چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : زهرا
نام خانوادگی : فنایی
پست الکترونیک : z_fanaie@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی نقاشي دانشگاه شاهد ايران 1375
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس ايران 1379
دکتری تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي دانشگاه شاهد ايران 1393


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 تاريخ هنر ايران کارشناسي
2 تاريخ هنر جهان کارشناسي
3 هنر در تمدن اسلامي(1) و(2) کارشناسي
4 آشنايي با تاريخ معماري جهان کارشناسي
5 آشنايي با معماري اسلامي کارشناسي
6 تاريخ هنر ايران کارشناسي
7 مباني هنرهاي تجسمي يک و دو کارشناسي
8 تاريخ معماري ايران قبل از اسلام کارشناسي
9 تاريخ معماري ايران در دوره اسلامي کارشناسي
10 مباني رنگ در فرش دستباف کارشناسي
11 طراحي پايه يک و دو کارشناسي
12 هنر در تمدن اسلامي يک و دو کارشناسي
13 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران کارشناسي
14 آشنايي با صنايع دستي ايران کارشناسي
15 آشنايي با تزئينات معماري اسلامي کارشناسي
16 تاريخ معماري جهان کارشناسي
17 تاريخ معماري اسلامي کارشناسي
18 زيبايي شناسي در فرش دستباف ايران کارشناسي
19 درک و بيان محيط کارشناسي پيوسته معماري
20 زيبايي شناسي هنر کارشناسي ارشد
21 مطالعات تطبيقي هنر 1 و 2 کارشناسي ارشد پژوهش هنر
22 طرح ها و مهارت ها در هنرهاي سنتي کارشناسي ارشد معماري داخلي
23 مباحث ويژه در هنر هاي اسلامي کارشناسي ارشد پژوهش هنر
24 آشنايي با مکاتب هنري شرق ارشد پژوهش هنر
25 طراحي تخصصي کارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس
26 متدهاي کاربرد رنگ در لباس ارشد طراحي پارچه و لباس
27 زبان و بيان در هنر هاي سنتي دکتري تخصصي پژوهش هنر
28 زبان و بيان در هنرهاي معاصر دکتري تخصصي پژوهش هنر
29 نظريه ها و نقد هنري دکتري تخصصي پژوهش هنر
30 مطالعات تطبيقي هنر اسلامي دکتري تخصصي پژوهش هنر


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 مطالعات تطبيقي در هنر اسلامي
2 نقاشي
3 فرش دستباف و منسوجات سنتي
4 تاريخ هنر اسلامي، ايران و جهان
5 هنرهاي سنتي ايران و جهان


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 بررسي تحليلي و تطبيقي تصاوير زنان و مردان در نقاشي هاي قاجاري عهد فتح علي شاه middle eastern studies 2017 53-3 420-441
2 تاثير اعتقادات ديني ايلخانان بر تغييرات بناهاي مذهبي قرون 7 و 8 هجري قمري مرمت و معماري ايران 1400 11-26 49-66
3 تحليل الگوي کنشگر گرماس در نگاره ها و داستان شيخ صنعان کيمياي هنر 1400 10-41 7-20
4 بررسي و تحليل تاريخي نقش سياست حکومت قاجار بر تاثيرپذيري تزئينات معماري از غرب با تاکيد بر نقوش جامعه شناسي سياسي ايران 1400 4-4 546-568
5 تحليل رابطه کهن الگوي شر با مفهوم گروتسک در نگاره هاي البلهان ابومعشر بلخي بر اساس رويکرد کايزر مباني نظري هنرهاي تجسمي 1400 11 1-76
6 اسطوره کاوي عاشقانه خسرو و شيرين در متون ادبي-هنري ايران (با تاکيد بر دوره معاصر) نشريه مطالعات زبان و ادبيات غنايي 1399 10-37 ۷۲ -۸۹
7 تبيين عوامل موثر بر ابهام در تاريخ گذاري بناهاي مذهبي دوره ايلخاني معماري اقليم گرم و خشک 1399 8-11 27-48
8 رويکرد ساختاري در تحليل شاخصهاي بازآفريني پايدار بافتهاي ناکارآمد مياني شهري )مطالعه موردي: شهر رشت( دانش شهرسازي 1399 4-3 111-127
9 معماري كيوبيك و معماري مسكوني مدرن در تركيه و ايران (دهه 1930) باغ نظر 1396 14-56 71-86
10 تحليل كاربرد رنگ در نگاره هاي معراج نامه ميرحيدر بر مبناي جايگاه رنگ در قرآن مجيد مطالعات هنر اسلامي 1396 28 98-119
11 طبقه بندي طرح ها و نقش مايه هاي قالي ذهني باف روستاي مزلقان گلجام 1395 29 93- 117
12 شناسايي، طبقه بندي و بررسي سامان بندي هاي هندسي در قالي هاي زمينه سفيد غرب آناتولي دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي 1394 22 71-84
13 کاربافي ورزنه فصلنامه جلوه هنر 1393 12 95-105
14 "طبقه بندي قالي هاي بليني(سوراخ کليدي)آناتولي براساس ريخت و تطابق اصول هندسي و رنگبندي در طراحي آنها " دو فصلنامه پژوهش هنر 1392 3 1-16
15 بررسي نسبت هاي عددي در سامان بندي قالي ذهني بافت ويست نشريه گلجام 1392 23 45-69
16 شناخت و طبقه بندي نمادهاي جانوري در قالي هاي سالتينگ دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامي 1391 17 117-131
17 طبقه بندي طرح ها و نقشمايه هاي قالي ذهني بافت ويست فصلنامه نگره 1390 19 21-36
18 بررسي تطبيقي و تحليلي گچبري در خانه هاي قاجاري اصفهان فصلنامه نقش مايه 1390 4-8 43-56
19 صناعت دستريسي در نگارگري هاي سده نهم تا يازدهم نشريه گلجام 1389 15 127-148
20 بررسي لباس و پوشاک دوره قاجار مبتني بر آثار مينايي به جا مانده از اين دوره در موزه آذربايجان تبريز فصلنامه نگره 1389 16 57-72
21 عبا بافي بهبهان مجله جلوه هنر 1388 2 57-66
22 طبقه بندي طرح ها و نقش مايه هاي فرش کلاردشت نشريه گلجام 1386 8 23-42

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي بازتاب زندگي اجتماعي و عالم خيال سلطان محمد در آثارش كنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب تبريز 1400
2 بررسي تطبيقي اتحاد عاقل و معقول از ديدگاه ملاصدرا با نگاره گريز يوسف از زليخاي بهزاد همايش ملي علوم انساني و حکمت علوم انساني تهران 1400
3 بررسي محتوايي نگاره هاي هبوط آدم و حوا در نگارگري ايراني بر اساس انديشه هاي ايراني - اسلامي همايش ملي علوم انساني و حکمت علوم انساني تهران 1400
4 بررسي تطبيقي طرح، نقش و رنگ ساري هاي پارسي و بومي ايالات گجرات و ماهاراشتراها هند(قرن هاي 19 و 20 ميلادي) دوازدهمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران يزد 1400
5 تاثير طراحي پوشاک تئاتر در جذب مخاطب (مطالعه موردي تئاتر پلکان با کارگرداني هادي مرزبان در سال ۱۳۹۱) ششمين کنفرانس بين المللي گردشگري، فرهنگ و هنر تفليس گرجستان 1400
6 نقش و نحوه عملکرد طراح لباس در جذب مخاطب تئاتر اولين همايش ملي تئاتر و ارتباط فرهنگي شيراز 1400
7 تحليلي بر پوشاک تئاترهاي اکبر رادي در دهه اخير از نظر تيپ اجتماعي نخستين کنفرانس ملي پوشاک، طراحي پارچه و لباس شيراز 1399
8 تحليل ويژگي هاي بنمايه هاي عاشقانه مثنوي جمال و جلال براي ساخت انيميشن کنفرانس ملي معماري عمران شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب تبريز 1400
9 بررسي چهره پردازي زنان در دوران ناصرالدين شاه قاجار 7th international conference on language literature culture and history studies گرجستان 1399
10 بررسي تطبيقي نظريه اتحاد عاقل و معقول از ديدگاه ملاصدرا با نگاره ي گدايي بر در مسجد کمال الدين بهزاد کنفرانس ملي معماري شهرسازي و افق هاي نوين هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب تبريز 1400
11 بررسي قدرت نگاه در مجسمه هاي معاصر و تاثير آن بر مخاطب کنفرانس ملي معماري عمران شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب تبريز 1400
12 بررسي تاثير رواني ديوارنگاري ها و نقاشي هاي ديواري شهر اصفهان بر روي ساکنان شهر کنفرانس ملي معماري عمران شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب تبريز 1400
13 بررسي مجموعه قاشق هاي چوبي قرن 14 در موزه هنرهاي تزئيني اصفهان نخستين کنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب دانشگاه هنر اسلامي تبريز 1400
14 بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي تاثيرگذار بر جشن هاي ايران در دوره قاجار با مروري بر عکس هاي بجا مانده هفتمين کنفرانس بين المللي مطالعات زبان، تاريخ، ادبيات و فرهنگ گرجستان 1399
15 بررسي پيوند اسطوره آيين و طبيعت با موسيقي عصر ساساني با نگاهي به الحان باربدي هفتمين کنفرانس بين المللي مطالعات زبان و ادبيات و فرهنگ و تاريخ گرجستان 1399
16 مطالعه تطبيقي هندسه حاکم بر گره چيني دوره سلجوقي و صفويه )نمونه موردي: مسجد جامع زواره و مسجد جامع اصفهان( دومين کنفرانس ملي علوم انساني و توسعه دانشگاه پيام نور استان فارس 1399
17 مقايسه تطبيقي پوشاک زنان در نقاشي ها و عکس هاي قاجار اولين همايش ملي طراحي پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
18 بررسي تطبيقي جنبه هاي اشتراک پوشاک مردان در نقاشي قهوه خانه اي و پوشاک ايران باستان اولين همايش ملي طراحي پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397
19 بررسي ظرفيت هاي ادبيات حماسي كلاسيك فارسي براي ساخت بازي هاي رايانه اي سومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي بازيهاي رايانه اي، فرصت ها و چالش ها دانشگاه اصفهان 1396
20 بررسي تطبيقي ظرفيت هاي دراماتيک داستان غنايي يوسف و زليخاي جامي با ساختار يک فيلمنامه داستاني نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
21 بررسي پيوستگي ادبيات غنايي و نگارگري ايراني با تاکيد بر آثار کمال الدين بهزاد نخستين همايش ملي ادبيات غنايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
22 مقايسه تطبيقي طرح، نقش و شيوه بافت قالي ذهني باف ويست خوانسار و قالي ذهني باف اَصادُقي تويسرکان همايش ملي هنر اسلامي دانشکده هنر دانشگاه بيرجند 1390
23 comprative and analytic study of plaster molding in Isfahan Qajarian houses international conference workshop on sustainable architecture and urban design مالزي- پينانگ 2012

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 ديوارنگاره هاي کوتاه شهري اصفهان مجری سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان برون دانشگاهی
2 شناخت و ارائه ضوابط بکارگيري هنرهاي سنتي در فضاهاي شهري کلانشهر اصفهان همکار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد برون دانشگاهی
3 بررسي و احياي طرح، نقش و رنگ قالي مزلقان همکار نجف آباد درون دانشگاهی
4 "بررسي سير تحول طرح و نقش و رنگ قالي ويست(ياوري)", همکار نجف آباد درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 سيري در صنايع دستي ايران تالیف 1400 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
2 مهمترين مساجد استانبول همراه با مروري بر مساجد مهم بورسا و اديرنه تالیف 1398 ترنم انديشه
3 مجموعه مقالات همايش ملي هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان تدوین 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
4 پيش در آمدي بر تاريخ فرش جهان تالیف 1388 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
5 سيري در صنايع دستي ايران تالیف 1387 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد کتاب برگزيده سال 1390 1390
2 وزارت کشور - استانداري اصفهان پژوهشگر برتر سال 1390 1390
3 دانشگاه آزاد اسلامي کتاب برگزيده نخستين جشنواره فرهيختگان 1390
4 معاونت دانشجويي و فرهنگي اداره فعاليت هاي قرآن و عترت هفدهمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي و فرهنگي قرآن و عترت 1392
5 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه اول جشنواره آثار فرهنگي هنري حجاب و عفاف 1393
6 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه اول نقاشي استاني 1394
7 معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اداره کل فعاليت هاي قرآن و عترت بيستمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي قرآن و عترت 1394
8 معاونت دانشجويي و فرهنگي اداره فعاليت هاي قرآن و عترت بيست و يکمين جشنواره هنر و ادبيات ديني پژوهشي و فرهنگي قرآن و عترت 1395
9 دانشگاه آزاد اسلامي ششمين جشنواره فرهيختگان 1397
10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه دوم نقاشي با موضوع نماز 1397
11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه اول نقاشي در نمايشگاه دستاوردهاي آثار فرهنگي و هنري 1397
12 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد رتبه دوم نمايشگاه دستاوردهاي آثار فرهنگي هنري 1397
13 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دستاوردهاي آثار فرهنگي هنري با موضوع نماز 1397
14 دانشگاه آزاد اسلامي بيست و پنجمين جشنواره هنر و ادبيات ديني 1400

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير پژوهشي دانشکده هنر، معماري و شهرسازي 1394
2 مدير گروه کارشناسي ارشد پژوهش هنر 1394