چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرشید
نام خانوادگی : فتحی
پست الکترونیک : f-fathi@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1367
کارشناسی ارشد کارشناسي ارشد سازه دانشکده فني، دانشگاه تبريز ايران 1370
دکتری دکتراي عمران - زلزله علوم و تحقيقات تهران ايران 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Dynamics of Structures, For Masters Students M.Sc
2 Earthquake Engineering, For Masters Students M.Sc
3 Statics and Mechanics of Materials (I, II) B.Sc
4 Design of RC Structures (I, II) and Project B.Sc
5 Advanced Dynamics of Structures, For Ph.D Students Ph.D
6 Structural Control, For Ph.D Students Ph.D
7 Seismic Design of Structures, For Masters Students M.Sc
8 Random Vibration, For Ph.D. Students Ph.D


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 کنترل لرزه اي سازه ها، کنترل هايبريد سيستم هاي سازه اي
2 آناليز و طراحي غيرخطي سازه ها
3 ارتعاشات تصادفي و تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي
4 بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي سازه ها
5 طراحي بر مبناي عملکرد
6 طراحي ساختمان ها و پل هاي مقاوم در برابر زلزله
7 تحليل و طراحي سازه ها و پل هاي بتن آرمه خاص


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Regression and ANN models for durability and mechanical characteristics of waste ceramic powder high performance sustainable concrete Computers and Concrete ۲۰۲۰ 25-2 119-132
2 ارزيابي و مقايسه‌ي ضريب‌رفتار سازه‌هاي فولادي مجهز به جداسازپايه به دو روش تحليل پوش‌آور و تحليل ديناميکي غيرخطي افزاينده آناليز سازه-زلزله ۱۴۰۲ 20 29-39
3 Evaluation and comparison of seismic performance of industrially and traditionally constructed buildings in Iran, a case study of Yasooj Structures 2023 55 747-762
4 Effect of Nano-MgO Additive on Compressive Strength of Concrete Fabricated by Different Processing Methods Journal of Advanced Materials and Processing 2022 10(۱) 57-65
5 A Numerical Investigation on the In‑Plane Behavior of Perforated Unreinforced Masonry Walls Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering 2021 45 545-560
6 An Experimental Study on the In-Plane Behavior of Unreinforced Masonry Walls with an Opening Strengthened Using Steel Fiber Reinforced Concrete Overla Journal of Building Engineering 2021 36 1-15
7 Seismic response of built-up double-I column in steel moment resisting frame using welded external diaphragm plate Steel and Composite Structures 2021 41-5 747-759
8 Hybrid Coupled Building Control for similar adjacent buildings KSCE Journal of Civil Engineering 2017 21-1 265-273
9 Hybrid Coupled Building Control (HCBC), the Effects of Actuator Position Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2012 14-2 145-158
10 کنترل لرزه‌اي ‌سازه‌ها با استفاده از ميراگرهاي سيال تنظيمي (TLD)، تطبيق پذير با ارتفاع آب فصلنامۀ آناليز سازه-زلزله 1400 18-1 53-64
11 ارزيابي کاربرد توام جداسازي‌هاي جرمي قائم و افقي در ساختمان‏ هاي خمشي فولادي فصلنامه آناليز سازه-زلزله 1400 18-2 69-81
12 Experimental investigation and prediction of compressive strength of high-strength concrete containing waste ceramic powder using gene expression programming Journal of Structural and Construction Engineering 1400 8(4) 193-211
13 بررسي خواص مکانيکي بتن سبک سازه اي با استفاده از الياف ترکيبي نشريه مهندسي عمران اميرکبير 1396 49-2 335 - 345
14 بررسي خصوصيات مکانيکي بتن سبک سازه اي با استفاده از الياف ترکيبي فصلنامه انجمن بتن ايران 1393 15-53 37-45
15 کاربرد جبر فرمکس‌ها در ترسيم هندسه سازه ها نشريه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان (ماهنامه دانش نما) 1379 1-2 15-18

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 Investigating the effect of height ratio on the performance of adjacent buildings connected by viscous damper ششمين همايش بين‌المللي مهندسي سازه دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران 1401
2 ارزيابي کارايي ميراگرهاي جرمي تنظيمي چندگانه در بام جهت کاهش پاسخ لرزه‌اي سازه‌ها ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله تهران، ايران 1400
3 بهبود عملکرد لرزه اي ميراگرهاي جرمي تنظيمي چندگانه با توزيع در ارتفاع ساختمان ششمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله تهران، ايران 1400
4 بررسي اثرات انعطاف‌پذيري خاک بر عملکرد ساختمان‌هاي اتصال‌يافته توسط ميراگرهاي ويسکوز چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، سازه و زلزله تهران، ايران 1399
5 ارائه يک مدل بهبود يافتۀ خود تنظيم شونده، براي ميراگرهاي سيال تنظيمي (TLD) جهت کاهش پاسخ لرزه‌اي سازه‌ها هشتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله SEE8 تهران، ايران 1398
6 بررسي اثرات تغيير در مشخصات هندسي ميراگر TADAS و ضريب رفتار قاب خمشي فلزي مجهز به اينگونه ميراگرها چهارمين همايش بين المللي مهندسي سازه هتل المپيک ۱۳۹۶
7 بررسي ضريب‌رفتار قاب‌هاي خمشي فولادي با اتصالات تير با مقطع کاهش يافته سومين کنگره بين‌المللي عمران، معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1394
8 ارايه روشي کاربردي براي مدل‌سازي اتصالات تيرها با مقطع کاهش‌يافته در نر‌م‌افزارهاي سازه‌اي رايج سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين‌المللي پژوهش‌هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري برج ميلاد تهران 1394
9 بررسي پاسخ قاب خمشي بتني مقاوم لرزه‌اي در برابر خرابي پيش رونده اولين همايش ملي افق‌هاي نوين در توانمند‌سازي و توسعه پايدار معماري، عمران، گردشگري، انرژي و محيط زيست شهري و روستايي دانشکده شهيد مفتح همدان 1393
10 ارزيابي مقاومت قاب‌هاي خمشي متداول در کشور، که بر مبناي آيين‌نامه زلزله طراحي شده‌اند، در برابر خرابي پيش رونده پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور دانشگاه اروميه 1393
11 ارزيابي ضريب‌رفتار و عملکرد لرزه‌اي سيستم‌هاي قاب‌خمشي بتني متوسط، بر اساس روش تحليلي FEMA P695 پانزدهمين کنفرانس دانشجويان عمران سراسر کشور دانشگاه اروميه 1393
12 بررسي رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش يافته ساخته شده از پروفيل هاي فولادي ايران اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک گرگان، سالن همايش‌هاي دانشگاه گلستان 1393
13 مقايسه رفتار چرخه اي اتصالات خمشي جوشي با مقطع تير کاهش‌يافته بر اساس پارامترهاي ارائه شده در مبحث 10 و FEMA350 اولين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک گرگان، سالن همايش‌هاي دانشگاه گلستان 1393
14 تاثير سرباره کوره بلند ذوب آهن بر روي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي بتن خود متراکم در معرض افزايش دما کنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و توسعه پايدار شهري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1392
15 Hybrid Coupled Building Control 6th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran, Iran 2011

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 طرح، محاسبه و اجراي پلهاي بزرگ (پلهاي صندوقه اي پس تنيده) تالیف 1372 نشر آذربايجان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 طراح و مهندس مشاور 1367
2 مدير تحصيلات تکميلي 1391