چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : بهرنگ
نام خانوادگی : برکتین
پست الکترونیک : behrang_barekatain@iaun.ac.ir, behrang_barekatain@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1375
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار آزاد نجف اباد ايران 1381
دکتری شبکه کامپيوتري (دکتري-فوق دکتري) UTM -Ryerson مالزي- کانادا 2014


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 شبکه هاي کامپيوتري يک ليسانس
2 مهندسي اينترنت ليسانس
3 ساختمان گسسته ليسانس
4 شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق کارشناسي ارشد
6 آز شبکه ليسانس
7 سمينار تخصصي کارشناسي ارشد
8 سيستم هاي کامپيوتري امن دکتري
9 روش تحقيق پيشرفته دکتري
10 مباحث ويژه در اينترنت اشياء کارشناسي ارشد
11 مفاهيم پيشرفته در نرم افزار (اينترنت اشياء) دکتري
12 امنيت شبکه پيشرفته دکتري و ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ُIoT, NDN, SDN, Network Coding, Computer Networks, Network Security, P2P Networks- Video Streaming - Image Processing


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Video Streaming over Wireless Mesh Networks UTM Book Chapter ۲۰۱۲ - 171-195
2 A Fast Graph Modification Method for Social Network Anonymization Expert Systems with Applications 2021 180 1-19
3 An enhanced cost-aware mapping algorithm based on improved shuffled frog leaping in network on chips The Journal of Supercomputing 2021 77 498–522
4 An enhanced AHP–TOPSIS-based load balancing algorithm for switch migration in software-defined networks The Journal of Supercomputing 2021 77 563–596
5 IAM: an improved mapping on a 2-D network on chip to reduce communication cost and energy consumption Photonic Network Communications 2021 41-1 78-92
6 An enhanced AHP-TOPSIS-based clustering algorithm for high-quality live video streaming in flying ad hoc networks Journal of Supercomputing 2021 77 10664–10698
7 MTC: Minimizing Time and Cost of Cloud Task Scheduling based on Customers and Providers Needs using Genetic Algorithm International Journal of Intelligent Systems and Applications(IJISA) 2021 13-2 38-51
8 ICES: an innovative crosstalk-efficient 2 × 2 photonic-crystal switch OPT QUANT ELECTRON 2021 53(5) 234
9 A novel audio watermarking scheme based on fuzzy inference system in DCT domain Multimedia Tools and Applications 2021 80 20423-20447
10 Power loss analysis in thermally-tuned nanophotonic switch for on-chip interconnect Nano Communication Networks 2020 26 100323
11 MMSR-AOMDV: An Enhanced Multi-Service Support Routing Protocol for Mobile Ad hoc Networks (E-pub International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control 2020 10(6) 1-16
12 TIHOO: An Enhanced Hybrid Routing Protocol in Vehicular Ad-hoc Networks EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2019 192 1-19
13 An enhanced heuristic XoR network coding-based method for high quality video streaming over VANETs PLOS ONE 2019 14-6 1-29
14 High-capacity, transparent and robust audio watermarking based on synergy between DCT transform and LU decomposition using genetic algorithm Analog Integrated Circuits And Signal Processing 2019 100-3 513–525
15 TSRAM: A time-saving k-degree anonymization method in social network Expert Systems With Applications 2019 125 378-396
16 An Enhanced Energy-Aware Cluster-Based Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks Wireless Personal Communications 2018 98-1 1605–1635
17 An Enhanced Method for Detecting the Shaded Images of the Car License Plates based on Histogram Equalization and Probabilities International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) 2018 9-10 456-466
18 مروري بر الگوريتمهاي حريصانه براي تخصيص وظايف ئر محاسبات ابري International Journal of Computer Network and Information Security 2017 9-8 16-22
19 GAZELLE: An Enhanced Random Network Coding Based Framework for Efficient P2P Live Video Streaming Over Hybrid WMNs wireless personal communications 2017 95-3 2485–2505
20 An enhanced multi-interface multi-channel algorithm for high quality live video streaming over hybrid WMNs TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES 2016 22 1235 - 1247
21 Adaptive video protection in large scale peer-to-peer video streaming over mobile wireless mesh networks International journal of communication systems 2016 29-18 2580-2603
22 ارسال موثر جريان زنده ويديو بر روي شبکه هاي بي سيم مش با استفاده از کدينگ شبکه Wireless Personal Communications 2015 80 1761-1789
23 Promoting Wired Links in Wireless Mesh Networks: An Efficient Engineering Solution PLOS ONE 2015 10 e0119679
24 An Adaptive Packet Loss Recovery Method for Peer-to-Peer Video Streaming Over Wireless Mesh Network Lecture Notes in Electrical Engineering 2013 236 713-721
25 Performance Evaluation of Routing Protocols in Live Video Streaming over Wireless Mesh Networks Jurnal Teknologi 2013 62 101-110
26 متين: يک فريم ورک مبتني بر کدينگ شبکه براي مبادلعه ويدئو زنده با کيفيت بالا در شبکه هاي نظير به نظير Plos one 2013 8 69844
27 درک روش مبتني بر واکشي در جريان سازي نظير به نظير ويدئو زنده روي شبکه هاي مش Journal of Basic and Applied Scientific Research 2012 2090- 1-18
28 کارايي روشهاي ديکدينگ در کدينگ رندوم شبکه براي جريان سازي ويدئو Journal of Basic and Applied Scientific Research 2012 2090- 6588-6595
29 توپولوژي حلقه-ستاره سلسله مراتبي براي حراج اينترنتي جديد International Journal of Electrical, Computer, and Systems Engineering 2008 1307- 160-171
30 يک الگوريتم آگاه از انرژي نوين جهت تشخيص مؤثر حفره پوششي در شبکه هاي سنسور بي‌سيم پردازش علائم و داده ها 1400 2-48 75-96
31 نهان‌نگاري صوتي شفاف و مقاوم با استفاده از هم‌افزايي تجزيه LU و دنباله فيبونانچي در بستر تبديلات GBT-DCT-DWT پدافند الکترونيک و سايبري 1400 9-1 101-114
32 يک روش نوين ترکيبي هوشمندانه مبادله جريان زنده ويدئويي در شبکه هاي نظير به نظير توري نشريه مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران 1399 18-4 261-275

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مروري بر ادغام اينترنت اشياء (IoT) و شبکه نرم افزار محور (SDN)، مزايا، چالش ها و مسير آينده چهارمين کنفرانس ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر جهاد دانشگاهي, معاونت پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي 1400
2 مروري بر انواع حملات اينترنت اشياء و ارتقاء امنيت با استفاده از يادگيري ماشين و مزايا و معايب آن کنفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرم دانشگاه شهرکرد 1400
3 CRRPM: يک پروتکل مسيريابي حلقه اي بهبود يافته مبتني بر چاهک متحرک در شبکه هاي سنسور بي سيم کنفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرم دانشگاه شهرکرد 1400
4 مروري بر همکاري اينترنت اشيا با شبکه NDN و چالش هاي پيش رو و مسير آينده چهارمين همايش ملي فناوريهاي نوين در مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک ايران انجمن توسعه علوم و فناوريهاي نوين ايران 1400
5 مروري جامع در بين مطالعات اخير در شبکه هاي بين خودرويي، مبتني بر اينترنت اشيا چهارمين همايش ملي توسعه علوم فناوريهاي نوين در مديريت، حسابداري و کامپيوتر تهران 1400
6 مروري بر ادغام اينترنت اشياء با مه، مزاياي آنها، چالشها و آينده تحقيقاتي پنجمين کنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و کاربردها دانشگاه اصفهان 1400
7 راهبردهاي اينترنت اشيا در مراقبت از سلامت پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
8 بررسي و مطالعه کتابشناختي در مورد بلاکچين و اينترنت اشيا پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
9 توسعه مکان در شبکه هاي اجتماعي مبتني بر موقعيت با استفاده از سريهاي زماني پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
10 مروري بر مسائل امنيتي در حوزه اينترنت اشياء هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران تهران 1399
11 مروري جامع بر روشهاي زمانبندي وظائف در محيط محاسبات ابري هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران تهران 1399
12 بررسي الگوريتم ها و پروتکل هاي خوشه بندي در شبکه هاي ونت هفتمين کنگره ملي تازه يافته هاي مهندسي برق ايران موسسه آموزش عالي غير دولتي –غير انتفاعي اديبان 1399
13 بهينه سازي مكان كنترل كننده ها در شبكه هاي تعريف شده نرم افزاري پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
14 بررسي جامع مهمترين چالش ها و تهديدات امنيتي در محيط ابر پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
15 برسي پروتکلهاي مورد استفاده در مسيريابي جغرافيايي براي شبکه هاي ادهاک خودرويي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
16 مروري بر مفاهيم تعادل بار در شبکه هاي نرم افزار محور پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
17 مروري بر پژوهش هاي مبتني بر خدمات هوشمد زمينه آگاه و يکپارچه براي اينترنت اشياء پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
18 مروري بر نقش داده كاوي، كاربرد و چالش هاي آن پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
19 محاسبات لبه با دسترسي چندگانه و تاثيرات فناوري هاي SDN‌ و NFV روي شبكه هاي 5G پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاکچين ايران تهران 1399
20 معرفي شبکه هاي تعريف شده نرم افزار و بررسي کاهش حملات انکار سرويس توزيع شده در شبکه هاي تعريف شده نرم افزار اولين کنفرانس مهندسي و فن آوري تبريز 1399
21 بررسي روش هاي مبتني بر بيومتريک براي حفظ امنيت سيستم شبکه بي سيم بدن پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1397
22 بررسي حمله سرکوب DOI در مسيريابي اينترنت اشياء پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1397
23 مروري جامع بر کانتينرهاي داکر در محاسبات لبه پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1397
24 يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني براي شركتهاي برق منطقه اي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1397
25 يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات دانشگاه پيام نور 1397
26 Improving Quality of Radiographic Medical Images by Thresholding-based Wavelet Transform Method چهارمين كنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1397
27 بررسي مفاهيم و کاربردهاي اينترنت اشياء چهارمين کنفرانس ملي در مديريت، حسابداري و اقتصاد با تاکيد بر بازاريابي منطقه اي و جهاني تهران 1398
28 محاسبات ابري : مروري بر امنيت لولين كنفرانس ملي آينده پژوهشي، مديريت و توسعه پايدار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 1398
29 بررسي و طبقه بندي مسائل امنيتي در رايانش ابري: مقاله مروري كنفرانس ملي آينده پژوهشي، مديريت و توسعه پايدار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 1398
30 مروري بر چالش ها و راهکارهاي امنيت در شبکه نرم افزار محور کنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه پايدار دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) 1398
31 چالشها و راه كارهاي امنيت در شبكه هاي مبتني بر داده (NDN) پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 1398
32 بهبود كيفيت تصاوير پزشكي راديو گرافي به روش آناليز موجك مبتني بر آستاه گذاري دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1396
33 بررسي و مقايسه دقيق پروتکلهاي مسيريابي در شبکه اقتضايي پروازي پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 1398
34 کاربردهاي اينترنت اشياء در محاسبات توزيع شده ابر، مه و لبه پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 1398
35 يک الگوريتم نوآورانه براي مکان يابي شبکه هاي حسگر بي سيم پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 1398
36 مروري بر روش هاي کامپيوتري براي تشخيص رتينوپاتي ديابتي با استفاده از تصاوير فوندوس شبکيه چشم انسان پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق و مكاترونيك ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1398
37 مرور و مقايسه روشهاي ارسال بسته در شبکه هاي داده محور پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
38 مروري بر روشهاي تشخيص و شناسايي تابلوهاي علائم ترافيکي با استفاده از روشهاي پردازش تصوير پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
39 ارزيابي و مقايسه روش هاي احراز هويت در اينترنت اشياء سومين کنفرانس ملي در مهندسي کامپيوتر، فناوري اطلاعات و پردازش داده ها دانشگاه پيام نور 1397
40 حل محدوديت براي پيكربندي خط توليد نرم افزار با استفاده از الگوريتم رقايت استعماري به صورت چند هدفه مبتني بر جستجو پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و کامپيوتر با تاکيد بر دانش بومي تهران 1396
41 مروري بر تكنيك هاي آشكارسازي پلاك خودرو اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
42 بررسي جايگاه اينترنتي از خودروها در سيستم حمل و نقل هوشمند اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
43 مروري بر مسيريابي و خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر چاهك متحرك اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
44 يك دسته بندي نوين بر روي پروتكل هاي مسيريابي مبتني بر موقعيت در شبكه هاي بين خودرويي اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
45 يك مرور جامع بر متدهاي موجود براي مقابله با ندهاي خودخواه در شبكه هاي نظير به نظير اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
46 مروري جامع بر روش‌هاي تقسيم‌بندي دندان در راديوگرافي‌هاي پري اپيکال اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي و احد نجف آباد 1395
47 مروري جامع بر تشخيص سرطان با استفاده از تکنيک‌هاي داده‌کاوي اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
48 بررسي پوشش چندتايي در شبکه هاي حسگر بي سيم جهت افزايش طول عمر شبکه اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
49 مروري جامع بر روشهاي تشخيص حفرههاي پوششي در شبکه هاي حسگر بيسيم اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
50 مروري بر پروتکلهاي مسيريابي کيفيت سرويس در شبکههاي موردي خودرويي اولين کنفرانس بين اللمللي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
51 مروري جامع بر كيفيت سرويس در مسيريابي و تبادلات شبكه اقتضايي متحرك First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
52 بهبود کيفيت تصاوير پزشکي راديوگرافي به روش آناليز موجک مبتني بر آستانه گذاري دومين کنفرانس بين المللي پژوهشاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1396
53 تجزيه و تحليل اينترنت اشياء و ارائه راهکارهاي کارآمد در تکنولوژيهاي امنيتي IOT دومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق دانشگاه علامه مجلسي 1396
54 حرکت و ناوبري روبات خودگردان در يک محيط پر مانع با استفاده از منطق فازي دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق تهران 1396
55 مسيريابي اطلاعات در شبکه هاي بر تراشه ي سه بعدي و چالش هاي آن دومين كنفرانس ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي برق و كامپيوتر تهران 1396
56 بررسي روش هاي استخراج جوامع در شبکه هاي اجتماعي اولين كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
57 مکانيزم هاي تشخيص خودخواهي گره ها در شبکه هاي موردي سيار سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس 1394
58 بررسي روشهاي مختلف آشکارسازي زودهنگام سرطان سينه سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
59 طبقه بندي انواع مختلف سرطان سينه مبتني بر تصاوير حرارتي سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
60 بررسي جامع شبکه مبتني بر نرم افزار در پردازش ابري سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
61 مروري جامع بر الگوريتمهاي کنترل ازدحام در شبکه هاي اقتضايي متحرک سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
62 مروري جامع بر سيستمهاي شهرت و رمزنگاري به منظور برقراري امنيت و اعتماد سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
63 ارايه يک الگوريتم مسيريابي نوين آگاه از انرژي جهت جمع آوري داده ها مبتني بر سينک هاي متحرک در شبکه هاي حسگر بيسيم سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالک اشتر 1394
64 مروري جامع بر راهکارهاي مختلف در جهت افزايش کيفيت داده هاي ويدئويي بلادرنگ در شبکه هاي اقتضائي متحرک نخستين کنفرانس ملي تحقيقات ميان رشته اي مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيک و مکاترونيک پارک علم و فناوري استان قزوين 1395
65 Job Scheduling based on Single and Multi Objective Meta-Heuristic Algorithms in Cloud Computing: A Survey 2nd international conference on information technology, communication, and telecommunication تهران 1394
66 مروري جامع بر روشهاي كيفيت سرويس در مسيريابي داده هاي چند رسانه اي كنفرانس ملي علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات مازندران 1395
67 مروري اجمالي بر مسيريابي هاي سلسله مراتبي در شبکه هاي حسگر کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه 1394
68 دسته بندي و مروري بر انواع الگوريتم هاي زمانبندي جريان کار در محاسبات ابري دومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانش دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد 1394
69 An Energy - Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks Based on new combination of Genetic Algorithm The Third Information Systems International Conference Surabaya, Indonesia 2015
70 Comparison on energy-efficient cluster based routing algorithms in wireless sensor network The Third Information Systems International Conference Surabaya, Indonesia 2015
71 استفاده از کلوني مورچگان براي کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (دانشگاه تهران) دانشگاه تهران 1394
72 يک الگوريتم خوشه بندي فازي مبتني بر Leach براي افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (دانشگاه تهران) دانشگاه تهران 1394
73 مروري بر جريان سازي نظير به نظير ويديو در اينترنت‎ دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد نجف آباد 1393
74 A Comprehensive Evaluation of Different Loss Recovery Schemes in Peer-to-Peer Live Video Streaming over WMNs International Conference on Connected Vehicles and Expo Beijing 2012
75 شبيه سازي و ارزيابي کارايي متدهاي پوش و پول در چند پخشي جريان زنده اينترنتي در شبکه هاي نظير به نظير دومين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان 1391
76 Network coding efficiency in live video streaming over Peer-to-Peer Mesh networks 2011 7th International Conference on Information Technology Kuching, Sarawak 2011
77 بررسي يک مدل الهام گرفته از ساختار درختي در حراج اينترنتي براي افزايش مقياس پذيري و كارايي سيستم اولين کنفرانس بين المللي شهر الکترونيک جهاد دانشگاهي 1386

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 پردازش (محاسابات) موازي 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 كاربرد نرم افزار OneNote‌ در پژوهش هاي علمي تالیف 1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
3 شبکه هاي کامپيوتري تالیف 1389 دانش پژوهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 آشنايي حملات سايبري و نحوه مقابله با آنها 1393/09/26


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير انفورماتيک و دبير شورايعالي اطلاع رساني شهرک 1375
2 مشاور امنيت شبکه 1378
3 مدير پژوهشي و فناوري اطلاعات و عضو هيات مديره 1380
4 مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده 1395
5 معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده 1397
6 رئيس دانشکده 1398