه دانشگاه خليج فارس بوشهر 1396
3 بررسي اشعار عاميانۀ انارک (نارُسينه) همايش بين المللي مطالعات زبان، ادبيات و فرهنگ تفليس گرجستان 1397
4 بررسي فرهنگ و ادبيات عاميانه علويجه و دهق سيزدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ايران دانشگاه شيراز 1397
5 بررسي و تحليل سايه حق از ديدگاه ابن عربي کنگره بين المللي زبان و ادبيات دانشگاه بين المللي امام رضا 1395
6 شناخت نامه فيضي دکني و مثنوي نل و دمن او يازدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي دانشگاه گيلان 1395
7 مضامين انقلابي در شعر فرخي يزدي هشتمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1393
8 بررسي روايتي ناروا همايش سراسري بزرگداشت شيخ ابوالقاسم گرکاني تهران پژوهشکده هنر فرهنگ و معماري 1393
9 مقايسه و تحليل صور خيال در غزليات سعدي و رهي معيري زبان و ادبيات فارسي بجنورد 1392
10 نماز و جايگاه آن در انديشه عرفاني مولانا نماز تجلي عبوديت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
11 اراده الهي از ديدگاه مولانا هفتمين همايش هفته پژوهش دانشگاه پيام نور استان اصفهان 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ