چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : مهدی
نام خانوادگی : ریاحی نسب
پست الکترونیک : m.riahinasab@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1376
کارشناسی ارشد مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1380
دکتری مهندسي برق-الکترونيک دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ايران 1396


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 الکترونيک1 کارشناسي
2 الکترونيک2 کارشناسي
3 تکنيک پالس کارشناسي
4 فيزيک الکترونيک کارشناسي
5 مدارهاي الکتريکي 1 و 2 کارشناسي
6 مدارهاي مجتمع خطي کارشناسي ارشد
7 الکترونيک3 کارشناسي
8 مدارهاي مجتمع نوري دکتري
9 VLSI کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 ادوات الکترونيک نوري
2 ليزرهاي نيمه هادي
3 فوتونيک
4 ليزر نقطه کوانتومي کريستال فوتوني
5 کوانتوم الکترونيک
6 کريستال فوتوني
7 بيوسنسورهاي نوري


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 Improving the Performance of All-Optical Logic Gates Based on Metal-Insulator-Metal Heterogeneous Plasmonic Waveguide by Kerr Nonlinearity Effect Optical and Quantum Electronics 2023 55-1 1-23
2 A Brief Overview of the Application of Unified Power Flow Controller in Power Systems International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE) 2023 12-3 183-191
3 Analysis and Simulation of Load Frequency Control in Power System with Reheater Steam Turbine Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC) 2022 5-1 84-90
4 Study and Simulation of No-Load Synchronous Generator Equipped with Static Excitation System Journal of Applied Dynamic Systems and Control (JADSC) 2022 5-2 96-101
5 Analytical Investigation of Frequency Behavior in Tunnel Injection Quantum Dot VCSEL Journal of Optoelectronical Nanostructures (JOPN) 2018 3-2 65-86
6 Simplified modeling of frequency behavior in photonic crystal vertical cavity surface emitting laser with tunnel injection quantum dot in active regio Chinese Physics B (CFB) 2017 26-2 024211-1-8

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 افزايش جذب نور خورشيد با آرايه متناوب فراسطحي: مروري بر جذب کننده هاي خورشيدي پهن باند فراسطحي ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
2 پياده سازي بهينه رقم نقلي خروجي در مدار تمام جمع کننده يک بيتي مبتني بر تکنيک GDI ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
3 بررسي تحليلي رفتار سلول خورشيدي پنج پيوندي مبتني بر لايه هاي Ge و آلياژهاي InAlGaAs و InAlGaP ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401
4 طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري MIM و بررسي تأثير ابعاد تشديدگر بر طول موج انتقالي با استفاده از نرم افزار كامسول پنجمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه گلستان - گرگان - ايران 1400
5 طراحي و شبيه سازي فيلتر نوري فلز – عايق - فلز با استفاده از روش المان محدود پنجمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه گلستان - گرگان - ايران 1400
6 طراحي فيبر کريستال فوتوني با حداقل تلفات نشتي و پاشندگي رنگي مطلوب دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) - بروجرد - ايران 1398
7 بهبود دوشکستي درفيبر بلور فوتوني با پاشندگي و تلفات مطلوب دومين همايش ملي پژوهشهاي نوين در مهندسي و علوم کاربردي دانشگاه حضرت آيت ا... العظمي بروجردي (ره) - بروجرد - ايران 1398
8 طراحي مدارهاي تقويت کننده آنالوگ با استفاده از منطق فازي کنفرانس ملي مهندسي برق ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386
9 شبکه هاي موبايل پهن باند با قابليت سرويس هاي نوين از طريق فمتوسل کنفرانس ملي مهندسي برق ايران- نجف آباد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386
10 بررسي و مدلسازي مبدلهاي سوئيچينگ DC/DC ايزوله با استفاده از تکنيک غيرخطي فلوگراف سوئيچينگ نهمين کنفرانس مهندسي برق ايران دانشکده صنعت آب و برق ايران - تهران - ايران 1380

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تحليل مدارهاي مولد پالس با تراشه زمان سنج 555 تالیف 1400 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 برگزيده اي از الکترونيک1 تالیف 1388 انتشارات آموخته

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه الکترونيک 1385
2 مدير گروه مهندسي برق 1401