چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : علیرضا
نام خانوادگی : نیکیان
پست الکترونیک : nikian_a@pco.iaun.ac.ir, nikian_a@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :مربی


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1375
کارشناسی ارشد مهندسي کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1378
دکتری - - - -


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مباني کامپيوتر و برنامه سازي کارشناسي
2 برنامه سازي پيشرفته کارشناسي
3 ساختمان داده ها کارشناسي
4 سيستمهاي عامل کارشناسي
5 مدارهاي منطقي کارشناسي
6 شبکه هاي عصبي کارشناسي
7 کارگاه کامپيوتر کارشناسي
8 مباحث ويژه کارشناسي ناپيوسته