چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : سيداميرحسين
نام خانوادگی : امامی
پست الکترونیک : dr.s.a.h.emami@Gmail.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی متالورژي استخراجي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1379
کارشناسی ارشد متالورژي استخراجي دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1381
دکتری متالورژي استخراجي دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1388


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 پديده هاي انتقال کارشناسي
2 اصول پيرومتالورژي کارشناسي
3 اصول هيدرومتالورژي کارشناسي
4 سينتيك پيشرفته ارشد
5 رياضي پيشرفته مهندسي دکتري
6 سينتيک مواد کارشناسي
7 توليد آهن و فولاد کارشناسي
8 توليد فلزات غيرآهني کارشناسي
9 آزمايشگاه استخراج فلزات کارشناسي
10 مديريت محيط زيست دکتري
11 نفوذ در جامدات ارشد
12 سيستم هاي چند جزئي دکتري
13 سينتيک و طراحي راکتور ارشد
14 تصفيه آب و فاضلاب ارشد
15 معادلات ديفرانسيل کارشناسي
16 محاسبات در شيمي صنعتي کارشناسي
17 کريستالوگرافي (بلور شناسي) کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 موازنه جرم و انرژي
2 سينتيک و ترموديناميک
3 توليد و تصفيه و بازيابي فلزات
4 فعال سازي مکانيکي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 An investigation of the reduction mechanisms and magnesiothermic reactions in ZrC-Ni nanocomposite synthesis Materials Chemistry and Physics 2019 222 351–360
2 Rapid mechanochemical synthesis of nickel-vanadium carbide nanocomposite powder by magnesiothermic reaction Ceramics International 2018 44-5 5411-5419
3 A low temperature mechanochemical synthesis of nanostructured ZrC powder by a magnesiothermic reaction Ceramics International 2015 41 8397–8401
4 Effect of Specific Surface Area of a Mechanically Activated Chalcopyrite on Its Rate of Leaching in Sulfuric Acid-Ferric Sulfate Media METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 2013 44 1166-1172
5 Effect of mechanical activation on the kinetics of leaching of chalcopyrite in the ferric sulfate media Iranian Journal of Materials Science and Engineering 2010 7 30-35
6 Development and verification of a mathematical model for variations of the specific surface area of mineral powders during intensive milling Powder Technology 2010 197 87-90
7 The effect of grinding time on the specific surface area during intensive grinding of mineral powders iranian journal of materials science 2009 6 30-36
8 Development of a mathematical expression for the variation of amorphization phenomenon during intensive milling of minerals INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 2009 93 149-154
9 بررسي تاثير آسياب‌ کاري کم انرژي و مکانوليچينگ بر فرآيند کلراسيون کالکوپيريت فصلنامه فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد 1395 10-1 169-183
10 بررسي تاثير افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگي پوشش الکترولس نيکل-فسفر فصلنامه علمي - پژوهشي مواد نوين 1395 6-4 1-12
11 بررسي ساختارهاي مختلف اسفنج زيرکونيم با درجه ي هسته اي مجله علوم و فنون هسته‌اي 1395 77 70-77
12 بررسي تاثير همزمان کربن و روي برفرايند احياي مكانوشيميايي اكسيد مس فصلنامه فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 1394 9-4 175-181
13 توليد و بررسي خواص مکانيکي پودر نانو کامپوزيت آلومينيوم 7014 / آلومينا به روش آلياژسازي مکانيکي فصلنامه فرآيند هاي نوين در مهندسي مواد 1394 9-4 93 - 105
14 بررسي تاثير آسياب‌ کاري پرانرژي بر فرآيند کلراسيون کالکوپيريت فصلنامه فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 1394 9-3 205-218
15 توليد و مشخصه يابي نانوساختار آلومينيم 7014 به روش آلياژسازي مکانيکي مجاه مواد و فناوري هاي پيشرفته 1393 3 87-79
16 بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت ريزساختاري و سطحي رسوب آهن به روش احياي الکتريکي فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد 1393 8 23-29
17 بازيابي واناديم از سرباره کنورتور فولاد سازي به روش تشويه نمکي نشريه دانشکده فني تهران 1384 39 813-820

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 توليدآلياژ برنج كامپوزيتي نانوساختار بوسيله احياي مکانوشيميايي اکسيد مس و مشخصه يابي آن همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي - واحد تاکستان 1392

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت
1 A fabrication method for nanostructured composite sheets with electroless composite coating via accumulative roll bonding آمریکا 2018
2 ايجاد پوشش الکترولس نيکل - بور بر روي زير لايه آلومينيوم ایران 1396
3 ورق نانوکامپوزيتي نانوساختار با پوشش الکترولس کامپوزيتي به روش نورد تجمعي ایران 1396

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس دانشکده مهندسي مواد 1388
2 مدير تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مواد 1391