چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سعيد
نام خانوادگی : نصري
پست الکترونیک : s_nasri@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الكترونيك صنعتي اصفهان ايران 1367
کارشناسی ارشد مهندسي برق- مخابرات صنعتي اصفهان ايران 1370
دکتری مهندسي برق- مخابرات علوم و تحقيقات تهران ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 مخابرات 1 كارشناسي
2 مخابرات 2 كارشناسي
3 شبكه هاي كامپيوتري كارشناسي
4 بينائي ماشين كارشناسي ارشد
5 تجزيه و تحليل سيستمها كارشناسي
6 پردازش سيگنالهاي ديجيتال (DSP) كارشناسي ارشد
7 معماري كامپيوتر كارشناسي
8 معماري كامپيوتر پيشرفته كارشناسي ارشد كامپيوتر
9 تكنيك پالس كارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 پردازش سيگنالهاي ديجيتال شاخه پردازش تصوير و بينائي ماشين ( پردازش تصاوير ويديوئي - تشخيص ژست)
2 سيستمهاي مخابراتي شاخه شبكه هاي كامپيوتري
3 معماري سيستمهاي کامپيوتري و پردازش موازي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 A new phase unwrapping method for cross-track interferometric synthetic aperture radar systems Measurement 2022 205 112142
2 Gaussian Mixture Model Based Moving Object Detection and Tracking for Traffic Surveillance Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2020 9(1) 17-22
3 Improving person Re-Identification Rate in Security Cameras by Orthogonal Moments and a Distance-based Criterion Majlesi Journal of Electrical Engineering 2020 14-4 85-91
4 Improved algorithm for multiple sclerosis diagnosis in MRI using convolutional neural network IET Image Processing 2020 14 (1 4507-4512
5 Data Aggregation for Increase Performance of Wireless Sensor Networks Using Learning Automata Approach Wireless Personal Communications 2019 108-1 187-201
6 Spatio-Temporal 3D Surface Matching for Hand Gesture Recognition using ICP Algorithm SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING 2015 9 1205-1220
7 A Novel Approach for Dynamic Hand Gesture Recognition using Contour Based Similarity Images INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS 2015 92 662-685
8 طراحي تقسيم كننده ويلكينسون نامتعادل توسط خطوط ريز نوار تزويج شده نامتقارن روشهاي هوشمند در صنعت برق 1391 3 57-65

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مروري بر روشهاي تشخيص توده بدخيم تيروييد از روي تصاوير سونوگرافي بر اساس يادگيري ماشين دومين کنفرانس علوم کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
2 مروري بر روشهاي تشخيص کوويد-19 با استفاده از تصاوير پزشکي ريوي دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پساکرونا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400
3 امنيت پارکينگ هوشمند مبتني بر اينترنت اشياء با بهره گيري از شبکه عصبي چهارمين کنفرانس ملي فنآوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر اصفهان- ايران 1400
4 تشخيص نفوذ به کمک شبکه عصبي عميق جهت جلوگيري از نقض امنيت در اينترنت اشيا چهارمين کنفرانس ملي فنآوري هاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر اصفهان- ايران 1400
5 بازيابي تصاوير براساس محتوي از روي ويژگي هاي بافتي و تبديل ويولت ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1398
6 مروري بر سيستم هاي تشخيص و شناسايي علايم ترافيکي ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1398
7 ناحيه بندي بطن چپ در تصاوير MRI قلب بر اساس آناليز نقشه گراديان در فضاي قطبي با استفاده ازروش بهينه سازي تکامل تفاضلي ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات تهران 1398
8 روشي جهت بهبود افزايش طول عمر شبکه هاي حسگر بي سيم مبتني بر دواير متحدالمرکز و گره چاهک با استفاده از الگوريتم تکاملي فرهنگي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و بلاک چين ايران تهران 1399
9 مروري بر روش هاي مسير يابي در شبکه هاي سنسور بي سيم داراي چاهک متحرک پنجمين کنفرانس تکنولوژي در مهندسي برق و کامپيوتر (ETECH_2020) تهران- مرکز تحقيقات مخابرات ايران 1399
10 ارائه يک روش جديد براي بهبود مديريت اعتماد در رايانش ابري مبتني برالگوريتمهاي فراابتکاري کنفرانس ملي صنعت برق و الکترونيک اهواز- ايران 1399
11 ارائه يک روش جديد در بهبود کيفيت تصوير مبتني بر هيستوگرام و الگوريتم هاي تکاملي کنفرانس ملي بازيابي تعاملي اطلاعات تهران. 1398
12 ارائه يک مدل ترکيبي در نهان نگاري و تشخيص وجود تصوير نهان شده در تصاوير پزشکي با استفاده از ترکيب موجک گسسته ، تبديل کيسنوسي گسسته و شبکه هاي عصبي مک پنجمين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ دانشگاه شهيد مدني آذربايجان-تبريز 1398
13 ارائه الگوريتم ترکيبي جديد قطعه بندي تصوير براي شناسايي اهداف در تصاوير SAR پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران– دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
14 مروري بر روش هاي شناسايي هويت از روي تصاوير چهره پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد 1397
15 مزيت استفاده از سيستمهاي بيومتريک چندمدلي: مروري جامع دومين کنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران تهران 1397
16 مروري بر روش هاي موجود در ناحيه بندي بطن چپ قلب در تصاوير MRI شانزدهمين همايش ملي پژوهشهاي نوين در علوم فناوري کرمان 1397
17 تشخيص هويت با استفاده از ويژگي‌هاي محلي چهره وکلوني زنبور عسل مصنوعي وطبقه‌بندي کننده ماشين بردار پشتيبان چهارمين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، مکانيک، کامپيوتر و فنآوري اطلاعات دانشگاه شيراز 1397
18 روشي سريع براي افزايش تفکيک¬پذيري تک¬تصوير به کمک الگوريتم Backprojection First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
19 مروري جامع بر روش هاي تشخيصحرکت انسان به وسيله ويژگيهاي محلي مکاني-زماني First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
20 مروري جامع بر روش‌هاي رنگي‌سازي مبتني بر نمونه First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
21 مروري جامع بر روش‌هاي آشکارسازي پوسيدگي دندان First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
22 بررسي و مقايسه معيار هزينه ارتباطي در انواع الگوريتم¬هاي نگاشت شبکه روي تراشه دوبعدي توري First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
23 شناسايي هويت افراد بر اساس تصوير چهره با استفاده از روش ويولا-جونز و ماشين بردار پشتيبان SVM First International Conference on Computer Science and Engineering دانشگاه آزاد اسلامي-واحد نجف آباد 1395
24 کاهش نويز تصاوير فراصوت مبتني بر تبديل چند مقياسي و نسل جديد کرولت دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر رامسر-ايران 1395
25 بررسي و طراحي سيستم تشخيص خطا و تلرانس در مدارات ديجيتال و آنالوگ دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و تکنولوژي استانبول-ترکيه 1394
26 افزايش تحمل پذيري خطا بوسيله الگوريتم مسيريابي کلوني زنبور عسل در راستاي جايگزيني گره¬ ي خراب در شبکه¬ هاي روي تراشه(NoC) 1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering(ICNRAECE) تهران 2016
27 سيستم نظارت چهره راننده براي تشخيص خستگي و خواب¬آلودگي و حواس¬پرتي مبتني بر منطق فازي دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر رامسر- ايران 1395
28 ارائه الگوريتمي جديد براي حذف نويز از تصاوير ديجيتالي با استفاده از شبکه هاي عصبي و فيلتر مياني سومين کنگره بين المللي کامپيوتر، برق و مخابرات دانشگاه تربت حيدريه 1395
29 معيار سنجي عملکرد الگوريتم هاي مسير يابي شبکه هاي ادهاک توسط آنتن هاي جهت دار در نرم افزارهاي شبيه ساز اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر تهران 1395
30 يک روش بهبود يافته به منظورتشخيص اتوماتيک تابلوهاي محدوديت سرعت مبتني بر الگوريتم Hu Invariant دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد 1394
31 وب کاوي با استفاده از رايانش ابري دومين کنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي کاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد 1394
32 تحقيقي بر توپولوژي مبتني بر خوشه در شبکه هاي بر روي تراشه سه بعدي کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم مهندسي امارات متحده عربي - دوبي 1394
33 طراحي سيستم تشخيص خطا و تلرانس در مدارات CMOS ديجيتال و آنالوگ دومين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي استانبول - ترکيه 1394
34 الگوريتم بهبوديافته تجميع داده‌ها براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با رويکرد آتاماتاي يادگيري سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات تهران - دانشگاه نربيت مدرس 1394
35 ارائه يک الگوريتم ترکيبي جهت بازسازي نمايش لبه هاي افقي و عمودي در تصاوير با ساختار پيکسل هاي شش ضلعي سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات تهران-دانشگاه تربيت مدرس 1394
36 بررسي و مقايسه چند مدار جمع كننده در منطق برگشت پذير اولين همايش داخلي مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجن 1393
37 افزايش تحمل پذيري خطا بوسيله الگوريتم مسيريابي مورچگان در راستاي جايگزيني گره ي خراب در شبکه هاي روي تراشه بي سيم(NoC) International Confernce on Research in Science and Technology کوالالامپور- مالزي 2015
38 بهبود نمايش لبه هاي افقي و عمودي در لبه يابي با الگوريتم کني و در ساختار شش ضلعي نهمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران دانشگاه شهيد بهشتي - تهران 1394
39 تشخيص ضايعات بيماري MS از روي تصاوير MRI به کمک پردازش تصوير و شبکه هاي عصبي مصنوعي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده مهندسي کامپيوتر 1393
40 مروري بر بينايي ماشين و کاربردهاي آن نهمين سمپوزيوم پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي-همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر مشهد 1393

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي تقسيم كننده ويلكينسون نامتعادل توسط خطوط ريز نوار تزويج شده نامتقارن همکار درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 پردازش سيگنالهاي ديجيتال با استفاده از MATLAB تالیف 1394 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ