چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : غلامحسین
نام خانوادگی : مسعود
پست الکترونیک : gh.masoud@iaun.ac.ir
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :استادیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی حقوق تهران ايران 1363
کارشناسی ارشد حقوق تهران ايران 1370
دکتری حقوق خارج از کشور خارج از کشور 1387


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 شيوه هاي غيرترافعي حل اختلاف اداري در نظام هاي حقوقي معاصر فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومي ۱۳۹۸ ۴۹-1 ۳۹ - ۵۶
2 زمينه‌هاي اعتقادي و حقوقي پاسداشت حقوق شهروندي با نگاهي به نظام اداري ايران فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش‌هاي اعتقادي کلامي ۱۳۹۷ 8-32 295 - 321
3 Reasons behind the Failure of Right to Peace in Today’s World Journal of World Sociopolitical Studies 2018 2-3 407 - 443
4 Trade Firms Managers Authorities in Iranian Trade Law Journal of Politics and Law 2016 9-2 41-48
5 The Basis of Freedom of Religious Minorities in the Constitution of the Islamic Republic of Iran The International Journal of Humanities 2013 20(1) 29-48
6 Hadith alKisa: The Narration of the Cloak فصلنامه پيام ثقلين 2012 13-1 101-127
7 تحمل پذيري عقيدتي در ايران اورينتاليا 2008 6 29-33
8 دفاع از حقوق و آزادي هاي سياسي در ايران State and Law - 1829-023X 2008 41 33-38
9 بررسي اصل هشتم قانون اساسي ايران اورينتاليا 2008 7-8 72-78
10 قوه مجريه ايران در دست کيست؟ اورينتاليا 2007 4 91-93
11 نقش مقرره گذاري بانکي در ايجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحليل آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک ها و موسسات اعتباري پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني 1399 20-11 51-71
12 تاملي فقهي در مشروعيت ماليات بر هبه فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1398 16-58 27-50
13 آسيب هاي اخلاق سياسي کارگزاران در نظام حقوقي ايران فصلنامه پژوهش اجتماعي 1398 12-43 100-121
14 مباني صلاحيتي هنجار گذاري رييس قوه قضاييه فصلنامه علمي - پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامي 1398 12-1 65-87
15 نقدي بر قوانين حاکم بر اصول مطالبات معوق بانکي پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني 1398 19-12 41-58
16 نظارت مراجع برون سازماني بر هنجارگذاري مقامات قضايي مجله علمي و پژوهشي مطالعات حقوقي 1398 11-4 69-92
17 نقش نظام اداري در ارتقاي نظام پاسخگويي (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران) نشريه حقوق اداري 1397 6(17) ۱۰۳ - ۱۲۹
18 مراجع ذيصلاح «داوري و دادرسي» در قراردادهاي اداري و نفتي ايران پژوهشنامه حقوق اسلامي 1396 18-46 149-168
19 مباني شکل‌گيري و استمرار اختلاف در قراردادهاي اداري ايران فقه و حقوق اسلامي 1396 8-۱۵ ۱۱۱-۱۳۳
20 بررسي عملکرد نهادهاي حاكميتي تخصصي در مبارزه با مفاسداقتصادي از منظر فلسفه انقلاب اسلامي فصلنامه پژوهش‌هاي انقلاب اسلامي ايران 1396 6-22 305-352
21 مقايسه حدود اختيارات مديران شرکت هاي سهامي با ساير شرکتهاي تجاري قانون تجارت مدرسه حقوق 1395 101 1-14
22 حل حقوقي اختلاف از طريق داوري در قراردادهاي اداري ايران فصلنامه انديشمندان حقوق 1395 4-10 95-104
23 چالش ها و موانع حقوقي نظارت بر نظام بانکي ايران ماهنامه پژوهش ملل 1395 1-11 71-80
24 مسؤوليت هاي قانوني مديريان شرکت ها تجاري ماهنامه مدرسه حقوق 1394 99 1-17

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 نقش حقوق بين الملل در توسعه فرهنگي کشور کنگره بين المللي جامع حقوق ايران تهران 1395

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 63Points from Hadyith Kasa تالیف 2014 The Open School, Chicago
2 راز آفرينش و چرايي هستي تالیف 1392 انتظار سبز
3 آيين هاي دادرسي کيفري (قرارهاي محدودکننده آزادي) تالیف 1374 امير کبير

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني استاد نمونه 1380
2 American Society of International Law عضويت در ASIL 2008

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 عضو هيئت علمي گروه حقوق دانشگاه اصفهان 1374
2 مدير کل امور آموزشي دانشگاه اصفهان 1375
3 عضويت در کميته بهره وري 1376
4 سرپرست گروه حقوق 1383
5 مسئول امر پژوهشي در انجمن هاي علمي 1387
6 مدير تحصيلات تکميلي حقوق 1393