چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سید محمود
نام خانوادگی : دانشور فرزانگان
پست الکترونیک : smdanesh@yahoo.com , m_daneshvar@pel.iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی برق (قدرت) صنعتي اصفهان ايران 1372
کارشناسی ارشد مخابرات (شبکه) صنعتي امير کبير ايران 1375
دکتری مهندسي مخابرات (شبکه) صنعتي اصفهان ايران 1392


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 Computer Networks
2 Electrical Circuits
3 Logical Circuits Design
4 Programming Language
5 Signal


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 شبکه کامپيوتري مخابراتي
2 سوييچينگ و روشهاي زمانبندي
3 شبکه هاي نسل بعد


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 A Novel Method for Assigning Joint Power Spectrum and Power Selection in Device to Device Networks to Improve Performance. Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2019 8-3 101-110
2 Low-Interference Multicast Routing in Multi-Radio Multi-Channel Wireless Mesh Networks using Adaptive Directional Antennas Computer Communications 2017 104 175-190
3 A Scheduling Algorithm for Bursty Traffic: Controlling of Service Rate and Burst Arabian Journal for Science and Engineering 2014 39 4753-4764
4 An Approach to Scheduling Bursty Traffic ETRI JOURNAL 2014 36 69-79
5 Analysis of BSCFQ: A Modified Version of SCFQ to Support Bursty Traffic WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 2014 75 2449-2466
6 Improving SCFQ to Support Bursty Traffic International Journal of Wireless 2013 5 21-31
7 بهبود استفاده از طيف راديويي شبكههاي توري بيسيم در مسيريابي ترافيكهاي چندپخشي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1396 8-29 13-24
8 ارائه يك روش جديد آشكارسازي براي فرستنده هاي تلويزيوني ديجيتال زميني با آنتن دوقطبي چند ورود ي چند خروجي روشهاي هوشمند در صنعت برق 1395 7-28 45-53
9 کران بالاي طول صف در روش زمان‌بندي "سرويس هجومي تنظيم شده" مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق 1394 6-24 43-50

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 الگوريتم¬هاي مسيريابي مبتني بر انرژي در شبکه¬هاي بي¬سيم بدن: يک بررسي يازدهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات، رايانه و مخابرات گرجستان تفليس 2021
2 ارائه روشي جديد در خوشه بندي به کمک معاونت سرخوشه جهت بهره وري انرژي در شبکههاي حسگر بيسيم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
3 ارائه راه کاري جهت شناسايي توصيه هاي مخرب در سيستم هاي نظارت شبکه هاي حسگر بي سيم چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
4 مروري بر ابزارهاي رياضي تحليل عملکرد شبکه نرم افزار محور و مرور يک مدل ساده بيان شده با استفاده از تحليل جبر شبکه چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396
5 تأخير در شبکه‌هاي خودروي موقتي: مطالعه و بررسي The first international conference on computer science and engineering دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395
6 بهبود اعتماد سيستمهاي نظارتي در شبکه هاي حسگر بيسيم دومين کنفرانس ملي تحقيقات بين رشته اي در مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيـک و مـکاترونيــک دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا 1396
7 الگوريتم خوشه بندي سه سطحي حساس به آستانه جهت کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بيسيم همايش ملي کاربرد صنعتي فن اوري اطلاعات و کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي 1395
8 بررسي فني و اقتصادي پروتکل هاي KNXو X10 سيستم مديريت ساختمان BMS اولين کنفرانس سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبکه هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان 93
9 برنامه ريزي نامعين موقعيت يابي جهت شبکه هاي حسگر وسيع هفتمين کنفرانس ايراني مهندسي برق و الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد 1394
10 بررسي عملکرد الگوريتم هاي زمانبندي کانال آگاه برروي ترافيک بلادرنگ در جهت پايين رو در شبکه هاي LTE هفتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران گناباد-دانشگاه آزاد اسلامي واخد گناباد 1394
11 يک آلگوريتم زمانبندي جديد براساس تاخير براي ترافيم ويدئو در LTE 2th International conference on knowledge based engineering and innovation - KBEI تهران-دانشگاه علم وصنعت ايران 94
12 اثر آنتن هاي جهت دار بر ميزان تداخل شبکه هاي توري بي سيم در مسيريابي ترافيک هاي چندپخشي چهارمين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1394
13 يک روش زمان‌بندي با پيچيدگي کم با هجمه خروجي کاهش يافته بيستمين کنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه تهران 1391
14 يک آلگوريتم زمانبندي براي کنترل نرخ سرويس و هجمه کنفرانس بين المللي محاسبات و مخابرات پيشرفته هند بنگلور موسسه اموزشي ويپرو 2012
15 معرفي شاخص جديد زمان‌بندي منصفانه بر اساس نرخ و هجمه هيجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران دانشگاه صنعتي اصفهان 1389
16 طرح يک شبکه انتقال داده چند رسانه اي برروي بستر برق در جزيره کيش همايش ملي مهندسي برقNEEC2010 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر 1389

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 تحليل و شبيه سازي فرآيندهاي تصادفي در سيستمهاي مخابراتي تالیف 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه صنعتي اصفهان کسب رتبه نخست در فارغ التحصيلان کارشناسي 1372

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری
1 رفتار متقابل روشهاي زمانبندي و ترافيکهاي هجومي 1392/10/22
2 شهروند الکترونيک 1387/10/10


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه مخابرات 1381
2 مديرعامل 1384
3 کارشناس رسمي دادگستري - برق الکترونيک مخابرات 1389
4 مديرگروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي برق 1398
5 رييس دانشکده مهندسي برق 1399