چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : علی رضا
نام خانوادگی : یزدانی
پست الکترونیک : a-yazdani@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي عمران-عمران شيراز ايران 1370
کارشناسی ارشد سازه هاي هيدروليکي صنعتي امير کبير ايران 1373
دکتری مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي دانشگاه سمنان ايران 1400


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 هيدروليک کارشناسي
2 مکانيک سيالت کارشناسي
3 بناهاي ابي کارشناسي
4 ازمايشگاه هيدروليک کارشناسي
5 هيدرولوژي کارشناسي
6 مهندسي رسوب و فرسايش دکتري
7 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 هيدروليک
2 مهندسي رودخانه
3 هيدروليک رسوب


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي تاثير شيب نماي سر ريز پلکاني(Stepped Spillway)در استهلاک انرژي مجله بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد(مجله بين المللي علوم مهندسي سابق) 1377 5 1-13

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 طراحي و مشاوره در اجراي پروژه احداث مسير آبرساني در شرکت پلي اکريل مجری دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 لزجت سنج (ويسکومتر)ديجيتال هوشمند صنعتي جهت اندازه گيري لزجت سيالات شفاف و غير شفاف ایران 1389

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه عمران 1378
2 رييس دانشکده مهندسي 1384
3 رييس دانشکده مهندسي عمران 1387
4 معاون اداري و مالي 1388
5 رييس دانشکده مهندسي عمران 1393