چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : فرامرز
نام خانوادگی : صافی اصفهانی
پست الکترونیک : fsafi at iaun.ac.ir; faramarz.safi at yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی نرم افزار IAUN ايران 1376
کارشناسی ارشد نرم افزار IAUN ايران 1381
دکتری محاسبات هوشمند يو-پي-ام مالزي 1391


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 سيستم عامل-Operating System کارشناسي
2 سيستم هاي عامل توزيع شده-Distributed Operating Systems کارشناسي ارشد
3 سيستم هاي توزيع شده-Distributed Systems کارشناسي ارشد
4 داده کاوي-Data Mining کارشناسي ارشد
5 محاسبات ابري-Cloud Computing کارشناسي ارشد
6 الگوريتم هاي تکاملي-Evolutionary Algorithms کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 سيستم هاي خودمختار(سيستم هاي خود-درمان، خود-تطبيق، ...، خود-*)
2 محاسبات (محاسبات هوشمند، محاسبات خودمختار، سيستم هاي توزيع شده، سرويس گرايي، مديريت فرايندهاي کسب و کار، و محاسبات ابري)
3 محاسبات هوشمند (سيستم هاي چند عاملي، داده کاوي و هوش تجاري)


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 Item-based Recommender Systems Applying Social-Economic Indicators SN Computer Science 2020 1 1-31
2 Group-based Whale Optimization Algorithm Soft Computing 2020 (5)24 3647-3673
3 Recognition of words from brain-generated signals of speech-impaired people: Application of autoencoders as a neural Turing machine controller in deep Neural Networks 2020 121 186-207
4 A checklist based evaluation framework to measure risk of information security management systems International Journal of Information Technology 2019 (3)11 517-534
5 CRFF.GP: cloud runtime formulation framework based on genetic programming The Journal of Supercomputing 2019 (7)75 3882-3916
6 A hybrid algorithm based on chicken swarm and improved raven roosting optimization Soft Computing 2019 (20)2 10129-10171
7 Combining hierarchical clustering approaches using the PCA method Expert Systems With Applications 2019 137 1-10
8 Dynamic scheduling applying new population grouping of whales meta-heuristic in cloud computing The journal of supercomputing 2019 75 6386-6450
9 Energy-aware resource utilization based on particle swarm optimization and artificial bee colony algorithms in cloud computing The journal of supercomputing 2019 75-5 2455-2496
10 Framework of Workflow Scheduling Applying Dynamic Fragmentation (WSADF) Based on Runtime Conditions in Cloud Computing Journal of Future Generation Computer Systems (FGCS) 2019 90 327-346
11 Energy-efficient placement of virtual machines in cloud data centres based on fuzzy decision making International Journal of Grid And Utility Computing 2018 9 (4) 367-384
12 A Dynamic Task Scheduling Framework based on Chicken Swarm and Improved Raven Roosting Optimization methods in Cloud Computing Journal of Supercomputing 2018 74-6 2581-2626
13 بهبود الگوريتم بهينه سازي لانه کلاغ سياه Swarm and Evolutionary Computation 2018 40 144-154
14 ارائه يک زمانبند بنام RePro-Active مبتني بر پيش شبيه سازي واکنشي/پيش گويانه در رايانش ابري Journal of Supercomputing 2018 74-2 801-829
15 VMDFS: Virtual Machine Dynamic Voltage and Frequency Scaling Framework in Cloud Computing Journal of Supercomputing 2018 74 5944-5979
16 تشخيص سرقت علمي مقالات دو زبانه فارسي-انگليسي بر اساس يک روش معنايي Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 2017 5-2 275-284
17 ارائه روشي مبتني بر آستانه جهت پيش بيني خرابي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان Multiagent and Grid Systems 2017 (2)13 97-111
18 زمانبند دو مرحله اي تطبيقي مبتني بر فرجه جريان هاي کاري با در نظر داشتن شرايط زمان اجراي محاسبات ابري Journal of Supercomputing 2017 (6)73 2430-2455
19 An Adaptive and Fuzzy Resource Management Approach in Cloud Computing IEEE Transactions on Cloud Computing 2017 (4)7 2168-7161
20 ترکيب سرويس هاي وب با بکارگيري يک الگوريتم ژنتيک بهبود يافته International Journal of Enterprise Information Systems 2016 (3)12 60-77
21 ارائه روشي جهت بهبود روش پيش کپي در مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT) 2016 92-2 225-234
22 مسيريابي کاراي توازن بار در محاسبات گريدي Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2015 79-1 83-89
23 توازن بار کارا با استفاده از بهينه سازي کلوني مورچگان Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2015 77-2 253-258
24 Survey on Adaptive Job Schedulers In MapReduce Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2014 66-3 661-669
25 مخفي سازي قواعد انجمني با حذف اقلام انتخابي در ميان اقلام RHS براي هر تراکنش انتخابي Indian Journal of Science and Technology 2014 7 826-832
26 ارزيابي تطابق از نوع Frequent-Path در فريم ورک ADWEF با استفاده از فرايندهاي پايه Journal of Theoretical and Applied Information Technology 2012 43-1 103-111
27 معماري سرويس گراي تطبيقي و توزيع شده Elsevier Journal of Systems and Software 2011 84 1591-1617
28 Implementation of Agglomerative Hierarchical Clustering Algorithm Applying Map-Reduce Parallel Approach Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 1399 11-41 15-32
29 مروري بر مسائل و روش هاي قطعه بندي جريان هاي کاري در محيط هاي توزيع شده Journal of Systems and Software 1396 132 253-271
30 مروري بر انواع شبيه سازهاي محاسبات ابري و مقايسه آنها Mitteilungen Saechsischer Entomologen 1394 114 975-983
31 يک روش تطبيقي فازي مبتني بر حد آستانه براي مجتمع سازي کاراي ماشين هاي مجازي Computing 1394 10.10 1-20
32 زمانبندي جريان هاي کاري علمي بر اساس محدوديت هاي زمان پايان در محيط ابر International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC) 1394 5(17) 2485-2499
33 زمان بند تطبيقي مبتني بر پايگاه دانش براي توليد كنندگان سرويس هاي نرم افزاري در محاسبات ابري Springer Human-centric Computing and Information Sciences 1394 5:16 1-19
34 A Persian Fuzzy Plagiarism Detection Approach فصلنامه سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات 1394 3 182-190
35 بهينه سازي زمان پاسخ ترکيب وب سرويس بر اساس خصوصيات کيفي Indian Journal Science and Technology 1394 8(16) 1-8
36 ارائه چارچوبي براي تركيب سرويس هاي وب آگاه به زمينه با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي IOS Press Multiagent and Grid Systems 1393 10 185-197
37 مخفي سازي روابط قواعد حساي با آشفته سازي اقلام RHS International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) 1392 3 232-237
38 روشي هوشمند در تجزيه فرايندهاي کسب و کار Journal of Theoretical and Applied Information Technology 1387 4 1236-1245

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 مروري بر تکنيک هاي تحمل خطا در محاسبات با کارايي بالا همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
2 مروري بر تکرار پويا در محاسبات گريدي همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
3 مروري بر انواع حملات DOS و روش هاي مقابله با آن در محاسبات ابري همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
4 مروري بر استفاده از معماري هاي تطبيقي در زمانبندي و تخصيص منابع در محيط رايانش ابري همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
5 بررسي استانداردهاي مربوط به مدلهاي داده اي در پايگاه هاي داده مکاني همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
6 مروري بر تکرار داده ها در محاسبات ابري همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
7 مروري بر زمانبندهاي خودمختار در محاسبات ابري همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران-ايران 1393
8 روش هاي تکرار پويا در گريد همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران، ايران 1393
9 راهکاري براي انتخاب وب سرويس ها بر اساس خصوصيات کيفي اولين همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات سالن همايش هاي بين المللي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1393
10 امنيت در شبکه هاي حسگر بيسيم سطح بدن اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان 1392
11 بررسي روشهاي جديد و بهبود يافته مهاجرت زنده ماشين هاي مجازي در محاسبات ابري دومين كنفرانس ملي توسعه كاربردهاي صنعتي اطلاعات، ارتباطات و محاسبات تبريز، ايران 1392
12 بررسي روش هاي ارزيابي تکنيک هاي تشخيص سرقت علمي-ادبي در متون اولين کنفرانس ملي در مورد روش هاي جديد در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات رودسر، ايران 1392
13 مروري بر مراکز داده کارا در محاسبات ابري 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing Dresden, Germany 1392
14 مروري بر شماهاي رمزنگاري در محاسبات ابري اولين کنفرانس ملي در مورد روش هاي جديد در مهندسي کامپيوتر و بازيابي اطلاعات رودسر، ايران 1392
15 مروري بر توافقنامه سطح سرويس هشتمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي دانشگاه مشهد، مشهد، ايران 1392
16 ارائه يک الگوريتم کارامد جهت تخصيص منابع بر پايه موافقت نامه سطح خدمات در محيط محاسبات ابري پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران گناباد، ايران 1392
17 بررسي تاثير فاکتور فرهنگ-تحصيلات در سيستم هاي پيشنهاد دهنده پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران گناباد، ايران 1392
18 مروري بر راهکارهاي ترکيب تطبيقي وب سرويسها با شرايط محيطي IKT2013 دانشگاه شيراز، شيراز، ايران 1392
19 رايانش ابري و سيستم گردش کار غير متمرکز همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات تهران 1393
20 مروري بر مدل هاي زمانبندي جريان کار در محيط ابر اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان 1392
21 مروري بر تکنيک هاي کاهش مصرف انرژي مراکز داده در محيط محاسبات ابري و مقايسه کارايي آنها اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
22 مروري بر سيستم هاي خودمختار در رايانش ابري اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1392
23 مروري بر سکوهاي نرم افزاري کد باز جهت پياده سازي لايه زير ساخت ابر خصوصي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
24 مروري بر تکنيک هاي زمانبندي تطبيقي در Map-Reduce اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
25 مروري بر چالش هاي محاسبات ابري اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
26 مروري بر حفظ محرمانگي دراستخراج قوانين وابستگي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391
27 بررسي ترکيب معنايي وب سرويس ها براساس روش هاي برنامه ريزي اولين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1931
28 بررسي روشهاي محاسباتي ميزان شباهت ميان جملات و متون اولين همايش ملي کاربرد سيستم هاي هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان 1392
29 تشخصي آفلاين امضاء بر اساس خصوصيات ژئومتريک WORLDCOMP/IPVC Las Vegas, USA 2012
30 توليد کربن در مراکز محاسبات ابري سازمان هاي کوچک تا متوسط ICCSTT2012 Pune, Maharashtra 1392
31 تجزيه تطبيقي فرايندهاي کسب و کار مبتني بر شرايط زمان اجرا IARIA/eKNOW2011 Guadeloupe, France 1390
32 مطالعه موردي روش هوشمند تجزيه فرايندهاي کسب و کار IAENG/WCECS2009 San Francisco, USA 1387
33 الگوريتم مبتني بر داده کاوي مسيرهاي پرتکرار براي تجزيه هوشمند فرايند کسب و کار WORLDCOMP/SWWS09 Las Vegas, USA 2009
34 توزيع فرايندهاي کسب و کار مبتني بر قراردادهاي SLA IEEE/IARIA/eKNOW09 Mexico 1387
35 کاربرد داده کاوي فرايندي در توزيع فرايندهاي کسب و کار ACM/SAC2009 Honolulu, Hawaii, USA 1387
36 يکپارچه سازي نرم افزارهاي درون سازماني با پرتال سازماني NTC دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال تهران 1382
37 طراحي ساختار، معماري و نحوه پياده سازي مراکز خدمات رساني الکترونيکي در ايران NTC دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال 1382
38 ارائه روشي به منظور استخراج قواعد وابستگي با حفظ حريم خصوصي با کاهش قواعد گمشده دومين همايش ملي کامپيوتر سنندج، ايران 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 نظارت بر حسن انجام پروژه طراحي و توليد نرم افزار مترجم متن به متن مجری شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان برون دانشگاهی
2 شناسايي سرقت علمي-ادبي بر اساس روش معنايي مجری درون دانشگاهی
3 توازن بار در محاسبات گريدي با استفاده از بهينه‌سازي كلوني مورچگان همکار درون دانشگاهی
4 تهيه، طراحي و استاندارد سازي ارتباطات اطلاعاتي، خدمات مرکز داده و محتواي الکترونيکي استانداري اصفهان مجری برون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 مهندسي نرم افزار و سرويس گرايي تدوین 1387 جهاد دانشگاهي اصفهان

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه يو-پي-ام کشور مالزي مدال طلا در نمايشگاه PRPi09 دانشگاه يو-پي-ام کشور مالزي 1388
2 Malaysia Technology Expo 2010 مدال برنز از نمايشگاه ملي MTE2010 کشور مالزي 1388
3 استانداري اصفهان پژوهشگر برتر استاني در هشتمين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري استان اصفهان 1391
4 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان موسس و مديرعامل شرکت دانش بنيان رتبه اول در بين شرکت هاي سال اول استقرار 1392
5 شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان موسس و مديرعامل شرکت دانش بنيان رتبه اول در بين شرکت هاي سال دوم استقرار 1393
6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده کامپيوتر در سال 1394 1394

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 کارگاه محاسبات ابري و شبيه ساز Cloudsim 1392/12/21
2 خودکار سازي سنجش اصالت مقالات و ابزارهاي مرتبط 1392/09/26
3 ساخت ابر شخصي 1391/12/01
4 استفاده از مدل محاسباتي Map-Reduce در محاسبات ابري 1393/08/25
5 شبيه ساز محاسبات ابري Cloudsim 1393/07/30
6 پياده سازي ابر خصوصي 1393/07/29


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 كارشناس دفتر ارتباط با صنعت 1381
2 مدير گروه ارشد 1390
3 عضو اصلي شوراي آموزشي دانشکده کامپيوتر 1390
4 عضو کميته مشورتي ICT دانشگاه 1390
5 عضو شوراي فرهنگي دانشکده کامپيوتر 1391
6 عضو شوراي پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر 1394
7 عضو شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه 1394
8 عضو شوراي دانشكده مهندسي كامپيوتر 1394
9 دبير علمي همايش بين المللي علوم و مهندسي كامپيوتر 1394