چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : یوسفی
پست الکترونیک : mr-yousefi@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-قدرت آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380
کارشناسی ارشد مهندسي برق- بيوالکتريک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1383
دکتری مهندسي برق- بيوالکتريک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 ماشين هاي الکتريکي و آز کارشناسي
2 حفاظت، ايمني و استانداردهاي بيمارستاني کارشناسي
3 تجهيزات عمومي بيمارستاني و کارگاه کارشناسي
4 ابزاردقيق بيومديکال کارشناسي ارشد
5 روش هاي عددي در الکترومغناطيس کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ابزار دقيق پزشکي
2 سيستم هاي تصويرگر پزشکي
3 روش اجزاي محدود
4 روش هاي بدون مش


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Fast adaptive fuzzy terminal sliding mode control of synergistic movement of the hip and knee joints (air-stepping) using functional electrical stimul Biomedical Signal Processing and Control 2021 66 102445(14 pages)
2 Coupled Multi-Resolution WMF-FEM to Solve the Forward Problem in Magnetic Induction Tomography Technology International Journal of Electrical and Electronic Engineering 2020 9-6 380-389
3 Improving the Speed and Accuracy of Arrhythmia Classification Based on Morphological Features of ECG Signal Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2020 9-4 149-156
4 Tracking control of a convoy of autonomous robotic cars with a prescribed performance Transactions of the Institute of Measurement and Control 2019 41-13 3725-3741
5 Performance improvement of electrical power system using UPFC controller International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering 2018 5 (3) 5-13
6 Analysis and Design Two Switch Flyback Converter with Double Passive Lossless Snubber IET Power Electronics 2018 11-7 1187-1194
7 Regenerative-passive snubber two-switch forward converter Electronics Letters 2018 54-10 653 – 655
8 Imposing boundary and interface conditions in multi-resolution wavelet Galerkin method for numerical solution of Helmholtz problems Computer methods in applied mechanics and engineering 2014 276 67-94
9 A Combined wavelet based mesh free method for solving the forward problem in electrical impedance tomography IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 2013 62 2629-2638
10 بررسي انواع درد، روش‌هاي مهار آن و تأثير TENS بر روي درد فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1400 12-45 17-33
11 کنترل عمق بيهوشي حين عمل توسط پارامترهاي حياتي بدن بيمار با استفاده از کنترلر فازي و مبتني بر پايگاه داده بومي ماهنامه امواج برتر 1399 98-17 42-48
12 طبقه بندي تصورات حرکتي اندام فوقاني مبتني بر يک روش هايبريد از تبديل موجک وآناليز مولفه هاي اصلي براي کاربردهاي واسط مغز کامپيوتر تحقيقات نوين در برق 1399 9-3 35-42
13 استفاده از تکنيک دوفرکانسي براي افزايش دقت اندازه گيري ولتاژهاي القايي در مقطع نگار القاي مغناطيسي و پياده سازي يک سامانه 16 سيم پيچه نمونه مجله کنترل 1399 14-3 89-102
14 بمب‌هاي الکترومغناطيسي و بررسي راهکارهاي حفاظت سامانه‌هاي الکتريکي در مقابل آنها ماهنامه امواج برتر 1397 16-91 55-59
15 انتقال توان به صورت بي‌سيم براي يک کاشتينه ضربان‌ساز مصنوعي قلب و پياده‌سازي يک نمونه عملي فصلنامه علمي ترويجي عصر برق 1396 4-8 7-14
16 سيستم‌هاي مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي، مروري بر سيستم‌هاي صنعتي و باليني ساخته شده فصلنامه روش هاي هوسمند در صنعت برق 1396 8-31 33-50
17 طراحي روتور در موتور سوئيچ رلوکتانس به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله ي آناليز اجزاي محدود فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-32 13-20
18 ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ دو ﻃﯿﻔﯽ در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻓﺎزي مطالعات علوم کاربردي در مهندسي 1395 2-3 57-64
19 بهبود رفتار گذراي توربين‏هاي بادي مبتني بر DFIG با به کارگيري استراتژي کنترلي با ميرايي فعال فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6-24 3-16
20 مدل‌سازي اجزاي محدود - بدون مش مبتني بر موجک در حل مساله پيشرو مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي مجله علمي پژوهشي مهندسي پزشکي زيستي 1393 8 69-86
21 ارزيابي شبکه‌هاي عصبي انعطاف‌ پذير باساختار قابل بازسازي در حين آموزش جهت تخمين هارمونيکهاي جريان استاتور ژنراتور آسک نيروگاه ري بر اساس الگوريتم CFE/ فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1389 1 11-21
22 طراحي پايدار ساز سيستم قدرت بر اساس تئوري کنترل لغزشي براي سيستم قدرت چند ماشينه فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق 1389 1 13-22
23 طراخي و ساخت دستگاه مانيتورينگ طولاني مدت انقباضات شکمي مادران باردار فصلنامه فني و مهندسي مدرس 1385 26 85-93

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 دسته بندي آريتمي قلبي به کمک روش هاي مبتني بر يادگيري ماشين ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مگاترونيک ايران 1399
2 طراحي كنترل كننده مود لغزشي مرتبه بالا بر مبناي رويتگر اغتشاش براي سيستم تعليق فعال خودرو پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
3 کنترل ميزان غلظت گلوکز خون در بيماران ديابتي با استفاده از کنترل‌کننده‌ي مُد لغزشي فازي عصبي پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
4 كنترل تطبيقي مقاوم ويلچرهاي رباتيكي با استفاده از رويكرد خطي سازي فيدبك پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
5 Automatic Detection of Premature Ventricular Contraction Based on Photoplethysmography Using Chaotic Features and High Order Statistics 13th Annual IEEE International Symposium on Medical Measurements Rome, Italy 2018
6 طراحي هماهنگ پايدارساز سيستم قدرت و پايدارساز مبتني بر جبران‌ساز استاتيک سنکرون سري با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي شيرمورچه چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
7 طراحي مدار مقايسه گر با توان مصرفي پايين و سرعت بالا با استفاده از فناوريFINFET 65nm چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
8 طراحي مدار مقايسه گر با استفاده از گيت دوم ترانزيستورهايFINFET براي کاهش توان مصرفي و تاخير مدار پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي تهران، دانشگاه علامه طباطبايي 1396
9 Controlling the Depth of Anesthesia During Operation by Vital Parameters of the Patients Body Using a Fuzzy Controller 13th Annual IEEE International Symposium on Medical Measurements Rome, Italy 2018
10 طراحي کنترل کننده تطبيقي در جراحي رباتيک قلب در حال تپش به همراه درنظرگرفتن تداخلات غيرخطي داراي تاخير زماني نامعلوم به کمک شبکه عصبي موجک کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون 1396
11 طراحي يک تقويت کننده هدايت انتقالي مناسب براي ايجاد منبع جريان کنترل شونده با ولتاژ با بهره و پهناي باند بالا و نويز پايين براي استفاده در مقطع نگاري چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هايي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک تهران، ايران 1395
12 مروري بر اصول، مدل ها و كاربردهاي تركيب داده ها در مهندسي پزشكي کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، کامپيوتر و مهندسي پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون 1396
13 تحليل عددي فرآيند دو بعدي انتقال گرما در حالت دائمي به کمک روش حساب تغييرات و المان محدود سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه تربيت مدرس 1395
14 بهبود پايداري ديناميکي سيستم¬هاي قدرت بزرگ با استفاده از منطق فازي اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز 1395
15 کنترل عمق بيهوشي بيمار در حين عمل با استفاده از شاخص دو طيفي سومين کنگره بين المللي کامپيوتر،برق و مخابرات، کنفرانس بين المللي مهندسي پزشکي و سيستم هاي سلامت مشهد-دانشگاه بين المللي امام رضا 1395
16 Design of Voltage Measuring Circuits in Electrical Impedance Tomography Based on Dual Frequency Phase-Sensitive Demodulator 16th International Conference on Biomedical Applications of Neuchâtel, Switzerland 2015
17 بهبود اندازه‌گيري در سيستم‌هاي مقطع‌نگاري امپدانس الکتريکي با استفاده از دمدولاسيون حساس به فاز مبتني بر ضرب کننده آنالوگ دومين کنفرانس بيوالکترومغناطيس ايران دانشگاه تهران 1392
18 به‌کارگيري روش ترکيبي بدون‌مش مبتني بر موجک براي حل مساله پيشرو مقطع‌نگاري القاي مغناطيسي بيستمين کنفرانس مهندسي زيست پزشکي ايران، دانشگاه تهران 1392
19 A combined wavelet based mesh free method for solving the forward problem in electrical impedance tomography IEEE International Symposium on Medical Measurement and Application Budapest, Hungary 2012
20 Development of state space model and control design of two-mass system using standard forms International Conference on Computer and Network Engineering Zhengzhou, China 2011
21 Improve small signal stability in single-machine infinite-bus with power system stabilizer 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering Singapore 2011
22 Designing of controllers for non-linear liquid level system with ANFIS method 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering Singapore 2011
23 Attenuating Bullwhip effect using robust-Intelligent Controller 5th International IEEE Conference on Intelligent Systems London, UK 2010
24 The Improvement of the Step-Down Converter Performance Using Intelligent Controllers دومين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران Islamic Azad University, Najafabad Branch 1388
25 Analysis and Design of PSS Based on Sliding Mode Control Theory for SMIB 9th International Power and Energy Conference Suntec, Singapore 2010
26 Operation, Modeling, Control and Applications of Static Synchronous Compensator: A Review 9th International Power and Energy Conference Suntec, Singapore 2010
27 Simulation of Speed Sensor less Control of PMSM Based on DTC Method with MRAS 9th International Power and Energy Conference Suntec, Singapore 2010
28 A Hybrid Neuro-Fuzzy Approach for Greenhouse Climate Modeling 5th International IEEE Conference on Intelligent Systems London, UK 2010
29 Optimal Location and Size of Capacitor on Distribution: Improve Voltage Profile and Active Power Loss 3rd International Conference on Electrical Engineering Design and Technologies Sousse, Tunisia 2009
30 Neuron Adaptive Control of a Shunt Active Power Filter and it International Conference EUROCON 2009 Saint-Petersburg, Russia 2009
31 A Novel Two-Quadrant Soft-Switched Converter International Conference EUROCON 2009 Saint-Petersburg, Russia 2009
32 Improvement Performance of Step-Down Converter through Intelligent Controllers 4th International IEEE Conference Intelligent Systems Varna, Bulgaria 2008
33 A Novel Approach in Automatic Control Based on the Genetic Algorithm in STATCOM for Improvement Power System Transient Stability 4th International IEEE Conference Intelligent Systems Varna, Bulgaria 2008
34 طراحي و ساخت دستگاه نمايش و ضبط طولاني مدت انقباضات شكمي مادران باردار سيزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه زنجان 1384
35 طراحي و ساخت يك نوع سنسور فشار ساده و ارزان با قابليت بسيار بالا براي مانيتورينگ فعاليت هاي رحمي هفتمين كنفرانس دانشجوئي مهندسي برق ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تهران، ايران 1383
36 شبکه هاي عصبي انعطاف پذير با ساختار بهينه قابل بازسازي در حين آموزش ششمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1383

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي روشنايي، طراحي درايو و مونتاژ چراغ هاي LED سالن اصلي استخر کوهستان به ميزان حداکثر 20 چراغ مجری شركت كوهستان نجف آباد برون دانشگاهی
2 طراحي، نصب و راه اندازي يک مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 کيلووات متصل به شبکه با قابليت اندازه گيري بر خط پارامترهاي کيفيت توان مجری شخص حقيقي: طاهره كمالي برون دانشگاهی
3 طراحي، نصب و راه اندازي يك مجموعه سلول هاي خورشيدي 5 كيلووات متصل به شبكه با قابليت اتصال به سيستم منفصل موجود مجری شخص حقيقي: دكتر بهجت معيني برون دانشگاهی
4 طراحي درايو و پياده سازي 48 عدد چراغ خياباني LED 80 وات مجری شرکت پژوهش راهسازان برون دانشگاهی
5 طراحي درايو و پياده سازي 300 عدد چراغ و نورافکن LEDدر تيپ‌هاي مختلف همکار شركت ابكار صنعت گيتي مهر برون دانشگاهی
6 بررسي پروتكل و ساخت مبدل آن به منظور اتصال ريكلوزرهاي نولك سري هاي U و N به سامانه اتوماسيون مجری شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان برون دانشگاهی
7 طراحي و پياده سازي مبدل DC-DC تمام پل براي سيستم حفاظت کاتدي همکار شركت صنايع فرزانگان زاگرس برون دانشگاهی
8 امکان سنجي، طراحي و شبيه سازي يک موتور القايي خطي جهت برش سنگ مجری شرکت فضيلت مکاترونيک گستر جي برون دانشگاهی
9 رديابي خودرو در تصاوير ويدئويي با استفاده از روش هاي مبتني بر نقاط ويژگي همکار آزاد اسلامي واحد نجف اباد درون دانشگاهی
10 شناسايي مواد منفجره و اسلحه در يک سيستم بازرسي مبتني بر اشعه X عبوري دو انرژي همکار آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی
11 بهينه سازي روش فيد بک حالت براي بهبود عملکرد مبدل DC-DC مجری دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مجموعه آزمايشهاي ماشينهاي الکتريکي تالیف 1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 اتصال تفاضلي سيم‌پيچ ها جهت اندازه‌گيري ميدان مغناطيسي ثانويه ایران 1396
2 دستگاه جهت ياب نابينا با قابليت بالا ایران 1387
3 دستگاه مانيتورينگ طولاني مدت انقباضات شکمي مادران باردار ایران 1383

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در هفتمين كنفرانس علمي دانشجوئي 1383
2 عضو شوراي پژوهشي منطقه 4 سما 1385
3 مدير امور پژوهشي دانشکده برق 1387
4 دبير اجرايي اولين کنفرانس تکنولوژي مهندسي برق 1387
5 سرپرست و مدير تيم‌هاي رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آب 1387
6 دبير اجرايي دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران 1388
7 مشاور شاخه نجف آباد IEEE 1390
8 دبير علمي کميته مهندسي پزشكي در سومين كنفرانس ملي مهندسي برق 1391