چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : راضیه
نام خانوادگی : امینی
پست الکترونیک : r_amini@pnu.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1379
کارشناسی ارشد آموزش پرستاري تربيت مدرس ايران 1384
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مديريت و کاربرد آن در مامايي کارشناسي مامايي
2 فناوري اطلاعات در پرستاري کارشناسي پرستاري
3 اصول و مهارت هاي پرستاري کارشناسي
4 اصول مديريت خدمات پرستاري کارشناسي پرستاري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مديريت پرستاري
2 آموزش پرستاري
3 ابزار سازي و ارزشيابي
4 پرستاري سالمندي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 مقايسه تاثير دو روش تغذيه ايي در نوزادان خيلي کم وزن مبتلا به بيماري متابوليک استخوان Global Journal of Health Science 2016 8 249-254
2 تاثير گشتالت درماني بر ابراز وجود دانشجويان پرستاري مجله پرستاري و مامايي جامع نگر 1395 25-79 72-79
3 مقايسه تاثير گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري اليس بر ابراز وجود دانشجويان پرستاري نشريه پرستاري ايران 1393 27-89 1-11
4 تجارب دانشجويان پرستاري از ارتباط با مددجويان روانپزشکي نشريه پرستاري ايران 1393 27 56-65
5 تاثير اجراي طرح مشاوره و راهنمايي تحصيلي توسط استاد راهنما بر ميزان اضطراب دانشجويان کارشناسي پرستاري آموزش پرستاري 1392 2 1-9
6 تاثير بکارگيري الگوي تفکر خلاق "رانكو و چاد" بر مهارت‌هاي مديريتي دانشجويان پرستاري مديريت پرستاري 1391 1 26-35
7 تاثير به كارگيري روش ارزشيابي"بارس"بر مهارتهاي مديريتي دانشجويان در كارآموزي مديريت پرستاري فصلنامه پرستاري ايران 1387 54 93-103
8 تاثير ماساژ درماني بر ميزان فشار خون بيماران مبتلا به سكته مغزي مجله پژوهش در پرستاري 1385 3 15-21
9 روايي و پايايي ابزار ارزشيابي كارآموزي مديريت پرستاري مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1384 2 26-34

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 معنادرماني راهکاري در جهت حرکت به سوي سالمندي موفق اولين همايش منطقه اي توسع علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
2 سالمندي مولد فرصتي در راستاي پويا نمودن جمعيت سالمند اولين همايش منطقه اي توسعه علوم پرستاري و مامايي با محوريت خدمات مراقبتي جامعه نگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
3 چالش هاي اخلاقي پرستاران در مراقبت از کودکان در حال مرگ کنگره بين المللي اخلاق در علوم و فناوري تهران 1396
4 درمان بي خوابي از ديدگاه طب سنتي سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
5 کاربرد گياهان دارويي در درمان ديسمنوره اوليه و علايم سيستميک همراه با آن سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
6 درمان استرس و اضطراب با رويکرد طب سنتي ايران سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
7 مروري بر تاثير برگ عسلي (استويا) در روند چاقي سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
8 درمان کبد چرب در طب سنتي سمپوزيوم اصلاح سبك زندگي با روش هاي طب سنتي ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
9 امام جماعت مدير خط مقدم مسجد همايش نماز تجلي عبوديت نجف آباد 1392
10 روش هاي تشخيصي ناباروري مردان:راهنماي سال2012 انجمن ارولوژي اروپا در خصوص ناباروري مردان همايش باروري و ناباروري نجف آباد 1391
11 تاثير آلاينده هاي محيطي بر سلامت باروري مردان همايش باروري و ناباروري نجف آباد 1391
12 آيا دختر من در آينده مي شود؟ همايش باروري و ناباروري نجف آباد 1391
13 مديريت مراقبت بارداري در زنان مبتلا به کيستيک فيبروزيس همايش باروري و ناباروري نجف آباد 1391
14 تجارب ارتباطي دانشجويان پرستاري با مددجويان روانپزشکي تازه هاي بالين در پرستاري و مامايي نجف آباد 1390

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 تاثير گشتالت درماني و درمان شناختي رفتاري آليس در ابراز وجود دانشجويان پرستاري همکار برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 اصول مديريت خدمات پرستاري و مامايي (ويرايش جديد) تالیف 1398 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 اصول و مهارت هاي باليني (ويرايش جديد) تالیف 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 اصول مديريت خدمات پرستاري و مامايي تالیف 1396 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
4 اصول و مهارت هاي باليني تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
5 کتابچه گزارش فعاليت باليني روزانه دانشجويان پرستاري. کارآموزي تدوین 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
6 کتابچه گزارش فعاليت باليني روزانه دانشجويان پرستاري.کارآموزي در عرصه تدوین 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
7 کتابچه گزارش فعاليت باليني روزانه دانشجويان کارشناسي مامايي تدوین 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
8 تشخيص و درمان بيماري هاي زنان بر اساس مدل حل مسئله تالیف 1393 انتشارات کنکاش
9 برنامه مراقيتهاي پرستاري در اورژانس ترجمه 1391 حکيم هيدجي
10 ارتقا سلامت در بيماري مولتيپل اسكلروز تالیف 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
11 مشاوره باليني پرستاران در پنج دقيقه رويه هاي پرستاري(مجموعه سه جلدي) تالیف 1389 حکيم هيدجي

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه پرستاري 1388
2 عضو شوراي آموزشي نظارتي دانشکده پرستاري و مامايي 1388
3 عضو کميته فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي 1389
4 معاون آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي 1390
5 مدير آموزش و پژوهش دانشکده پرستاري و مامايي 1398
6 رييس دانشکده پرستاري و مامايي 1399