چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : حميد
نام خانوادگی : رستگاري
پست الکترونیک : rastegari {at}iaun{dot}ac{dot}ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی - - - -
کارشناسی ارشد - - - -
دکتری علوم کامپيوتر - محاسبات نرم دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1390


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Research Methodology کارشناسي ارشد - دکتري
2 Natural Language Processing کارشناسي ارشد - دکتري
3 Advanced Information Retrieval کارشناسي ارشد - دکتري
4 Semantic Web کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 داده كاوي ( وب كاوي - متن كاوي)
2 بازيابي اطلاعات
3 پردازش زبان طبيعي (تحليل نظرات، سيستم پرسش و پاسخ، خلاصه سازي متن، تشخيص سرقت ادبي)
4 وب معنايي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Dynamic pricing for information goods using revenue management and recommender systems Journal of Revenue and Pricing Management 2021 19 1-11
2 The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity The Journal of Information Systems and Telecommunication 2019 7-2 154-164
3 Intelligent mining of large-scale bio-data: Bioinformatics applications Biotechnology 2018 32-1 10-29
4 PERSIAN QUESTION CLASSIFICATION USING HEADWORD AND SEMANTIC FEATURES Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2018 96-21 7206-7214
5 Customer Relations Management using J48 Tree, Ranking Algorithm, and Chi-Square International Journal of Computer Science and Information Security 2016 14-2 46-53
6 A Persian Fuzzy Plagiarism Detection Approach Journal of Information Systems and Telecommunication 2015 3 182-190
7 An Algorithm for Hiding Sensitive Frequent Itemsets International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications 2015 7 51-63
8 Using J48 tree for value-b ased customer relations management (CRM) International Journal of Computer Science and Information Security 2015 13-7 49-55
9 UDFP-TREE: AN EFFICIENT TREE FOR INTERACTIVE MINING OF FREQUENT PATTERNS FROM UNCERTAIN DATA Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2015 73-3 418-422
10 A Method for Hiding Association rules with Minimum Changes in Database Advances in Computer Science: an International Journal 2014 3 83-90
11 A Review of Data Mining Techniques for Result Prediction in Sports Advances in Computer Science: an International Journal 2013 2 7-12
12 Sensitive Representative Association Rules International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering 2013 3 1-6
13 Web Search Personalization Based on Browsing History by Artificial Immune System International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications 2010 2 282-301
14 Data mining and e-commerce : methods, applications, and challenges Jurnal Teknologi Maklumat 2008 20 116-128
15 Integrating RFM and Classification for Response Modeling Based on Customer Lifetime Value CUMHURIYET SCIENCE JOURNAL 1394 36 246-253

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 تحليل جداسازي خطي در سيستمهاي پرسش و پاسخ First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
2 مروري بر تحليل احساسات بر روي زبان فارسي First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
3 بررسي چهارچوب مفهومي بازيابي اطلاعات وب پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاک چين ايران تهران 1399
4 مروري بر خلاصه سازي محتوايي متن و بازيابي اطلاعات با تمرکز برمتون کوويد 19 1th National conference on health knowledge production and governance in the post-corona دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399
5 بررسي تاثيرات متقابل داده کاوي و وب معنايي در مديريت دانش پنجمين کنفرانس ملي علوم انساني و مطالعات مديريت تهران 1398
6 مروري بر تکنيکهاي بازخورد شخصي در سيستم آموزش الکترونيک پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي تهران 1396
7 بررسي الگوريتمهاي موازي و توزيع شده براي استخراج مجموعه آيتم پرتکرار کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه اصفهان 1396
8 مروري بر الگوريتمهاي متمرکز و توزيع شده در استخراج الگوهاي پرتکرار کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه اصفهان 1396
9 مروري بر روشهاي يادگيري الکترونيکي مبتني بر وب معنايي پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي تهران 1396
10 پيش بيني کيفيت متن در سيستم هاي پرسش-پاسخ: مروري بر روشهاي يادگيري عميق کنفرانس ملي کاميپوتر،فناوري اطلاعات و کاربردهاي هوش مصنوعي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1396
11 مروري بر روش هاي کشف سرقت علمي- ادبي بيروني در تک زبانه و بين زباني کنفرانس ملي کاميپوتر،فناوري اطلاعات و کاربردهاي هوش مصنوعي دانشگاه شهيد چمران اهواز 1396
12 مروري بر تحليل احساسات با رويکرد لغتنامه، يادگيري ماشين و روش هاي ترکيبي نخستين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در زبان شناسي رايانشي شيراز 1396
13 Query-Based MIHA Scheme for En-Route Filtering of Injected False Data in Wireless Sensor Networks ( 5th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM2018 Liverpool 2018
14 Improving the Precision of Search Engines Using Semantic Similarity ( 5th International Conference on Interactive Digital Media (ICIDM2018 Liverpool 2018
15 مروري بر روش هاي فيلتر کردن هرزنامه ايميل و پيامک دومين همايش ملي مهندسي کامپيوتر، داده هاي حجيم و الگوريتم ها دانشگاه آزاد اسلامس - واحد مجلسي 1396
16 A New Model for Improving Medical Question Answering Systems Based on Ant Colony Algorithm First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
17 کاربرد الگوريتم تجميع دمپستر شيفر در تحليل احساسات First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
18 شناسايي دقيق چهره هاي تارشده توسط گشتاورهاي ثابت First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
19 مروري بر روشهاي اسپم فيلترينگ First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
20 مروري بر رتبه بندي صفحات وب با استفاده از شخصي سازي و الگوريتم PageRank First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
21 مروري بر رويکردهاي شناسايي و فيلتر کردن هرزنامه هاي متني همايش ملي مهندسي کامپيوتر ، داده هاي حجيم و الگوريتم ها دانشگاه آذاد اسلامي - واحد مجلسي 1396
22 مروري بر کارايي الگوريتم هاي يادگيري ماشين در تشخيص هرزنامه ها First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
23 New Term Weighting Schema for Improving Precision in Textual Information Retrieval First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1395
24 Architecture and Available Methods of Question Answering System: A Review Study 1th International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering AmirKabir University of technology 2016
25 IMPROVING THE EFFICIENCY OF SEMANTIC SEARCH ENGINE ARCHITECTURE USING SIMILARITY BETWEEN WORDS AND CONCEPTUAL SIMILARITY سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
26 مروري برجديدترين تکنيکهاي جستوجوي معنايي در قرآن 1th International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering دانشگاه صنعتي امير كبير تهران 1395
27 رويکردي بر بهينه سازي الگوريتم هاي رتبه بندي در تشخيص Spam سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات تهران 1394
28 پيش بيني بارش باران مبتني بر ترکيب شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
29 مروري بر روش هاي کشف سرقت ادبي بيروني 3rd International Congress on Computer,Electrical and Communication دانشگاه بين المللي امام رضا ع - مشهد 1395
30 روشي نوين جهت خلاصه سازي موضوعي مقالات علمي بر مبناي تحليل معنايي پنهان اولين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کاميپوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد 1394
31 استفاده از انتخاب ويژگي جهت بهبود صحت پيش بيني نتايج مسابقات بسکتبال دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1393
32 بررسي کاربرد الگوريتم ژنتيک در تشخيص نفوذ شبکه هاي کامپيوتري دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1393
33 بررسي و مقايسه راهکارهاي کشف وب سرويس دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1393
34 مروري بر روشهاي حفظ حريم خصوصي در امنيت پايگاه داده تراکنشي دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر نجف آباد 1393
35 دسته بندي متون به کمک الگوريتم KNN بهبود يافته مبتني بر خوشه هاي وزن دار اولين كنفرانس ملي نوآوري در مهندسي كامپيوتر و فنآوري اطلاعات مازندران 1392
36 An Immune System Approach to Personalize Search Results 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) Spain 2011
37 Incorporating Scholar 5th Malaysian Conference in Software Engineering (MySEC) - 2011
38 Review of Artificial Immune System in Web Personalization International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition Malaysia 2009
39 A Data Mining Approach for Business International Graduate Conference on Engineering and Science (IGCES 2008) - 2008

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد مقاله برتر در همايش ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 بازيابي اطلاعات و روشهاي جستجوي وب 1391/12/01
2 پردازش زبان هاي طبيعي 1393/09/25


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه كارشناسي كامپيوتر 1381
2 عضو کميته اجرايي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1391
3 عضو کميته علمي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1391
4 مدير گروه تحصيلات تكميلي دانشكده كامپيوتر 1392
5 عضو کميته علمي دومين همايش ملي کامپيوتر 1392
6 دبير و عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده 1392
7 عضو کميته اجرايي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر 1393
8 عضو شوراي پژوهشي دانشکده 1393
9 رييس دانشکده مهارت و کارآفريني (سما) 1397