چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : نادعلی
نام خانوادگی : عاشوری تلوکی
پست الکترونیک : nadali_ashoori@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان ايران 1366
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تهران ايران 1369
دکتری علوم قرآن و حديث علوم و تحقيقات تهران ايران 1377


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 علوم قرآن دکتري
2 علوم حديث دکتري
3 صرف و نحو عربي کارشناسي و کارشناسي ارشد
4 روش تحقيق پايان نامه نويسي کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق رساله و مقاله نويسي دکتري


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 قرآن پژوهي
2 حديث پژوهي
3 مطهري پژوهي
4 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار امام خميني
5 پژوهش هاي قرآني-حديثي در آثار علامه طباطبايي
6 ترجمه پژوهي قرآني


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال شماره مجله شماره صفحات
1 مقايسه تحليلي ترجمه ابوالفتوح رازي و گرمارودي با کشف الاسرار عرفان اسلامي 1400 18-69 317-336
2 بررسي ترجمه دكتر ابوالقاسم امامي ( بخش اول) دو فصلنامه ترجمان وحي 1399 24-1- 1-46
3 بررسي ترجمه قرآن دکتر يحيي يثربي(قسمت دوم) ترجمان وحي 1399 23-2- 14-51
4 بررسي ترجمه قران دکتر يحيي يثربي(قسمت اول) ترجمان وحي 1398 23-1- 12-48
5 گونه شناسي استضعاف و ماهيت آن در قرآن قرآن و طب 1397 3-4 229-237
6 بررسي اجمالي ترجمۀ قرآني که وقف عام شد ترجمان وحي 1397 22-2 15-53
7 واکاوي تطبيقي دفاع مشروع در فقه اماميه و حقوق بين الملل فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1397 14-53 67-80
8 بررسي ترجمۀ قرآن آقاي حسين استادولي(قسمت دوم) دو فصلنامه ترجمان وحي 1397 22-1- 4-46
9 روش شناسي برخي اسلوبهاي نفي در ترجمۀ قرآن استادولي فصلنامه پژوهش هاي زبانشناخي قرآن 1397 7-1 169-184
10 بررسي ترجمۀ قرآن آقاي حسين استادولي(قسمت اول) فصلنامه ترجمان وحي 1396 21-2- 15-48
11 بررسي ترجمه قرآن از آيت الله صالحي نجف آبادي فصلنامه ترجمان وحي 1396 21-1 9-69
12 بررسي ترجمه قرآن حداد عادل از معرفي تا نقد و نظر دو فصلنامه ترجمان وحي 1395 20-2 13-61
13 بررسي فقهي مبالغ ديه در پرتو مقتضيات زمان فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي 1395 12-44 11-28
14 بررسي ترجمه قرآن کريم استاد کريم زماني (بخش 2) ترجمان وحي 1395 20-1 17-45
15 نگاهي به ترجمه قرآن حداد عادل دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناختي قرآن 1394 4-1 ۱۰۵-۱۱۸
16 بررسي ترجمه قرآن کريم استاد کريم زماني (بخش 1) ترجمان وحي 1394 19-2 44-76
17 خطاب هاي قرآن در انديشه اصولي امام خميني (ره) مجله كتاب قيم 1393 4-10 153-174
18 نگاه قرآن به ديه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر فصلنامه مطالعات قرآني 1393 5-17 47-65
19 سيري در سلوک قرآني شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1392 46 -
20 نقد مقاله «ديدگاه برخي خاورشناسان در مورد قرآن بسندگي و نفي احاديث» دو فصلنامه قرآن پژوهي خاورشناسان 1391 13 -
21 سن مسئوليت کيفري کودک و عدالت حقوق از نظر فقه و حقوق اسلامي فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي) 1388 5-15 75-112
22 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (3) ماهنامه شميم وحي 1387 19 -
23 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (2) ماهنامه شميم وحي 1386 17 -
24 فعاليت هاي قرآني شهيد مطهري (1) ماهنامه شميم وحي 1386 16 -
25 ملاصالح مازندراني و شرح اصول کافي صحيفه مبين 1386 41 -
26 عوالم هستي در قرآن کريم فصلنامه قرآني کوثر 1386 25 -
27 نقد حديث از ديدگاه امام خميني (ره) صحيفه مبين 1386 24 -
28 اتحاد و انسجام اسلامي در آثار شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1386 24 -
29 سيماي پيامبر اعظم (ص) در آثار شهيد مطهري فصلنامه قرآني کوثر 1385 22 -
30 پژوهشي پيرامون اصول اربعمائه صحيفه مبين 1385 37 -
31 نقد محتوايي حديث از ديدگاه علامه طباطبايي پژوهش ديني 1384 11 -
32 سنت اربعين نويسي و نسخه اي شريف در شرح چهل حديث مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد 1383 66-65 -
33 ملاصدرا و علم الحديث مجموعه مقالات همايش جهاني ملاصدرا 1383 جلد 1 -
34 نگرشي بر انديشه ها و خاطرات قرآني شهيد مطهري فصلنامه قرآني كوثر 1383 12 -
35 پژوهش هاي حديثي در آثار علامه شعراني فرزانه ناشناخته ياد نامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
36 پژوهشهاي حديثي در آثار علامه شعراني فرزانه ناشناخته: يادنامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
37 قصه هاي قرآني از نگاه علامه شعراني فرزانه ناشناخته ياد نامه علامه ميرزا ابوالحسن شعراني 1382 - -
38 بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در نظم آيه هاي قرآن مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد 1382 62 -
39 انگيزه نگارش مجمع البيان بينات 1381 33 -
40 جعل حديث از ديدگاه علامه شعراني مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان (مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات و علوم انساني) 1381 29-30 133-144
41 تحريف ناپذيري قران كريم از ديدگاه امام خميني حوزه اصفهان 1381 10 -
42 دروس معارف مشكلات ومسائل پيش رو قسمت دوم فرهنگ اصفهان 1380 22 -
43 دروس معارف مشكلات ومسائل پيش رو قسمت اول فرهنگ اصفهان 1380 21 -
44 علامه شعراني و تفسير قرآن بينات 1380 31 -
45 نظم آيات و سور حوزه اصفهان 1380 6 -
46 حديث پژوهي حوزه اصفهان در قرن يازدهم هجري فرهنگ اصفهان 1380 19 -
47 ديدگاه هاي حديثي ملاصدرا در شرح اصول كافي علوم حديث 1380 19 -
48 چرا امام خميني(ره) تفسير ننوشت؟ صحيفه مبين 1380 26 -
49 مقايسه اجمالي الميزان و البيان بينات 1379 25 -
50 علامه شعراني و جمع قرآن صحيفه مبين 1379 22 -
51 تحريف ناپذيري قرآن از ديدگاه علامه شعراني صحيفه مبين 1379 23 -
52 نسخ از ديدگاه ابوالفتوح رازي حوزه اصفهان 1379 2 -
53 نگاهي به الفاظ عام قرآن و اسباب نزول آنها با تکيه بر آيات سوره دهر صحيفه مبين 1379 67 -
54 جمع قرآن از ديدگاه علامه شعراني حوزه اصفهان 1379 3 -
55 نگاهي به مقدمه كتاب اسرار آل محمد (ص) علوم حديث 1379 17 -
56 سرگذشت حديث در دوره معاويه علوم حديث 1379 16 -
57 داستان هاي قرآن از نگاه امام خميني صحيفه مبين 1378 21 -
58 نسخ ازديدگاه علامه شعراني بينات 1378 21 -
59 شيوه تفسير معتزله صحيفه مبين 1378 18 -
60 الميزان وقصص پيامبران صحيفه مبين 1378 19 -
61 اصفهان و فرزانه اي ديگر: محمد زمان محدث سمناني فرهنگ اصفهان 1378 12 -
62 ترجمه قرآن در برگردان تفسير الميزان بينات 1378 24 -
63 امام خميني وبازگشت به قرآن صحيفه مبين 1378 21 -
64 چهل حديث نويسي و حديث «الاربعين» علوم حديث 1378 14 -
65 نگاهي به اربعين امام خميني (ره) فرهنگ اصفهان 1378 14 -
66 نامه رسيده دانشگاه انقلاب 1377 111 285-287
67 تاملي در مقاله «دروغ پردازان در حوزه حديث اهل سنت» علوم حديث 1377 10 -
68 رويكرد واقع بينانه در قرآن شناخت بينات 1377 20 -
69 نافع بن عبدالرحمن قاري ممتاز اصفهان فرهنگ اصفهان 1377 7,8 -
70 قرآن ناطق و برگرداندن آيات بينات 1377 17 -
71 نگاهي اجمالي به قرآن پژوهي بينات 1375 10 -
72 نسخ از ديدگاه علامه طباطبايي صحيفه مبين 1374 4 -
73 ابن شهرآشوب مازندراني تجلي ولايت مقالات برگزيده - - -
74 البيان و جمع قرآن بينات - 26 -
75 فعاليتها و ديدگاه هاي قراني استاد مطهري چكيده مقالات همايش جهاني حكمت مطهر - - -

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 بررسي ترجمه قران استاد مسعود انصاري خوشابر همايش بين المللي قرآن و ادبيات عرب دانشگاه کردستان 1399
2 بررسي اجمالي ترجمه قران در تفسير کوثر همايش ملي قرآن و ترجمه قم 1400
3 واکاوي گزاره شهادت زنان از آيه ۲۸۲ بقره در تفسير نورالانوار و مصباح الاسرار هفتمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران تهران 1400
4 حکمت تقيه در قرآن راهبرد يا راهکنش اولين همايش ملي علوم انساني وحکمت اسلامي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي 1400
5 بررسي ترجمه قران استاد مسعود انصاري خوشابر اولين همايش بين المللي قرآن کريم و زبان و ادب عربي دانشگاه کردستان 1399
6 کارآمدي جمهوري اسلامي ايران در زمينۀ ترچمۀ قرآن همايش بين المللي ظرفيت انقلاب اسلامي،کارآمدي و کارنامۀ جمهوري اسلامي ايران تهران 1397
7 بررسي ديدگاه شهيد مطهري درباره تساهل و رواداري نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1395
8 رابطه حقوق و فقه نخستين همايش ملي فلسفۀ حقوق با تأکيد بر فلسفۀ حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رامهرمز 1391

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح
1 پژوهش هاي قرآني در آثار علامه شعراني مجری - درون دانشگاهی
2 سيماي حديث در آيينه كلام امام خميني (ره) مجری - درون دانشگاهی
3 پژوهش هاي قرآني – حديثي در آثار شهيد مطهري مجری - درون دانشگاهی
4 پژوهش هاي حديثي ملا صالح مازندراني در شرح اصول كافي مجری - درون دانشگاهی
5 پژوهش هاي حديثي علامه مجلسي مجری - درون دانشگاهی
6 پژوهش هاي قرآني در آثار فيض كاشاني مجری - درون دانشگاهی
7 پژوهش هاي حديثي در آثار فيض كاشاني مجری - درون دانشگاهی
8 پژوهش هاي حديثي ملاصدرا در شرح اصول کافي مجری - درون دانشگاهی
9 پژوهش هاي حديثي علامه شعراني مجری - درون دانشگاهی
10 پژوهش هاي حديثي علامه طباطبايي مجری - درون دانشگاهی

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 ترجمه قرآن کريم ترجمه 1400 نشر ني
2 ترجمه قرآن 1398 انتشارات کوير
3 نقد و نظر 1397 انتشارات کوير
4 پژوهش هاي تاريخي و حديثي 1397 انتشارات کوير
5 پژوهش هاي فقهي 1397 انتشارات کوير
6 پژوهش هاي قرآني 1397 انتشارات کوير
7 علامه مجلسي و پژوهشهاي حديثي تالیف 1395 جام جوان و مارينا
8 درآمدي بر حديث پژوهي(چاپ دوم) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
9 پژوهش هاي ادبي در آثار شهيد مطهري 1395 جام جوان
10 پژوهشهاي قرآني در آثار علامه شعراني تالیف 1395 جام جوان و مارينا
11 گنج مطهر (سيري در آثار شهيد مطهري) تالیف 1395 جام جوان و مارينا
12 درآمدي بر پژوهشهاي حديثي در آثار امام خميني (ره) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
13 سيري در انديشه هاي قرآني شهيد مطهري (ره) تالیف 1395 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
14 آشنايي با صرف و نحو عربي تالیف 1395 دانشگاه آژاد اسلامي واحد نجف آباد
15 ملاصالح مازندراني تالیف 1394 نشر رسانش نوين
16 علوم قرآن در تفسير الميزان(چاپ دوم) تالیف 1394 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
17 البلاغه الواضحه ترجمه 1390 اقيانوس معرفت
18 ترجمه کاوي قرآن تالیف 1400 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
19 پژوهشي در علم الحديث تالیف 1377 انتشارات گويا
20 ترجمه النصوص المختاره گزيده متون اسلامي ترجمه 1377 نشر خرّم
21 درآمدي بر حديث پژوهي تالیف 1385 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
22 علوم قرآن در تفسير الميزان تالیف 1385 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
23 صرف و نحو کاربردي تالیف 1379 انتشارات مهر قائم
24 گنجينه حکمت تالیف 1392 انتشارات امام عصر (عج)
25 نقش تربيتي نماز از ديدگاه شهيد مطهري تالیف 1390 موسسه انتشاراتي امام عصر (عج)
26 زندگي نامه شهيد مطهري تالیف 1390 موسسه انتشاراتي امام عصر (عج)
27 صرف و نحو کاربردي تالیف 1382 مهر قائم
28 پژوهشهاي حديثي در آثار استاد شهيد مرتضي مطهري تالیف 1384 انتشارات مهر قائم
29 نسخ و بداء در قرآن تالیف 1377 انتشارات مهر فائم
30 النصوص المختاره، گزيده متون اسلامي تالیف 1378 انتشارات مهر قائم

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه
1 بخش دانشگاهي هجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم تقديرنامه و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1389
2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد لوح تقدير و جايزۀ نقدي 1389
3 هشتمين جشنوارۀ حکمت مطهر دانشگاهيان لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر تأليف کتاب) 1392
4 جشنوارۀ شيخ طبرسي(سازمان مرکزي دانشگاه آزاداسلامي لوح تقدير و جايزۀ نقدي(به خاطر نگارش مقاله) 1395
5 معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي پژوهشگر برتر قرآني در ششمين جشنوارۀ فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي 1397

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 مديرگروه الهيات 1372
2 مديرگروه معارف اسلامي (همزمان) 1375
3 رئيس دانشکده تحصيلات تکميلي 1380
4 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه (معاونت پژوهشي) 1382
5 مديرگروه الهيات 1384
6 مدير گروه حقوق 1386
7 رئيس دانشکده حقوق و الهيات 1388
8 عضو شوراي پژوهشي دانشکده الهيات 1389
9 عضو حقيقي کميته فرهنگي هيئت جذب استان 1391