چاپ
رزومه
آرم دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

 1- مشخصات فردی 
نام : ناصر
نام خانوادگی : جدیدی
پست الکترونیک : jadidi_naser@yahoo.com
نام و نشانی محل کار : اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتبه علمی :دانشیار


 2- اطلاعات تحصیلی 
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
کارشناسی تاريخ اصفهان ايران 1372
کارشناسی ارشد تاريخ نجف آباد ايران 1376
دکتری تاريخ علوم و تحقيقات ايران 1384


 3- سوابق آموزشی 
ردیف عناوین دروس تخصصی تدریس شده مقطع
1 فرهنگ و تمدن اسلام دکتري
2 جغرافياي تاريخي ايران دکتري
3 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران کارشناسي ارشد
4 سيره نبوي کارشناسي ارشد
5 تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا برآمدن عباسيان کارشناسي ارشد


 4- زمینه های تحقیقاتی-علاقمندی  
ردیف زمینه های تحقیقاتی
1 بررسي اوضاع سياسي اجتماعي كرمان از برآمدن تا برافتادن نادرشاه
2 كرمان در واپسين سالهاي سلطنت صفويه
3 مواضع امام علي عليه السلام در برابر شوراي سقيفه
4 ساتراپ نشين هاي غربي در شاهنشاهي هخامنشي


 5- فعالیت های پژوهشی    5-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی  
ردیف عنوان مقاله نام نشریه سال جلد/شماره مجله شماره صفحات
1 ساتراپ نشين هاي غربي در شاهنشاهي هخامنشي فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 92 هجدهم 37-52
2 Cultural Factors Affecting the Spread of Superstitions during Safavid Rule (1501-1736) Asian Journal of Humanities and Social Studies 2017 5-6 371-381
3 بررسي نقوش جانوران مقدس در هنر فلزکاري ساساني در مازندران The International Journal of Humanities 2017 24(3) 49-66
4 بررسي چگونگي پيوند ملي گرايي و تاريخ نگاري در دوره پهلوي اول جامعه شناسي سياسي ايران 1401 11 2846-2862
5 بررسي نقش متنفذان درباري در انتخاب جانشين پادشاه در دوره صفويه تاريخ 1401 17-64 188-216
6 جعفر کذّاب و تلاش براي غصب مقام امامت امام زمان(عج) تاريخ 1401 17-64 309-332
7 تحليل و تبيين ادعاي امامت عبدالله افطح و دلايل رد امامت وي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 1401 32-54 139-160
8 بررسي جغرافياي تاريخي دشت مغستان و عوامل موثر بر شکل گيري و ثبات شهرنشيني در آن جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1401 12-4 688-703
9 بررسي عناصر محوري ايدئولوژي هاي ملي گرايي ايراني در دوره پهلوي اول تاريخ ايران اسلامي 1400 9 1-24
10 بررسي تاريخ تصوف و تشيع در دوران حکومت تيموريان ايران تاريخ ايران اسلامي 1400 9-2 1-17
11 مطالعه کتيبه هاي هخامنشي و ساساني با تاکيد انگيزه هاي ساخت کتيبه هاي پادشاهي و شرايط تاريخي آنان پژوهش هاي باستان شناسي 1400 30-11 127-150
12 رويکرد اجتماعي فضل الله بن روزبهان خُنجي در تاريخ نگاري رسمي مطالعات تاريخ اسلام 1400 13-49 7-30
13 عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر مناسبات صفويان با عثماني در خلال سا ل هاي 1501 تا 1562م تاريخ 1400 15-63 125-153
14 درآمدي نو بر تاريخ‌نگري و تاريخ‌نگاري فضل‌الله بن روزبهان خنجي با تکيه بر تاريخ عالم آراي اميني فصلنامه علمي تاريخ و تمدن فرهنگ اسلامي 1400 12-43 133-152
15 بررسي نقش حرمسرا در تعيين جانشين پادشاه در دوره صفويه تاريخ 1399 15-58 7-35
16 زن ماهي در تمدن ايلام فصلنامه تخصصي تاريخ 1399 15-57 95-120
17 عوامل موثر بر توسعه اقتصاد شهري اصفهان در دوره صفويه مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام 1399 26 163-184
18 تأثير تجارت براقتصاد شهري اصفهان درعصر شاه عباس اول تاريخ ايران اسلامي 1398 7-1 109-132
19 تاثيرات ميتراييسم بر مسيحيت و پيامدهاي اجتماعي آن تحقيقات تاريخ اجتماعي 1398 9-2 177-206
20 تاثير نظام زمين‌داري بر اقتصاد روستايي و زندگي کشاورزان ايران در عصر صفويه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان) فصلنامه تاريخ 1398 14-53 140-168
21 مطالعه مبحث مشروعيت حکومتهاي ايران باستان براساس کتيبه ها: مطالعه موردي امپراتوري هخامنشي فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تاريخ 1398 14-54 63-89
22 ارتباط ميان فريدون با ايزد آب در تمدن ايلام فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1398 55-11 1-17
23 تحليلي جامعه‌شناختي بر خرافه‌گرايي ديني در عصر مرشد شاهان صفوي فصلنامه جامعه شناسي كاربردي 1397 29(3) 139-156
24 نقش ابريشم در روابط تجاري سياسي گيلان و روسيه از دوره شاه عباس اول تا شاه عباس دوم (1629 -1667م) فصلنامه مطالعات سياسي 1397 10-40 197-220
25 روابط بازرگاني دولت صفويه با عثماني از دوره شاه صفي تا سقوط صفويان (1039تا1135ق/1629تا1722م) فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1397 10(3) 25-39
26 نقش اصلاحات نظامي خشايارشاه بر عملکرد نظامي ارتش هخامنشي(486-465 ق.م) فصلنامه مطالعات تاريخي جنگ 1397 2(2) 143-164
27 بررسي تاريخي نقش اجتماعي سياسي ابوسعيد ابوالخير در خراسان عصر غزنوي و سلجوقي در متون ادبي ـ عرفاني، با تأکيد برکتاب اسرار التوحيد فصلنامه تاريخ اسلام 1396 18-72 291-318
28 ﺗﺄثيرجريان فکري عبدالله‌بن‌مسعود و شاگردانش بر حوادث قرن اول قمري در کوفه فصلنامه پژوهش هاي تاريخي 1396 9-2 117-140
29 جايگاه وزراي عصر مسلماني ايلخانان در آباداني حيات شهري فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1396 8-2 307-319
30 سياست‌هاي اقتصادي حکومت پهلوي ‌دوم در زمينه صنعت با تأکيد بر روابط ايران و آلمان از 1340تا1357ش/1961تا1978م فصلنامه پ‍ژوهش هاي تاريخي 1396 9-2-3 67-78
31 نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت، ابن خلدون در تشكيل جامعه و حكومت هخامنشيان فصلنامه تاريخ ايران اسلامي 1396 7-2-1 119-144
32 بروز و ظهور باورهاي شيعي در سياست مذهبي شاه طهماسب اول صفوي فصلنامه شيعه‌ پژوهي 1396 (13)4 121-145
33 علل تنزل توليد و تجارت ابريشم گيلان در اواخرحکومت صفوي (از زمان شاه عباس اول تا پايان صفوي) پژوهشنامه تاريخ 1396 12(48 73-98
34 بررسي عناصر نمادين و اسطوره اي در هنر فلزكاري دوره ساساني مكشوفه از مازندران فصلنامه تاريخ 1396 11-44 98-126
35 تجزيه و تحليل کارکرد سياسي مساله حج در روابط ايران و عثماني با تکيه بر سال هاي واپسين صفويان فصلنامه پژوهشنامه تاريخ 1396 13-49 49-66
36 نقش صنايع آلماني در نوسازي صنايع ايران در دوره رضاشاه پهلوي پژوهشنامه تاريخ 1395 12(45 147-168
37 نقدي بر نظريه ادعاي الوهيت شاه اسماعيل صفوي پ‍‍‍‍زوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي 1395 49(2) 263-283
38 اوضاع سياسي- اجتماعي و تعاملات اقليت زرتشتيان يزد دوره قاجار(1344 – 1210 هجري قمري) تاريخ 1395 11-42 185-203
39 علل گزينش محل کتيبه ي بيستون از سوي داريوش بزرگ فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 1395 26-30 113-140
40 تصوف و تشيع ازواگرايي تا همگرايي فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه تاريخ 1395 11-42 110 - 95
41 تعاملات اقليت يهود يزد با مسلمانان در دوره قاجار فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامه تاريخ 1394 11-41 17-42
42 جايگاه رشيد الدين فضل اله در كارآمدي انديشه ايرانشهري فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) 1394 5-4 35-46
43 مقايسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه پژوهش نامه تاريخ 1391 8(29) 1-40
44 پارقليطا و رسالت جهاني او در انجيل يوحنا فصلنامه علمي پژوهشي معرفت اديان 1391 چهارم 7-25
45 مواضع امام علي (ع) در برابر سقيفه تاريخ 1389 5-16 30-51
46 نقش کرمان در سقوط دولت صفويه مسكويه 1388 4-11 45-66
47 بررسي اوضاع سياسي اجتماعي كرمان از برآمدن تا برافتادن نادرشاه فصلنامه تاريخ 1387 3-11 57-81
48 تصوف ايراني قرن هفتم تا دهم هجري، بستري براي تكوين نهضت صفويان مسكويه 1385 2 35-51

 5-2) مقالات ارایه شده در همایش های علمی  
ردیف عنوان مقاله نام همایش محل برگزاری سال
1 The Revival of Monarchy System and Iranians’ Role in the Development of the Administrative System at Shah Ismail I Era (930- 907 AH) 2nd International Conference on Business, Economics and Tourism Management Dubai, UAE 2011

 5-3) طرحهای پژوهشی پایان یافته  
ردیف عنوان طرح مسئولیت کارفرما نوع طرح

 5-4) تألیف یا ترجمه کتاب 
ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ اولین چاپ ناشر
1 پوشاك در زمان هخامنشيان تالیف 1397 آموزش برتر
2 تحليل جامعه شناختي بر مباني فرهنگي خرافات در دوره صفويه تالیف 1397 انتشارات برتر
3 حيات سياسي اجتماعي امام موسي صدر تدوین 1396 انتشارات آموزش برتر

 5-5) اکتشاف، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده هنری، نظریه جدید (مورد تایید مراجع علمی معتبر ) 
ردیف عنوان ابتکار، نوآوری واختراع، اثربدیع و ارزنده محل ثبت مرجع تایید کننده تاریخ ثبت

 5-6) جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر مراجع معتبر  
ردیف مرجع اعطای جایزه عنوان دستاورد منجر به جایزه نام جشنواره سال دریافت جایزه مرجع اعلان جایزه

 5-7) کارگاه های تخصصی ارایه شده توسط شما  
ردیف شرح تاریخ برگزاری


 6- فعالیت های اجرایی  
ردیف شرح تاریخ
1 رئيس دانشکده علوم انساني 1385
2 رئيس دانشکده علوم انساني 1394