چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سعید
نام خانوادگی : بهنام فر
پست الکترونیک : dr.behnamfar@gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی فيزيک کاربردي اصفهان ايران 1369
کارشناسی ارشد فيزيک صنعتي شريف ايران 1372
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فيزيک 1 کارشناسي
2 فيزيک 2 کارشناسي
3 فيزيک پيش دانشگاهي کارشناسي
4 الکترومغناطيس کارشناسي
5 فيزيک مدرن کارشناسي
6 آزمايشگاه فيزيک 1 کارشناسي
7 آزمايشگاه فيزيک 2 کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 کاربرد فيزيک در ارزيابي خطر فرونشست زمين در زمين‌هاي نزديک به نواحي شهري، مطالعۀ چند نظمي، بررسي موردي- اصفهان هشتمين کنفرانس تحقيقات پيشرفته در علوم، مهندسي و فن‌آوري تسالونيکي- يونان 1400

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مباني فيزيک مکانيک و گرما تالیف 1401 جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان
2 مباني فيزيک الکتريسيته و مغناطيس تالیف 1397 انتشارات مؤسسۀ علمي دانش پژوهان برين

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 فرآيند توليد عصارۀ دارويي ريشۀ گياه پياز جهت اثرگذاري بر رودۀ بزرگ و ديورتيکوليت و رفع يبوست ایران 1386
2 محلول تميز کنندة زمين(پراکندگي ذرات چربي و قير) ایران 1386
3 شيوة نوين کشت و بازسازي غضروف توسط سلولهاي بنيادي بافت ناخن ایران 1386
4 تمرکز کف آتش در آتش سوزي نوع B و A ایران 1386

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ