چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : داود
نام خانوادگی : نصیران
پست الکترونیک : dawoodnassiran@yahoo
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی حقوق دانشگاه تهران ايران 1381
کارشناسی ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران ايران 1383
دکتری حقوق خصوصي دانشگاه تهران ايران 1388


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 حقوق مدني دکتري
2 فلسفه حقوق دکتري
3 حقوق مدني کارشناسي


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 فلسفه حقوق
2 حقوق مدني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 تحليل چگونگي ارتباط قرارداد و واقعيت؛ نقدي بر انديشه واقع‏ گرايي محض در باب مبناي اعتبار قرارداد فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري ۱۴۰۱ ۱۲۳-۱۳۵
2 بررسي فقهي و حقوقي نقش اراده در توافقات ابوين بر مساله ي حضانت آموزه هاي فقه مدني ۱۴۰۰ 13-۲۴ ۲۸۹
3 بررسي امکان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ايران و انگلستان فصلنامۀ علمي ديدگاه هاي حقوق قضايي ۱۳۹۹ 25-91 ۲۵۷-۲۷۵
4 نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين فصلنامه ديدگاههاي حقوق قضايي ۱۳۹۹ 25-۹۰ ۲۹۷
5 مطالعه ي تطبيقي اصل برابري سلاحها در دادرسي مدني ايران و مقررات دادرسي فدرال آمريکا فصل نامه ي علمي مطالعات بين المللي پليس ۱۳۹۹ 11-۴۳ ۱۴۰-166
6 بررسي حق شفعه در اموال منقول و اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم در فقه شيعه و اهل سنت فصلنامه مباني فقهي حقوق اسلامي ۱۳۹۹ 13-۲۶ ۱۳۱-168
7 نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين ديدگاههاي حقوق قضايي ۱۳۹۹ 25-۹۰ ۲۹۷-۳۱۶
8 داوري تجاري بين المللي بر مبناي انصاف پژوهش هاي روابط بين الملل ۱۳۹۸ ۳۲ ۲۱۵-238
9 قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي مطالعات حقوقي معاصر ( فقه و حقوق اسلامي سابق ) ۱۳۹۸ 10-۱۸ ۲۷۹-303
10 تحليل جايگاه انسان متعارف در مسوليت مدني ناشي از قراداد ماهنامه ي جامعه شناسي سياسي ايران ۱۳۹۸ 2-۱ ۳۵۳-۳۶۷
11 دلايل نابرابري نتيجه دعاوي مشابه در دادرسي مدني تحقيقات بين المللي حقوقي ۱۳۹۷ 11-۳۹ ۳۵۳
12 بررسي تطبيقي مفهوم و معيارهاي تشخيص نقص اساسي قرارداد مجله حقوقي دادگستري ۱۳۹۷ ۱۰۱ 187-211
13 حکومت قانون يا حکومت قاضي فصلنامه حقوق ۱۳۹۰ 41-۳ ۳۱۵-333

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مدير گروه حقوق 1385